Kategóriák

Jaroslaw Iwaszkiewicz idézet

Az én véleményem szerint az igazi szent nem teremti meg maga körül a szentség külsőségeit, erényei a hétköznapok erényei.

- Jaroslaw Iwaszkiewicz

További Jaroslaw Iwaszkiewicz idézetek:

Töltsd meg a lelkedet égi szeretettel, és viszonozd az isteni szívnek azt a szeretetet, amellyel ő minket szeretett. Íme a szíveden tartod a legizzóbb hévvel szerető szívet. Ellen tudsz-é... [Részletek]

- Jaroslaw Iwaszkiewicz

Nagy bűn, ha valaki nem tudja észrevenni saját boldogságát. [Részletek]

- Jaroslaw Iwaszkiewicz

Olyan ez, mint amikor az egyszeri arabnak azt mondták, egész életében boldog lesz, minden cselekedetét siker koronázza, és része lesz minden elképzelhető szépben, jóban, ha soha nem... [Részletek]

- Jaroslaw Iwaszkiewicz

Érezte a mai napot, és örömét lelte a gondolatban, hogy még fiatal, megvan benne a fiatalság egyensúlya, még van ideje elölről kezdeni az életet, még minden megváltozhat, és az... [Részletek]

- Jaroslaw Iwaszkiewicz

A virág nem álmodozik, nem sír - remény nélkül nő és virul, és kétségbeesés nélkül hal meg. [Részletek]

- Jaroslaw Iwaszkiewicz

Minden rossznak forrása a hazugságból veszi eredetét (...), egyik hazugság szüli a másikat, és ezáltal lesz a föld varjak, és hollók tanyája. Nincs igazság a földön. [Részletek]

- Jaroslaw Iwaszkiewicz

Úgy vélem, hogy az ördög ellen egyetlen fegyvert adott kezünkbe az Isten, és ez a fegyver az imádság. [Részletek]

- Jaroslaw Iwaszkiewicz

További idézetek:

Erkölcstelen dolog átvinni tekintélyünket arról a területről, ahol kiérdemeltük, arra a területre, ahol járatlanok és zöldfülűek vagyunk. [Részletek]

- Paul Georgescu

Teljesen mindegy, hány év telt el, időnként újra kíváncsi, titkokat megosztó gyerekké válik az ember. [Részletek]

- Banana Yoshimoto

Egyedül, mindig egyedül bolyongani a világban... Ez lenne a reám kiszabott életforma? ... Saját otthon, néhány jó barát hiányát érzem. Sokszor lehetetlennek tűnik így tovább élnem.... [Részletek]

- Pjotr Iljics Csajkovszkij

Akinek nincs titka, érdektelen ember. [Részletek]

- Kishonti Ildikó

Amikor a szavak hallgatnak, amikor a mondható mondhatatlan, amikor ajkam zárt, feszes vonal, akkor figyelj rám... baj van. [Részletek]

- Ágai Ágnes

Érzelmeinkben vannak titkok, amiket a józan ész semmiképpen nem fejthet meg. [Részletek]

- Guy de Maupassant

A költők azok, akik a legavatottabban művelik az áttörést a megszokás közönyén. Ez a mesterségük. Ám túlságosan sok költő túlságosan sokáig nem vett tudomást az ihlet azon... [Részletek]

- Richard Dawkins