Kategóriák

Kármán József idézet

Az igaz literátor hozza le, mint egy második Prometheus az égből a bölcsesség szép világát; az terjeszt a nemzetekre dicsőséget és virágozást és közboldogságot, az teszi a jobbágyot meggyőződésből való kész engedelmű jobbággyá, az uralkodót a szívek uralkodójává, az embert emberré. Az vezeti végre a népet a józan értelem kötelein a maga kötelességeire, és a szív édes láncain a maga boldogságára.

- Kármán József

További Kármán József idézetek:

Szorgosan kerüljük az emberek előtt, akit szeretünk. [Részletek]

- Kármán József

Amit két jó barát egymás fülébe súg, a világ előtt kifecsegni szentségtörés! [Részletek]

- Kármán József

A szó csak üres, jelentés nélkül való hang. Hideg, mint a réz, amely cseng, de nem érez; holt, megmerevedett állat. Elégtelen a szív véghetetlen, eleven, erős, meleg érzésinek... [Részletek]

- Kármán József

Amit sokszor hallunk, a szokás végre elhiteti velünk, és a habituált hazug végre önnön fillentéseit is elhiszi. [Részletek]

- Kármán József

Kételkedni, vizsgálódni, fontolni, tanulni kell annak, aki meg akar világosodni. Ó, de hogy eressze magát ezen értelem nagy munkáira az eltunyult, megkeményedett és örök halálos álomba... [Részletek]

- Kármán József

Ritkán esik az elhintett mag jó földbe. A tanítás lassanként használ, s nehezen gyökerezik. [Részletek]

- Kármán József

Nagy, de ritka az a tudós, a mely mint a fülemile magányos völgybe rejtezzen, és a hallgatók elöl elfusson, hogy a torka vérzéséig énekeljen. [Részletek]

- Kármán József

További idézetek:

A mesék nem másról beszélnek, mint az élet örök és állandóan visszatérő témáiról, amelyek mindenhol és minden időben, minden férfira és nőre egyaránt érvényesek. Formájuk... [Részletek]

- Massimo Diana

A tenger, mely mindent magához szólít, szólít most engem is, fel kell a hajóra szállnom. Mert maradnom, bár az órák elhamvadnak az éjszakában, egy volna azzal, hogy megfagyok,... [Részletek]

- Kahlil Gibran

Aki a maga életkörülményeinek bonyolultságát apróra ismeri, önkéntelenül is azt képzeli, hogy bonyolultságuk s a fáradság, amibe kibonyolításuk kerül, az ő különös, véletlen... [Részletek]

- Lev Tolsztoj

A tudományos nézetek korántsem csak felfedezések vagy érvek révén változnak. Legalább olyan fontos szerephez jutnak itt azok a szociális hálók, amelyekben a kutatók dolgoznak. Ezek a... [Részletek]

- David Van Reybrouck

Lelked ruhája csillagsugárból szőtt fényes palást. [Részletek]

- Petőfi Sándor

- Istennek jó oka volt rá, hogy határt szabott az emberi életnek. - És mi volt ez az ok? - Hogy értékessé tegye. [Részletek]

- Mitch Albom

Azt hiszi, a háborút feltétlenül át kell élni ahhoz, hogy tudjuk, milyen az? A háború szörnyű égzengés, gyilkos zűrzavar, meg bűz, meg rothadás... [Részletek]

- Edmonde Charles-Roux