Kategóriák

Alekszandr Szergejevics Puskin idézetek

A földbe hullt mag is kikel, Ha a tavasz reá lehel. Vágytól rég búra vált a kedve, Már rég hevült s ábrándozott, Végzetes italt szomjazott; Fiatal keble rég epedve Hordozta... [Részletek]

- Alekszandr Szergejevics Puskin

A természet folyvást gondoskodik az emberi boldogság legfőbb eszközeiről. Figyeld meg, mint nő a gabona, mint fakad a bimbó; haladj ziháló tüdővel az eke mögött; olvass, gondolkodj,... [Részletek]

- Alekszandr Szergejevics Puskin

Boldog, ki serlegét fenékig Nem hajtja fel élet-torán, Otthagyja ünnepét korán, Regényét nem forgatja végig, S megválik tőle könnyedén, Mint Anyegintól válok én. [Részletek]

- Alekszandr Szergejevics Puskin

Borzadva olvasom, életem az a könyv, képei itt állnak köröttem: átkozok, vádolok, sírok, de semmi könny ki nem olt egyetlen betűt sem. [Részletek]

- Alekszandr Szergejevics Puskin

Én írok levelet magának - Kell több? Nem mond ez eleget? Méltán tarthatja hát jogának, Hogy most megvessen engemet. [Részletek]

- Alekszandr Szergejevics Puskin

Gőgös napóleoni módra Nézünk kétlábú milliókra, Melyek csak eszközök nekünk, S az érzőkön nevetünk. [Részletek]

- Alekszandr Szergejevics Puskin

Hihet-e hát a szív? Szerethet? Ki nem csal meg s nem ámit el? Ki nézi úgy a szót s a tettet, Hogy mértékünkkel mérlegel? Van-e, ki rágalmat ne szórjon, Ki hozzánk dédelgetve szóljon,... [Részletek]

- Alekszandr Szergejevics Puskin

Másé!... A földön senki sincsen, Kinek lekötném szívemet. Ezt így rendelte fenn az Isten... Tied szívem, téged szeret! [Részletek]

- Alekszandr Szergejevics Puskin

Másé!... A földön senki sincsen,Kinek lekötném szívemet.Ezt így rendelte fenn az Isten...Tied szívem, téged szeret! [Részletek]

- Alekszandr Szergejevics Puskin

Minden az enyém! - szólt a vas. Minden az enyém! - mondta az arany. Mindent elveszek! - szólt a vas. Mindent megveszek! - mondta az arany. [Részletek]

- Alekszandr Szergejevics Puskin

Nem szeret kétszer, aki szeretett: aki üdvözült, nem üdvözül újra! [Részletek]

- Alekszandr Szergejevics Puskin

Ó, tudtam én, el fogsz te jönni, Zálog volt erre életem; Az égieknek kell köszönni, Hogy sírig őrzőm vagy nekem... [Részletek]

- Alekszandr Szergejevics Puskin

S hetenként egyszer láthatom; Csak hogy halljam szavát, bevallom, Szóljak magához, s azután Mind egyre gondoljak csupán, Éjjel-nappal, míg újra hallom. [Részletek]

- Alekszandr Szergejevics Puskin

Várlak: emeld fel árva lelkem, Nézz biztatón, ne adj te mást - Vagy tépd szét ezt az álmodást Kemény szóval. Megérdemeltem. [Részletek]

- Alekszandr Szergejevics Puskin