Kategóriák

Bertrand Russell idézetek

A boldogság elengedhetetlen része, hogy nélkülözzünk bizonyos dolgokat, melyeket akarunk. [Részletek]

- Bertrand Russell

A bűn is földrajzi fogalom. [Részletek]

- Bertrand Russell

A hazafiak mindig arról beszélnek, hogy meghalnának a hazájukért, és sosem arról, hogy ölnének is érte. [Részletek]

- Bertrand Russell

A "Hit Korában", amikor az emberek valóban hittek a keresztény vallásban, annak minden részletében és teljességében, nos, ebben az időben működött az Inkvizíció, ekkor voltak a... [Részletek]

- Bertrand Russell

A jó világhoz tudásra, jóindulatra és bátorságra van szükség; nincs szükség arra, hogy bűnbánóan epekedjünk a múlt után, sem arra, hogy a szabad értelmet bilincsbe verjük tudatlan... [Részletek]

- Bertrand Russell

A legtöbben inkább meghalnának, mint gondolkodnának. Sokan meg is halnak. [Részletek]

- Bertrand Russell

A legtöbbet azok kockáztatják ezen a világon, akik soha a legkisebb kockázatot sem vállalják. [Részletek]

- Bertrand Russell

A matematikát, ha helyesen fogjuk fel, nemcsak igazság, hanem egyszersmind magasrendű szépség is jellemzi: hideg és szigorú, a szobrászatéhoz hasonló szépség, mely nem fordul gyöngébb... [Részletek]

- Bertrand Russell

A szellemi kiválóságok elsöprő többsége nem hisz a keresztény vallásban, de nyilvánosan nem vallja be, mert attól tart, hogy elveszti bevételeit. [Részletek]

- Bertrand Russell

A szerelem csak addig virágozhatik, amíg szabad és spontán; könnyen megölheti a kötelesség gondolata. Az a tudat, hogy kötelességünk valakit szeretni, legbiztosabb módja annak, hogy... [Részletek]

- Bertrand Russell

A többség elszántan kapaszkodik a meglévőbe; a haladás kerekét mindig egy kisebbség lendíti tovább. [Részletek]

- Bertrand Russell

A tudomány emberének nemcsak az a feladata, hogy megbirkózzék a tudományokkal, amelyeknek az ember a tárgya, hanem - és ez már sokkal nehezebb dolog - rá is kell vennie a világot, hogy... [Részletek]

- Bertrand Russell

A vallás véleményem szerint elsősorban és főképpen a félelmen alapul. Részben az ismeretlentől való rettegésről van szó, részben pedig, mint mondtam, arról a vágyról, hogy valami... [Részletek]

- Bertrand Russell

Akik sosem ismerték a kölcsönös boldog szerelem mély bensőségét és szoros együvé tartozását, azok a legjobbat mulasztották el, amit az élet adhat - érzik is ezt, ha nem tudatosan,... [Részletek]

- Bertrand Russell
1 2 3