Kategóriák

Bernard Mandeville idézet

A szeretet gyengédséget jelent, amelyet szülők és dajkák gyermekeik vagy barátok egymás iránt éreznek; tartalma, hogy a szeretett személyt kedveljük, és jót kívánunk neki. Szavait és tetteit a lehető legjobb megvilágításban szemléljük, és hajlamosak vagyunk menteni és megbocsátani hibáit, ha találunk benne; érdekeit minden körülmények között, az elfogultságig a magunkévá tesszük, és benső megelégedést érzünk, ha osztozhatunk örömében és bánatában. Ez utóbbi egyáltalán nem lehetetlenség, még ha annak látszik is; mert ha őszintén osztjuk valakinek a bánatát, az önszeretet elhiteti velünk, hogy fájdalmunk könnyíti és csökkenti a barátunkét.

- Bernard Mandeville

További Bernard Mandeville idézetek:

A remény olyan kívánság, melynek beteljesülésében bizonyos fokig bízhatunk. Reményünk szilárdsága vagy esendősége kizárólag bizakodásunk kisebb vagy nagyobb mértékétől függ, és... [Részletek]

- Bernard Mandeville

Semmi sem oly egyetemesen őszinte a földön, mint a szeretet, mellyel minden teremtmény, ha képes egyáltalán eme érzelemre, önmaga iránt viseltetik. [Részletek]

- Bernard Mandeville

Az irigység természetünknek az az alantas vonása, melynek révén epekedve és búslakodva tekintünk arra, amit másokban boldogságnak vélünk. [Részletek]

- Bernard Mandeville

Ha a természet nem szegecselte volna belénk az irigységet, (...) nem éreznének ösztönzést a versengésre. [Részletek]

- Bernard Mandeville

A gőg az a természetes adottság, amelynél fogva minden értelmes halandó túlértékeli és képzeletében jobb tulajdonságokkal ruházza fel önmagát, mint ahogy egy őt és körülményeit... [Részletek]

- Bernard Mandeville

További idézetek:

Minden rossz mondat törött ablak, melyen át egy rossz gondolatra látni. [Részletek]

- Babits Mihály

Semmi sem veszedelmesebb, mint egy olyan ellenség, amelyiknek nincs vesztenivalója. [Részletek]

- Christopher Paolini

Az élet nem más, mint gyöngyként egymás mellé fűzött átmeneti megoldások sorozata. [Részletek]

- Terry Pratchett

Az élet értelmét az alkotja, amikor szembeszállunk a félelemmel, ami a lelkünket uralja. [Részletek]

- Carol Bigley

Az egyéni vélemény nem elég pontos, vagy nem elég következetes, ezért a jó döntéshozatalhoz nélkülözhetetlen a kognitív sokféleség. A változatosság mellett szól, (...) hogy... [Részletek]

- James Surowiecki

Minél jobban készülsz az örömre, minél jobban figyeled magadat, minél jobban akarod az örömöt, annál kevésbé sikerül örülnöd. Ezért olyan siralmas a legtöbb nászéjszaka s ezért... [Részletek]

- Füst Milán

Ha a házastársakban nem él az egymás iránti szeretet, ha nem ismerik ezt az érzést, tévedés lenne azt hinni, hogy képesek lesznek szeretni a gyermekeiket. A feleség csakis oly mértékben... [Részletek]

- Osho