Kategóriák

Bajor Andor idézetek

A játékos a játékért játszik, sok utazó csak azért utazik, hogy utazzék. [Részletek]

- Bajor Andor

A tökéletes filozófia (...) azzal kezdődik, hogy megvetjük a filozófiát. [Részletek]

- Bajor Andor

A történelem - még ha törvényei a természeti törvények erejével is építenek vagy sodornak - mindig az emberek tömegének műve; a tömegek pedig egyénekből állanak. [Részletek]

- Bajor Andor

Az ember a játékba menekül, hogy ne lássa a mulandóság feneketlen szakadékát. [Részletek]

- Bajor Andor

Isten olyan homályt teremtett az életben, amelyben az értelem csak akkor indul feléje, ha eleve a szeretet hatja át. [Részletek]

- Bajor Andor

Más a lehetetlen és más a szinte-lehetetlen, mert az utóbbinak van nyerési eshetősége. [Részletek]

- Bajor Andor

Matematikával még senki sem tudta saját gondolatait kiszámítani. [Részletek]

- Bajor Andor

Nem jó, nem tanácsos egy olyan könyv elé furakodni, amely az ember hiúságáról, fajzatunk eredendő nyomorúságáról szól. Mert az oktalan, aki vakságban megteszi, nagy valószínűség... [Részletek]

- Bajor Andor