Kategóriák

boldogság idézetek

boldogság

A bölcs nem kesereg azon, ami nincs, hanem annak örvend, amije van. [Részletek]

- Démokritosz

A boldogok vakok, és kell is a vakság a boldogsághoz. [Részletek]

- Hegedűs Géza

A boldogság annak a fokmérője, hogy mennyire szeretjük az életünket. (Ruut Veenhoven) [Részletek]

- ismeretlen

A boldogság azoknak van fenntartva, akik hajlandók boldogok lenni, dacára a körülményeiknek. [Részletek]

- ismeretlen

A boldogság egy olyas valami, ami megsokszorozódik, amikor osztoznak rajta. (Paulo Coelho: A Piedra folyó partján ültem, és sírtam) [Részletek]

- ismeretlen

A boldogság egyik kulcsa: a rossz memória. [Részletek]

- Rita Mae Brown

A boldogság egyik nagy akadálya az, hogy túlságosan nagy boldogságot várunk. [Részletek]

- Fontenelle

A boldogság elengedhetetlen része, hogy nélkülözzünk bizonyos dolgokat, melyeket akarunk. [Részletek]

- Bertrand Russell

A boldogság jó dolog, de bűn elfeledkezni a szerencsétlenekről, bármennyire boldog vagy is. Segíteni kell rajtuk, nézd a sebeiket, és jusson eszedbe, hogy a boldogságod Isten ajándéka,... [Részletek]

- Borisz Akunyin
Albert Schweitzer

A boldogság nem más, mint jó egészség és rossz memória. [Részletek]

- Albert Schweitzer
Dan Millman

A boldogság titkát, nem akkor lehet megtalálni ha többre törsz, hanem hogyha kifejleszted a képességet, hogy élvezd a kevesebbet. [Részletek]

- Dan Millman : A békés harcos útja

A boldogság vágykép - ezért mindenkinek mást jelent, mivel mindannyian másképp gondolkodunk. [Részletek]

- Tatiosz
Andrew Matthews

A boldogságért olykor keményen meg kell dolgozni. Olyan ez, mint otthon rendben tartása - meg kell őrizni az értékeket, és a szemetet ki kell dobni. Az egyik ember a szép kilátást veszi... [Részletek]

- Andrew Matthews : Élj vidáman!
Benjamin Franklin

A boldogsághoz két út vezet. Vagy csökkentjük a vágyainkat, vagy növeljük lehetőségeinket. Ha bölcs vagy, mindkettőt megteszed. [Részletek]

- Benjamin Franklin

A boldogsághoz legalább annyira fontos tudnunk, kik nem vagyunk, mint azt, hogy kik vagyunk. [Részletek]

- David Viscott

A boldogságot nem lehet megbeszélni, nem lehet megosztani, és nem lehet megtartani. [Részletek]

- Fekete István

A boldogságunk vagy a boldogtalanságunk attól függ, ahogyan az eseményeket fogadjuk, és nem az események természetétől. [Részletek]

- Anthony de Mello

A férfi azt a boldogságot élvezi, amit maga érez, az asszony csak azt, amit másnak szerez. [Részletek]

- Choderlos De Laco

A fiatal az, akinek fogalma sincs róla, hogy a régi szép idők, az most van.  [Részletek]

- Tímár György

A Földön éppúgy szükséged van a negatív tapasztalatokra, mint a pozitívakra. Mielőtt részed lehetne az öröm érzésében, meg kell ismerned a bánatot. [Részletek]

- Betty J. Eadie

A hitvesi boldogság nem keres dicsekvést. [Részletek]

- Jókai Mór

A Jó és az Igazság minden ember számára ugyanaz; a kellemes viszont mindenkinek más. [Részletek]

- Démokritosz

A kételkedés az értelem erénye, és szégyen lenne túl korán vagy az első szóra lemondani róla; a nemesen gondolkodó hűvösen és büsz­kén megőrzi az ifjúság hosszú évein át, hogy... [Részletek]

- George Santayana : Scepticism and Animal Faith, IX (Kételkedés és állati bizalom)
Charles Haddon Spurgeon

A legjobb orvosok: dr. Elégedettség, dr. Higgadtság és dr. Jókedély. [Részletek]

- Charles Haddon Spurgeon

A legpihentetőbb megújító erők az egészséges vallás, az alvás, a zene és a nevetés. Legyen hited Istenben, sajátítsd el a nyugtató pihenést, szeresd a jó zenét, nézd az élet derűs... [Részletek]

- egy orvosi váróterem falán
Abraham Lincoln

A legtöbb ember körülbelül annyira boldog, amennyire boldog akar lenni. [Részletek]

- Abraham Lincoln
Abraham Lincoln

A legtöbben annyira boldogok, amennyire elszánták rá magukat. [Részletek]

- Abraham Lincoln

A mosoly értéke
Semmibe se kerül, de sokat ad. Gazdagabbá teszi azokat, akik kapják, és mégsem juttatja koldusbotra azokat, akik adják. Egy pillanatig él csak, de az emléke örökké megmarad. Senki sem... [Részletek]

- Dale Carnegie : Sikerkalauz

A nevelés a nemzetek olcsó védekezése. [Részletek]

- Edmund Bürke

A nőket a szerelem nemcsak érdekessé teszi, hanem meg is szépíti. A nő akkor szép igazán, ha boldog, és akkor boldog, ha érzi, hogy szeretik. [Részletek]

- Rippl-Rónai József

A pénz csak ott boldogít, ahol más nem adhatja meg a boldogságot. [Részletek]

- Jane Austen

A siker titka, hogy megtanuld, hogyan használd fel a fájdalmat és az örömöt ahelyett, hogy a fájdalom és az öröm használna ki téged. Ha ezt megtanulod, te tartod kézben az életedet, ha... [Részletek]

- Anthony Robbins

A sikeres ember az, aki reggel felkel, este lefekszik, és közben azt csinálja, amihez kedve van. [Részletek]

- Bob Dylan

A tiszta és teljes bánat éppúgy lehetetlen, mint a tiszta és teljes öröm. [Részletek]

- Lev Tolsztoj

A valóságot (magunkat, másokat, az életet, Istent) mindnyájan értelmünk szemein keresztül fogjuk fel. Mégis különbözőképpen látjuk ezeket. A valóságról alkotott képed nem az... [Részletek]

- John Powell

A vidámságnak megvan az ereje ahhoz, hogy a félelem, a sértettség, a harag, a frusztráltság, a csalódottság, a depresszió, a bűntudat és a meg nem felelés érzéseit kiűzze az... [Részletek]

- Anthony Robbins

A világon mindenki a boldogságot hajszolja - és van is egy biztos mód, amellyel megtalálhatjuk: ellenőrizzük a gondolatainkat. A boldogság nem a külső körülményeken, hanem a belsőnkön... [Részletek]

- Dale Carnegie

Ádáz kutyám, itt heversz mellettem. Amióta a gazdád én lettem, ez a hely a legjobb hely tenéked: nem érhet itt semmi baj se téged. Rajtam csügg a szemed, hív imádás együgyű szálán... [Részletek]

- ismeretlen

Aki énekelni akar, midnig talál dalt hozzá. [Részletek]

- svéd közmondás

Aki szeret, aki mindig szeret, az nem ér rá panaszkodni és boldogtalannak lenni. [Részletek]

- Joubert

Aki szeret, aki mindig szeret, nem ér rá panaszkodni, és boldogtalannak lenni. [Részletek]

- Joseph Joubert

Állandó útitársad vagyok, Vagy legjobb segítséged, vagy legnehezebb terhed, Továbbsegítelek, vagy sikertelenség felé húzlak, Parancsodra várok. Felét átadhatod annak, amit teszel,... [Részletek]

- ismeretlen

Ami jólesik, akkor sem árthat nekem, ha belehalok. [Részletek]

- Fodor Ákos

Amíg csak egy megelégületlen van, addig senki tökélyes boldog állapottal nem dicsekedhetik. [Részletek]

- Bolyai János
Helen Keller

Amikor a boldogság egyik ajtaja bezárul, egy másik kinyílik. De gyakran oly sokáig tekintünk vissza a zárt ajtóra, hogy nem vesszük észre, amelyik megnyílt előttünk. [Részletek]

- Helen Keller

Arra kell gondolnunk, hogy a boldogság nem a nagy vagyonon alapul, hanem a lélek jó állapotán. [Részletek]

- Arisztotelész

Az arany középben vagyon a boldogság... [Részletek]

- Horatius

Az élet egyetlen - ezért vedd komolyan! Az élet szép - csodáld meg! Az élet boldogság - ízleld! Az élet álom - tedd valósággá! Az élet kihívás - fogadd el! Az élet kötelesség -... [Részletek]

- Teréz anya : Az élet himnusza

Az élet sokkal, de sokkal boldogabb lenne, ha 80 évesen születnénk, és onnan közelítenénk fokozatosan a 18 felé. [Részletek]

- Mark Twain

Az életednek van egy titkos csúcsa, Hová a mélyből kibukkan fejed, S a szépség minden gazdagsága, fénye Megáldja két csodálkozó szemed, Hol tiszta vagy, mint kristálypatakok, S... [Részletek]

- Reményik Sándor

Az ember boldogsága bizonyos mértékig mindig kiszolgáltatottja a vak véletlen szeszélyének. [Részletek]

- Jane Austen

Az ember-gyerekek olyan földről álmodnak, ahol a hegyek jégkrémből vannak, a fák mézeskalácsok, a kövek pedig bonbonok. Egy gorilla számára Afrika épp ilyen vidék. [Részletek]

- Daniel Quinn

Az ember nem az adott körülmények, hanem az általa választott hozzáállás folytán boldog. [Részletek]

- Hugh Downs

Az ember sohasem annyira boldog, és nem is olyan boldogtalan, mint képzeli. [Részletek]

- La Rochefoucauld

Az emberek boldogsága és boldogtalansága nem kevésbé függ kedélyüktől, mint szerencséjüktől. [Részletek]

- La Rochefoucauld

Az emberek, ha minden vágyuk teljesülne, sohasem volnának boldogok. [Részletek]

- Tatiosz

Az emberek nem egészségesek, hanem boldogok akarnak lenni. [Részletek]

- Karinthy Frigyes
Benjamin Franklin

Az emberi boldogság ritkán a hatalmas vagyonok gyümölcse, sokkal inkább támad napi apró örömökből. [Részletek]

- Benjamin Franklin
Helen Keller

Az emberi tapasztalás bámulatos gazdagsága nem szerezne annyi örömet, ha nem kellene korlátokat leküzdenünk. A csúcsra érés feleannyira sem boldogítana, ha nem kellene sötét völgyeken... [Részletek]

- Helen Keller
Marcus Aurelius

Az, hogy milyen a boldog ember élete, gondolatai milyenségén múlik: így hát ügyelj erre! Ne fogadj be sötét, negatív gondolatokat. [Részletek]

- Marcus Aurelius
William Shakespeare

Az öröm leghívebb szószólója: a csend. Alig volnék boldog, ha volna rá szavam. [Részletek]

- William Shakespeare

Azt mondják, a földi boldogsághoz a következők kellenek: legyen kit szeretnünk, legyen mit csinálnunk és legyen miben reménykednünk. [Részletek]

- Tom Bodett

Bármilyen tökéletes is egy nap, mindig véget ér. [Részletek]

- Stephenie Meyer

Boldogok, akik tudják, miért élnek, mert akkor azt is megtudják majd, hogyan éljenek.Boldogok, akik összhangban vannak önmagukkal, mert nem kell szüntelen azt tenniük, amit mindenki... [Részletek]

- Dr. Gyökössy Endre

Boldogság az, amikor az ember megérkezett, behúzza evezőjét és azt mondja: megérkeztem, nem megyek tovább. [Részletek]

- Müller Péter
Márai Sándor

Boldogság természetesen nincsen abban a lepárolható, csomagolható, címkézhető értelemben, mint ahogy a legtöbb ember elképzeli. Mintha csak be kellene menni egy gyógyszertárba, ahol... [Részletek]

- Márai Sándor : Füves könyv - A boldogságról
Márai Sándor

Boldogság természetesen nincsen abban a lepárolható, csomagolható, címkézhető értelemben, mint ahogy a legtöbb ember elképzeli. Mintha csak be kellene menni egy gyógyszertárba, ahol... [Részletek]

- Márai Sándor : Füves könyv - A boldogságról

Boldogságunk nem lesz soha, sőt nem is lehet teljes élvezet, mely már ne hagyna semmi kívánnivalót, és amely szellemünket elbutítaná; hanem igenis áll örökös haladásban új... [Részletek]

- Gottfried Wilhelm Leibniz
Andrew Matthews

Bosszankodni szabad, csak ez akadályoz minket abban, hogy élvezzük az életet. Ha akarod elhatározhatod, hogy nem bosszankodsz többé. Nem azért gyakorlunk toleranciát, hogy szentté váljunk!... [Részletek]

- Andrew Matthews
Wass Albert

Csak mentem Erzsike mellett, és nézegettem az alacsony házakat az utca két oldalán, és arra gondoltam: nálunk nagyobb házakban laknak az emberek. Meg is mondtam ezt Erzsikének, mire nagyapa... [Részletek]

- Wass Albert : Magukrahagyatottak

Csak úgy kerülheted el azt, hogy nyomorúságosnak érezd magad, ha nincs elég időd azon töprengeni, boldog vagy-e vagy sem. [Részletek]

- George Bernard Shaw

Csak úgy lehet szabad és boldog az ember, ha ugyanakkor mindenki más szabad és boldog. [Részletek]

- Hernádi Gyula

Csak vidám szívvel vagyunk képesek gyönyörködni a jóban. [Részletek]

- Immanuel Kant
Dan Millman

Egy építkezésen, amikor megszólalt a jelződuda, a mukások egy kupacba letelepedtek, hogy megebédeljenek. Sam minden alkalommal kinyitotta az ételhordóját és panaszkodni kezdett. - Hogy a... [Részletek]

- Dan Millman : A békés harcos útja

Egy kellemes benyomás, ha rövid: gyönyör; ha hosszú: kéj; ha állandó: elégedettség. [Részletek]

- Joseph Joubert

Életművészet
Elfogadni tudni a boldog napokat, de az örömteleneket is. Sem kicsordulni, sem elsivárulni. Sem elcsorbulni, de túl sokat sem érni. Sem szónokolni, sem elnémulni. Nem megtenni gyorsan, de nem... [Részletek]

- Tatiosz

Elméletileg létezik a tökéletes boldogság lehetősége: úgy, hogy hiszünk a bennünk lévő lerombolhatatlanban, ám nem törekszünk közelébe. [Részletek]

- Franz Kafka
Andrew Matthews

Fred azt gondolja: előbb a számláimmal foglalkozom, csak azután keresem a harmóniát. Elméletben jól hangzik, de általában az eredmények kiábrándítóak. Ez azért van, mert a fő... [Részletek]

- Andrew Matthews : Hallgass a szívedre

Fura dolog ez a hiányérzet. A legváratlanabb időben jelentkezik, képtelen helyzetekben. Betöri az ajtót. Nem kopogtat, nem kérdezi, hogy alkalmas-e , és a legfontosabbat is elfelejti, hogy... [Részletek]

- HamiaLinda

Gondolj arra, hogy a boldogság nem attól függ, hogy ki, vagy mid van; kizárólag attól függ, hogy te mit gondolsz magadról. [Részletek]

- Dale Carnegie
Marcus Aurelius

Ha a józan ész szabályainak megfelelő módon, buzgón, határozottan, békés lélekkel azt teszed, amit a pillanat kíván, ha sem jobbra, sem balra nem nézel, hanem géniuszodat olyan tisztán... [Részletek]

- Marcus Aurelius

Ha a nap végén táncolni van kedved, nincs okod panaszra. [Részletek]

- Ally McBeal

Ha az élet valóra váltja legmerészebb álmodat, akkor nincs mit megbánnod, ha ez az álom aztán véget ér. [Részletek]

- Stephenie Meyer
Albert Einstein

Ha boldog életet akarsz élni, egy célra figyelj, ne az emberekre, és ne is a körülötted lévő tárgyakra. [Részletek]

- Albert Einstein

Ha eluralkodik rajtunk a félelem, a kétségbeesés, a megszokás, az állandóság, a reménytelenség, és a tragikum hálát adhatunk Istennek a bajor cukormázas kekszért. És szerencsére, ha... [Részletek]

- Felforgatókönyv

Ha gyűlöljük ellenségeinket, hatalmat adunk nekik – hatalmat álmunk, étvágyunk és boldogságunk felett. Táncra perdülnének örömükben, ha tudnák, mennyire nyomasztanak minket.... [Részletek]

- Dale Carnegie

Ha leereszkedsz lelked mélységeibe, megtalálod a boldogsággal kevert szomorúságot. Vajon lehetnek-e boldogok a napok, ha nem ismerjük a szomorúságot? Ott van ő mindenben, a lombját... [Részletek]

- Tatiosz
Andrew Matthews

Ha nem vagyok hajlandó megbocsátani sógoromnak, hogy nem hívott meg a karácsonyi partira, akkor én szenvedek ettől. Nem ő kap gyomorfekélyt, nem ő fog forgolódni éjjel az ágyban, nem ő... [Részletek]

- Andrew Matthews : Élj vidáman!
Antoine de Saint-Exupéry

Ha például délután négykor érkezel majd, én már háromkor elkezdek örülni. Minél előrébb halad az idő, annál boldogabb leszek. Négykor már tele leszek izgalommal és aggodalommal;... [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry : A kis herceg

Ha szűk szoba: hadd legyen szűk szoba. A szűk szobában is terem öröm, Gyúl apró gyertya ínség éjjelén, Ó csak ne legyen sorsom bús közöny... [Részletek]

- Reményik Sándor
Andrew Matthews

Ha valaki egynapos túrára indul, akkor bolod lenne magával vinni egy egész életre való útravalót. Akkor hát nem furcsa, hogy vannak, akik az elkövetkezendő huszonöt év összes... [Részletek]

- Andrew Matthews : Élj vidáman!

Ha vicces vagy, ha van valami, amitől nevetni tudsz, akkor rendben lesz minden napod. [Részletek]

- Tom Hanks
Ady Endre

Harang csendül, Ének zendül, Messze zsong a hálaének, Az én kedves kis falumban Karácsonykor Magába száll minden lélek.Minden ember Szeretettel Borul földre imádkozni, Az én kedves kis... [Részletek]

- Ady Endre : Karácsonyi rege

Hát bizony, egy kis boldogság ráfér mindnyájunkra. De kevéssel senki se éri be, ha meg sok van belőle, mindjárt olcsó lesz. [Részletek]

- Makszim Gorkij

Ímé, boldog ember az, a kit Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! Mert ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de kezei meg is gyógyítanak. [Részletek]

- Jób 5: 17-18

Jó érezni, hogy szeretlek. Nagyon és egyre jobban. Ott bujkálni két szemedben, Rejtőzködni mosolyodban. Érezni, hogy szemeid már szemeimben élnek és néznek, S érezni azt, ha szép, veled... [Részletek]

- Boda István
Dan Millman

Kelj fel! Ha biztosan tudnád, hogy halálos beteg vagy, ha kevés lenne hátra értékes idődből, hogy hasznosítsd az életed és eltöprengj azon, ki vagy, nem pocsékolnád az idődet önmagad... [Részletek]

- Dan Millman : A békés harcos útja

Két dologra kell törekednünk életünkben: először arra, hogy megszerezzük, amit akarunk, másodszor arra, hogy élvezzük. Csak a legbölcsebb emberek érik el a másodikat. [Részletek]

- Dale Carnegie
Andrew Matthews

Két és huszonkét éves koruk között nagyon sokan drámai változáson esnek át. Rögeszméjükké válik, hogy megteremtsék biztonságukat és bebiztosítsák magukat. Estéiket a tévéhez... [Részletek]

- Andrew Matthews : Élj vidáman!

Kitört a boldogság. Látom, nem tetszik. Mai napság ez rém ciki. Nem is entellektüel, aki nem fetreng depresszióban. [Részletek]

- Vavyan Fable
Andrew Matthews

Leegyszerűsítve a világot kétféleképpen szemlélhetjük:Oly sok energiába kerül mindenben hibát találni, és azzal kínozni magunkat, hogy néhányan lopnak és csalnak, hogy vannak... [Részletek]

- Andrew Matthews : Hallgass a szívedre
Márai Sándor

Legtöbb ember egy életet tölt el azzal, hogy módszeresen, izzadva, szorgalmasan és ernyedetlenül készül a boldogságra. Terveket dolgoznak ki, hogy boldogok legyenek, utaznak és... [Részletek]

- Márai Sándor

Ma imádkoztam érted, és tudom, hogy Isten meg kellett, hogy hallgassa. Éreztem a választ a szívemben, bár Ő nem szavakkal beszélt. Nem kértem gazdagságot és hírnevet, tudtam, hogy téged... [Részletek]

- Elisabeth Elliot
Wass Albert

Megtanultam, hogy mindenki a hegytetőn akar élni, anélkül hogy tudná, hogy a boldogság a meredély megmászásában rejlik. [Részletek]

- Wass Albert

Mikor felidézzük a régi karácsonyokat, rájövünk, hogy kis apróságok - nem a nagy csodák - adják a legbensőségesebb boldogságot. [Részletek]

- Bob Hope
Dan Millman

Milarepa mindenütt kereste a megvilágosodást, de nem talált választ - míg egy nap látott egy öregembert, aki lassan lefelé sétált egy hegyi ösvényen, nehéz zsákot cipelve. Milarepa... [Részletek]

- Dan Millman : A békés harcos útja

Milliók és milliók hiszik azt magukról, hogy szegénységre és kudarcra vannak kárhoztatva valamilyen megfoghatatlan erő hatásának következtében, amelyre - meggyőződésük szerint -... [Részletek]

- Napoleon Hill

Mindegy, miben hisz valaki, a nyugalma jó. Akármire vágyódunk, maga a vágy szép. [Részletek]

- Osvát Ernő
Wass Albert

Minden napnak van valamilyen öröme. Neveld rá a szemedet, hogy meglássa azt. [Részletek]

- Wass Albert
Wass Albert

Minden vágyadnak eleget tenni: ez az emberi élet legnagyobb művészete. Akinek sikerül, az boldog. Ehhez azonban fontos, hogy kevés vágyad legyen. [Részletek]

- Wass Albert

Mindenből kettőt tartsunk kéznél, ami az élethez kell. Ekkor az életünk is kétszer annyit fog érni. Két mosolyunk, két kedves szavunk legyen egy helyett. Megkettőzött szeretet, türelem,... [Részletek]

- Tatiosz : Tartalékok
Dan Millman

Mindenféle érzelemmel találkoztam. Meghallgattam a kínból fakadó sikolyokat és a hahotákat. Minden, ami emberi, nyitva volt számomra. Mindent éreztem és értettem egyszerre. A világ... [Részletek]

- Dan Millman : A békés harcos útja

Mindenki maga irányítja sorsát; mi magunknak kell megteremtenünk boldogságunk okait. Csak mi tartozunk ezért felelősséggel, senki más. [Részletek]

- Dalai Láma

Minél több boldogságot osztunk, annál többet kapunk. [Részletek]

- Anne Bronte
Andrew Matthews

Mivel mi határozzuk meg, hogy mire gondolunk, ezért a boldogságunk szükségszerűen saját kezünkben van. Senki sem tölt gondolatokat a fejünkbe.Ahhoz, hogy boldogok legyünk, a boldog... [Részletek]

- Andrew Matthews : Élj vidáman!

Mutass nekem egy hálátlan, de mégis boldog embert. [Részletek]

- Zig Ziglar

Ne akarj sikeres lenni - minél inkább célul tűzöd ki a sikert, annál biztosabban elkerül. A sikert nem lehet üldözőbe venni, ahogy a boldogságot sem: a sikernek magának mintegy... [Részletek]

- Viktor Frankl

Ne várjunk a nevetéssel, amíg boldogok leszünk, mert különben félő, hogy meghalunk, anélkül hogy nevettünk volna. [Részletek]

- Jean de La Bruyére

Nem az a boldog, akit a tömeg annak nevez, akihez özönlik a pénz; hanem az, aki minden javát a lelkében hordozza, szálegyenesen kimagaslik, eltapossa a bizonytalanságot, senkivel sem... [Részletek]

- Seneca

Nem az a legalapvetőbb érzelmi szükségletünk, hogy szerelmesek legyünk, hanem az, hogy társunk őszintén szeressen, olyan szeretettel, mely nem az ösztönökből fakad, hanem értelmi és... [Részletek]

- Gary Chapman : Egymásra hangolva

Nem az tesz boldoggá vagy boldogtalanná, a mik a dolgok objektíve és valóban, hanem az, hogy mi ránk nézve, a magunk fölfogásában... [Részletek]

- Arthur Schopenhauer

Nem kell ahhoz semmi különleges ok, hogy jól érezd magad - egyszerűen elhatározod, hogy azonnal boldog leszel, egyszerűen csak azért, mert élsz, egyszerűen azért, mert így akarod. [Részletek]

- Anthony Robbins

Nem siránkozom, hogy a rózsának is vannak tövisei, örülök, hogy rózsa van a tövis felett, s a bokor tele van virággal. [Részletek]

- Joseph Joubert
Albert Schweitzer

Nem tudom mi a sorsod, de egy dolgot tudok: csak azok lesznek igazán boldogok, akik keresték és megtalálták hogyan lehet másokat szolgálni. [Részletek]

- Albert Schweitzer

Nevetés közben is fáj a szív; és végre az öröm fordul szomorúságra. [Részletek]

- Biblia

Nevetni az tud csak igazán, aki már eleget sírt. [Részletek]

- Junkies

Nincsen rosszabb annál a bizonytalanságnál, amikor az ember a mezsgyén jár a boldogság és a boldogtalanság között. [Részletek]

- Choderlos De Laco

Nyissunk [...] kaput a vidámságnak, bármikor köszönt is be - mert sohasem jön rosszkor - a helyett, hogy mint gyakran tenni szoktuk, fontolgatnók, bebocsássuk-e, előbb meg akarván... [Részletek]

- Arthur Schopenhauer

Önmagunk megtalálásának a legjobb módja, ha elveszünk mások szolgálatában. [Részletek]

- Mahatma Gandhi

Ossz szeretetet, bárhová mész: Legfőképpen a saját házadban… ügyelj rá, hogy mindenki jobb érzésekkel és boldogabban távozzék tőled, mint ahogyan jött. Légy Isten jóságának... [Részletek]

- ismeretlen

Semmi sem ápolja úgy a szépséget, mint a boldogság. [Részletek]

- Lady Blessington

Semmi sem olyan egyszerű és titokzatos, mint a kedvesség. [Részletek]

- Osvát Ernő

Senki sem ígérte, hogy az élet harmonikus döccenő nélküli. Anyám azt mondta egyet tanulj meg: Hétfőn hétfő, kedden kedd. Egyik sem ikertestvér. Hogy mit hoz a kedd azt ne kezdd el... [Részletek]

- Szabó Magda

Senkinek sem volna szabad föltennie ezt a kérdést: miért vagyok boldogtalan? Ez a kérdés magában hordja azt a vírust, amely mindent elpusztít. Ha feltesszük ezt a kérdést, akkor hamarosan... [Részletek]

- Paulo Coelho

Senkit se eresszetek útjára úgy, hogy jobbá és boldogabbá ne tennétek! [Részletek]

- Teréz anya
Márai Sándor

Soha nem érthetem meg, miért életem legszebb emléke a pillanat, mikor – tízéves lehettem – egy téli délután beléptem anyám sötét, üres hálószobájába, s a küszöbön állva... [Részletek]

- Márai Sándor : Füves könyv - Az emlékekről és a csodálatosról

Sokan elengedik az élet apró örömeit, miközben a nagy boldogságot várják. [Részletek]

- Pearl Buck

Szájtátva álltam, s a boldogságtól föl-fölkiabáltam, az égbe bál van, minden este bál van, és most világolt föl értelme ennek a régi, nagy titoknak, hogy a mennynek tündérei... [Részletek]

- Kosztolányi Dezső : Hajnali részegség

Számtalan olyasmi, ami megvan nekünk, de létének nem vagyunk tudatában, másvalakinek, külön-külön is a legnagyobb boldogságot okozná. [Részletek]

- Fontenelle

Tanulj a múltból. Ne érj úgy életed végére, hogy azt érezd, nem is éltél igazán. Sokan, amikor elérnek arra a pontra, hogy el kell hagyniuk a földi világot, utoljára még meglátják... [Részletek]

- Clearwater

Tudod-e, hogy mi a boldogság titka? Egyszerű dolog ám ez a titok. Azt kell mindig csinálni, amihez az embernek kedve és tehetsége van. [Részletek]

- Berkesi András
Antoine de Saint-Exupéry

Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom, csak erőt kérek a hétköznapokhoz. Taníts meg a kis lépések művészetére!Tégy leleményessé és ötletessé, hogy a napok... [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry : Fohász

Van egy történet az egypetéjű ikrekről. Az egyikük tántoríthatatlan optimista, aki szerint az élet igenis habostorta. A másik viszont megkeseredett pesszimista, aki hangoztatta, hogy a... [Részletek]

- ismeretlen
Andrew Matthews

...Van úgy , hogy megfeszülve erőlködsz... Úgy kell énekelned, hogy ne érdekeljen, kapsz-e érte pénzt, Úgy kell szeretned, mintha sosem bántanának, Úgy kell táncolnod, mintha senki sem... [Részletek]

- Andrew Matthews

Veled boldog vagyok, Veled szelíd vagyok, Veled erős vagyok, Veled nyugodt vagyok, Veled mindig mosolygok, Veled én, énmagam vagyok, Nincs többé olyan, hogy nélküled, Tervem és jövőm van... [Részletek]

- Honoré De Balzac