Kategóriák

Aradi vértanúk idézetek

Aradi vértanúk

A mai világ a sátán világa, ahol a becsületért bitó, az árulásért hatalom jár. Csak egy igazi forradalom, a világ új forradalmi embersége söpörheti el ezt az átkozott, meghasonlott... [Részletek]

- Schweidel József

A világ feleszmél majd, ha látja a hóhérok munkáját. [Részletek]

- Leiningen-Westerburg Károly

De rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem volna az életemben! Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává tett. [Részletek]

- Nagy-Sándor József

Isten adta a szívet, lelket nekem, amely népem és hazám szolgálatáért lángolt. [Részletek]

- Vécsey Károly

Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok dicső szentjei, virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az életük. [Részletek]

- Kiss Ernő

Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sorsa? Krisztus keresztje tövében érett apostollá az apostolok lelke, és bitófák tövében kell forradalmárrá érni a magyar lelkeknek. [Részletek]

- Lázár Vilmos

Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon! És az isteni áldozat mellett oly törpe az én áldozatom! [Részletek]

- Láhner György

Legyőztük a halált, mert bármikor készek voltunk elviselni azt. [Részletek]

- Damjanich János

Milyen különös, hogy Haynau bíró is keresztény és én is az vagyok. Csak az ördög keverhette így össze a kártyákat. [Részletek]

- Knézich Károly

Minket az ellenség dühös bosszúja juttatott ide. [Részletek]

- Poeltenberg Ernő

Nemsokára Isten legmagasabb ítélőszéke elé állok. Életem parányi súly csupán, de tudom, hogy mindig csak Őt szolgáltam. [Részletek]

- Török Ignác

Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és hazám, tudom, megértik ezt a szolgálatot. [Részletek]

- Aulich Lajos

Tegnap hősök kellettek, ma mártírok... Így parancsolja ezt hazám szolgálata. [Részletek]

- Dessewffy Arisztid