Kategóriák

Ábrányi Emil (ifj.) idézetek

Boldogságommal nem dicsekszem, Bár ajkamon csaknem kitör. Ó hányan vannak a világon, Kiket nehéz bánat gyötör... Szegények, ennyi boldogságot látva, Önsorsukat fájóbban érzenék.... [Részletek]

- Ábrányi Emil (ifj.)

Faggattam, kértem: Nos, mi bántja hát? De mást nem láttam, csak szép mosolyát. [Részletek]

- Ábrányi Emil (ifj.)

Ha földi léted végpontjára értél, Megbánod még, hogy álmodtál s nem éltél. [Részletek]

- Ábrányi Emil (ifj.)

Hatalmas, szép nyelv, Magyarnak nyelve! Maradj örökké Nagy és virágzó! Kísérjen áldás, Amíg világ áll! S legyen megáldott Az is, ki téged Ajkára vesz majd: Elsőt rebegve, ... [Részletek]

- Ábrányi Emil (ifj.)

Míg jövőjét építettük Sorsa el volt döntve rég. Megkivánta, elszerette Tőlünk a hatalmas ég. [Részletek]

- Ábrányi Emil (ifj.)

Mosolygott mindig. Mélabús mosoly, Melyben sugár s könny lágyan összefoly. [Részletek]

- Ábrányi Emil (ifj.)

Ne sértsd meg azt, akit szeretsz! Egy durva szó elég, Hogy elborítsd, hogy gyászba ejtsd Szerelme szép egét!... Borúlt ég újra földerűl, Hint még szebb sugarat... Ez gyöngédebb ég:... [Részletek]

- Ábrányi Emil (ifj.)

Nekem te most is az vagy, ami voltál, Mikor először keblemre hajoltál: A legjobb, legszebb, leghűbb szerető! A több mint angyal -: az igazi nő! [Részletek]

- Ábrányi Emil (ifj.)

S ha elenyészünk végképp odalenn: Melletted nyugszik hamvadó fejem, A néma éjben átkarollak, Porló szivem szivedbe olvad, Együtt leszünk, míg tart a végtelen! [Részletek]

- Ábrányi Emil (ifj.)

Sok bánat ért, de mindent elviseltem, Melletted élve, téged fogva át, Mint a madár, mely párjához simúlva Könnyebben tűri erdők viharát. (...) Ha lelkem csügged és elszállni vágyik E... [Részletek]

- Ábrányi Emil (ifj.)