Kategóriák

Boreczky Ágnes idézet

Az emlékezés társadalmilag szituált, hely- és helyzetfüggő.

- Boreczky Ágnes

További Boreczky Ágnes idézetek:

Abból a helyzetből, ahol a roma népesség nagyobb része tartózkodik, távolabbra csak ritkán vagy homályosan látni. [Részletek]

- Boreczky Ágnes

Az egymástól eltérő, sokszor nehezen összebékíthető valóságélmények összeegyeztetésének szüksége az, amely választásokra kényszerít, döntéseket mozgat. [Részletek]

- Boreczky Ágnes

A család ma a válságtünetekkel, az új együttélési formákkal, válásokkal stb. párhuzamosan új megnyilvánulási formákat öltve fejezi ki összetartozását, alakítja identitását.... [Részletek]

- Boreczky Ágnes

A határokat a féltés szabályozza, és a szeretet szerez nekik érvényt. [Részletek]

- Boreczky Ágnes

Nem az a kérdés, mi minek látszik, hogy például a 15. századi itáliai egyetemi tanár, aki nemességre vágyik és nemesként él, nemesi privilégiumokat szerezve nemes-e avagy polgár, vagy... [Részletek]

- Boreczky Ágnes

A tágabb család a távolságok és a szeparáltság következtében szimbolikus családként működve olyan állandóan változó családképet közvetít, mely a megjelenített életpályákon,... [Részletek]

- Boreczky Ágnes

Az első évek nem egyszerűen a felnőtt életre, a felnőttkorra való felkészülés évei, különálló, sajátos életciklust alkotnak, melyet a gondtalanság, a komoly felelősség hiánya... [Részletek]

- Boreczky Ágnes

További idézetek:

Erkölcstelen dolog átvinni tekintélyünket arról a területről, ahol kiérdemeltük, arra a területre, ahol járatlanok és zöldfülűek vagyunk. [Részletek]

- Paul Georgescu

Teljesen mindegy, hány év telt el, időnként újra kíváncsi, titkokat megosztó gyerekké válik az ember. [Részletek]

- Banana Yoshimoto

Nem az emberek közti kapcsolatok hoznak bennünket egymáshoz közel, hanem a gondolkodásmód és az érzések azonossága. [Részletek]

- Pjotr Iljics Csajkovszkij

A nulláról kell kezdeni minden napot. Amit már letettél, az nem érdekes. Amit még nem csináltál meg, az az érdekes. [Részletek]

- Kishonti Ildikó

Amikor a szavak hallgatnak, amikor a mondható mondhatatlan, amikor ajkam zárt, feszes vonal, akkor figyelj rám... baj van. [Részletek]

- Ágai Ágnes

Érzelmeinkben vannak titkok, amiket a józan ész semmiképpen nem fejthet meg. [Részletek]

- Guy de Maupassant

A költők azok, akik a legavatottabban művelik az áttörést a megszokás közönyén. Ez a mesterségük. Ám túlságosan sok költő túlságosan sokáig nem vett tudomást az ihlet azon... [Részletek]

- Richard Dawkins