Kategóriák

bűn idézetek

bűn

A bűnös megbüntetése intő példa a gazembereknek; az ártatlan elítélése minden tisztességes ember ügye. [Részletek]

- Jean de La Bruyére

A bűntudat olyan, mint a viszkető kiütés: sosem múlik el egészen, mert arra készteti az embert, hogy foglalkozzon vele. [Részletek]

- Stephen King

A derék ember élete legyen oly tiszta, hogy a bűnnek még a gyanúja se férjen hozzá. [Részletek]

- Aiszkhinész

...a fiú ne viselje az apa vétkét, se az apa ne viselje a fiú vétkét; az igazon legyen az ő igazsága, és a gonoszon az ő gonoszsága. [Részletek]

- Biblia

A hatalom nem eszköz; a hatalom cél. [Részletek]

- George Orwell

Aki a rosszaságot nem bünteti, az rosszaságra buzdít. [Részletek]

- Leonardo da Vinci

Aki más ellen áskálódik, saját bajainak lesz okozója. [Részletek]

- Aiszóposz

Aki más ellen fondorkodik, önmagának állít csapdát. [Részletek]

- Aiszóposz

Akik a vétkeseket megbüntetik, azok megakadályozzák a többieket a vétkezésben. [Részletek]

- Iszaiosz

Az emberek becsülete nem nyilatkozataikban rejlik, hanem hétköznapi cselekedeteikben. [Részletek]

- Dr. Németh Endre

Az eredendő bűn lényegében a tudás bűne; az új eredendő bűn a fel nem ismerés bűne; a fel nem ismerése az igazságnak és az abból következő törvényeknek. [Részletek]

- Igor Stravinsky

Az igazi megbocsátás arról szól, hogy az illetőt, aki vétett ellenünk, ugyanoda, pontosan ugyanabba a státuszba fogadjuk vissza, ahonnan vétke miatt kiesett. [Részletek]

- zsolo
Márai Sándor

Csak a lelkiismeret lehet bírád, hóhérod vagy pártfogód, senki más! Ha írsz, csak a lelkiismeretnek tartozol számadással, senki másnak. Mindegy, mit várnak tőled, mindegy az is, mivel... [Részletek]

- Márai Sándor : Füves könyv - A lelkiismeretről

Csak kétféle ember él: az igaz, aki azt hiszi, hogy bűnös; és a bűnös, aki azt hiszi, hogy igaz. [Részletek]

- Blaise Pascal
Márai Sándor

Egy ember nem föltétlenül abban a pillanatban a legbűnösebb, mikor felemeli a fegyvert, hogy megöljön valakit. A bűn előbb van, a bűn a szándék. [Részletek]

- Márai Sándor : A gyertyák csonkig égnek
Victor Hugo

Ha a lélek csupa homály, magától tenyészik benne a bűn. Nem a bűn elkövetője, hanem a homály terjesztője a hibás. [Részletek]

- Victor Hugo

Ha már úgyis a pokolba kell mennem, akkor legalább csináljam rendesen. [Részletek]

- Stephenie Meyer

Ha valakit nyilvánvaló lopáson érnek, annak hallgatnia kell, még ha szép beszédű is. [Részletek]

- Szophoklész

Ha választanom kellene, inkább az elnézést választanám, amely időt ad az embereknek, hogy megjavuljanak, s nem a szigort, amely rosszabbá teszi őket, sem pedig a sietséget, amely nem vár... [Részletek]

- Joubert
Albert Camus

Mindenki ártatlannak tartja magát még akkor is, ha ehhez az egész emberiséget vagy a mennyek birodalmát kell vádolnia. [Részletek]

- Albert Camus

Ne azt nézd, ki milyen: rossz-e, jó-e; ez nem maradandó: ami tegnap még jó volt, ma már rossz. [Részletek]

- Makszim Gorkij

Nem sokban különbözik az ártatlantól az, aki bűneit illő módon bevallja. [Részletek]

- Arisztotelész

Ó, filozófia, élet fejedelme! Ó, erények fürkészője s hibák kiűzője! Egyetlen jól töltött s szabályaidhoz híven élt nap többet ér a bűnös örökkévalóságnál. [Részletek]

- Cicero

Rosszat gondolni másokról bűn, de ritkán tévedés. [Részletek]

- H. L. Mencken

Vagyont szerezni nem rossz dolog, ám igazságtalanság árán: mindennél rosszabb. [Részletek]

- Démokritosz

Vannak súlyos bűnök, és vannak enyhébbek. És néha az enyhébb bűnök nagyobbaknak tűnnek, míg a valóban súlyosak alig látszanak. Az igazán fontos az, hogy el tudjuk dönteni, melyik... [Részletek]

- Terry Pratchett