Kategóriák

Jane Austen idézetek

- A nők túlbecsülik a szép szavakat. - És a férfiak gondoskodnak róla, hogy szavaikat a kelleténél komolyabban vegyék. [Részletek]

- Jane Austen

- Az én fogalmaim szerint (...), jó társaság az, ha okos, művelt emberek jönnek össze, akiknek van miről beszélniök; én csak az ilyet nevezném jó társaságnak. - Téved (...), az olyan... [Részletek]

- Jane Austen

- Mi köze a vagyonnak, a nagyságnak a boldogsághoz? - A nagyságnak vajmi kevés (...), ám a vagyonnak nagyon is sok köze van! [Részletek]

- Jane Austen

A befolyásolható természet némelykor éppúgy hozzájárulhat a boldogsághoz, akár a nagyon is állhatatos. [Részletek]

- Jane Austen

A belenyugvás csak akkor tökéletes, ha meghiúsult vágyaink tárgya szemünkben már veszít valamit értékéből. [Részletek]

- Jane Austen

A betegápolás nem a férfi dolga, nem az ő területe. A beteg gyerek mindig az anyjáé, hiszen az anyai érzés diktálja így! [Részletek]

- Jane Austen

A boldog házasság tisztán véletlen dolga. Bármilyen jól ismerték a jövendő házastársak egymás természetét, bármennyire hasonló hajlamaik voltak a házasság előtt, ez cseppet sem... [Részletek]

- Jane Austen

A büszkeség inkább azzal függ össze, hogy mi a véleményünk önmagunkról, a hiúság azzal, hogy milyen legyen rólunk mások véleménye. [Részletek]

- Jane Austen

A családi kapcsolatokat mindig érdemes ápolni, amint a jó társaságot is helyénvaló keresni. [Részletek]

- Jane Austen

A félénkség nem más, mint ilyen vagy amolyan alsóbbrendűségünk tudata. [Részletek]

- Jane Austen

A férfiak mindig előnyben voltak velünk szemben, elmondhatták a maguk történetét, magasabb rendű neveltetésben részesültek; a toll is az ő kezükben volt. Nem ismerem el, hogy a könyvek... [Részletek]

- Jane Austen

A fiatal hölgyek képzelete követhetetlen sebességgel képes csapongani. A tiszteletről szempillantás alatt a szerelemre tér, majd a szerelemről egy szökkenéssel máris a házasságnál tart. [Részletek]

- Jane Austen

A figyelem és nagyrabecsülés éppúgy bizton követi az ékesszólást, ahogy a csodálat nyomában jár a szépségnek. [Részletek]

- Jane Austen

A hölgyek képzelete igen gyorsan száguld, s egy pillanat alatt a tetszéstől a szerelemig, a szerelemtől a házasságig szökken. [Részletek]

- Jane Austen
1 2 3 4 5 6...