Kategóriák

Arany János idézetek

Arany János

Arany János

Magyar költő, tanár, újságíró

1817. március 2. - 1882. október 22.

Azért találták fel, - emeljünk kalapot! -Régi bölcs atyáink hajdan a névnapot:Máskép a szeretet közülünk kihalna;Máskép a halandó, nem lévén alkalma,Sohasem óhajtná embertársa... [Részletek]

- Arany János

Boldogságod fénye legyen szép szivárvány, Rajta, mint egy hídon, szép tündérek járván, Ne bántson a métely, sem másféle járvány, Hanem oly erős légy, valamint a márvány. [Részletek]

- Arany János

De hová juték? hisz örömünnep van ma...Ünnep? igen, az van; de öröm nincs jelen:Nevem ünnepét én - zárkozván magamba -Ti, kedves halottak, tinektek szentelem! [Részletek]

- Arany János

Élj soká! és legyen élted, Mint derűs nap, tiszta, víg, Mely piros hajnalból támad S ismét abban áldozik. [Részletek]

- Arany János

Előtted a küzdés, előtted a pálya, Az erőtlen csügged, az erős megállja. És tudod: az erő micsoda? - Akarat, Mely előbb vagy utóbb, de borostyánt arat. [Részletek]

- Arany János

Ha galambot adnál, az sem lenne káros,Akkor azt kívánom: legyen élted páros,Rétesed a túrót ahányszor takarja,Annyi boldogsággal légy te eltakarva.Örömed legyen a cékla... [Részletek]

- Arany János

Ha pedig nem volna enni, innya semmid, Akkor az én múzsám sem kívánhat semmit, Ha se malac, pulyka, ha se kappan, sem lud: Áldjon meg az Isten magától, ahogy tud. [Részletek]

- Arany János

Ha pedig nem volna enni, innya semmid,Akkor az én múzsám sem kívánhat semmit,Ha se malac, pulyka, ha se kappan, sem lud:Áldjon meg az Isten magától, ahogy tud. [Részletek]

- Arany János

Hajrá fiúk! ez a pohár Ama békés türelemért, Hogy a halandó újba kezd, Ha egy rossz ó-évet lemért! [Részletek]

- Arany János

Hajrá fiúk! ez a pohár Az évért, mely kiszenvedte; Emléke fönn lesz holnap is... Egy kis mámor futó köde. [Részletek]

- Arany János

Itt van tehát: megjött az Új év, Mint biztató előlegem; Háromszázhatvanöt nap-éjre Halvány reményszínt hoz nekem. [Részletek]

- Arany János

Majd a karácsony hozza végül Az apró szívek örömét;De a "bubus" már nagy szakértő, Bírálva hordja meg szemét,S ha nem drágát hozott az angyal Ajak lepittyed és befagy;Biz,... [Részletek]

- Arany János

Mit bánjuk, hogy lejár az év! Énekre ajk és táncra láb! Használja, ki mozogni tud, Ezt az előnyét legalább. [Részletek]

- Arany János

Mit van mit kivánni még Ily áldott időben? - Adjon Isten, ami nincs, Ez uj esztendőben. [Részletek]

- Arany János

Mit van mit kivánni mégIly áldott időben? -Adjon Isten, ami nincs,Ez uj esztendőben. [Részletek]

- Arany János

Nem hal meg az, ki milliókra költiDús élte kincsét, ámbár napja múl;Hanem lerázván, ami benne földi,Egy éltető eszmévé fínomul,Mely fennmarad s nőttön nő tiszta fénye,Amint... [Részletek]

- Arany János

Neved örömnapja imé hozzánk juta,Sőt ha nem csalódom, már tovább is futa,Mégis az én Múzsám néma volt és buta,Ami, ha nem csuda, üssön meg a guta. [Részletek]

- Arany János

Öleljük meg egymást, szívesen, meghitten, és szeressük egymást: úgy áld meg az Isten. [Részletek]

- Arany János

Rétesed a túrót ahányszor takarja, Annyi boldogsággal légy te eltakarva. Örömed legyen a cékla pirossága, Reményed a zeller zöld-szín koronája, Napjaid legyenek édes ízű kompót, Meg... [Részletek]

- Arany János

Sem hegedű, se cimbalom, Beh szomorú lakodalom! Mintha orruk vére folyna - Dehogy lennék menyasszonya! [Részletek]

- Arany János

Serdülj, kedves ifju - még egyszer a kelyhet! - Nőj eléggé nagyra - betölteni helyed! [Részletek]

- Arany János

Sose törjön félre kedved csizmasarka,Legyen örömödnek bugyogója tarka,Ne legyen életed rövid, mint nyúl farka,A sorsnak irántad ne legyen szűk marka.Boldogságod fénye legyen szép... [Részletek]

- Arany János

Természete az már az emberfiának, Minden jót kívánni felebarátjának; Vagy ha nem is mindég - egyszer esztendőben, Ha érzelme nem fér a teli bendőben. [Részletek]

- Arany János

Természete az már az emberfiának,Minden jót kívánni felebarátjának;Vagy ha nem is mindég - egyszer esztendőben,Ha érzelme nem fér a teli bendőben. [Részletek]

- Arany János

Útjaink százfelé válnak, de szívünk egy célért dobog, nekivágunk a küzdelmes mának, és épít karunk egy szebb holnapot. [Részletek]

- Arany János