Kategóriák

Kemény Zsigmond idézet

O, hiu ábrándok! Békóban sorvadok
Sötét a börtönöm, szultán rabja vagyok.
A napok folyását, évek haladását
Csak az számlálja meg, ki reggelt, estét lát.
Ifju vagyok-e még, öreg lettem-e már,
Ki tudná? Vendégem csak egy halálmadár.
A toronypárkányról néha sivit, visit;
Tán nekem beszéli bokros szenvedésit!

- Kemény Zsigmond

További Kemény Zsigmond idézetek:

Ha álmodni akarunk (...), ne elégedjünk meg csekéllyel. Ha az elérhetetlen vágyakra szorulunk, kívánjuk egyúttal az egész lehetetlenséget. [Részletek]

- Kemény Zsigmond

A test bűbájának legfőbb alkatrésze a lélek jósága, s egy nő egész lénye akkor van összhangzásban, midőn a külalak igézetéből az első hatás nem az érzékekre esik. [Részletek]

- Kemény Zsigmond

Sohasem felesleges (...) semmiségünkre emlékezni. Magasság nem lehet annak megfelelő mélység nélkül, és szerencsésnek azt szoktuk nevezni, aki sokat veszíthet. [Részletek]

- Kemény Zsigmond

Nincs nehezebb, mint kölcsönös bizalomban átélt évek után az első titkot tudakolni, mert szigorú ítélet fekszik ebben vagy a kérdőre vagy a kérdezettre. [Részletek]

- Kemény Zsigmond

Furcsa bogara az Istennek az ember. Csak a lepke győz le minket az ostobaságban, midőn pörzsölt szárnnyal megint a gyertyafénynek rohan. [Részletek]

- Kemény Zsigmond

Kitűnővé egy szerencsés perc által is válhatunk; hasznos emberré a fáradságos évek tesznek. [Részletek]

- Kemény Zsigmond

Szemünkben egy könny elég arra, hogy elfátyolozza a csillagok fényét. S ki örömeit eltemette, a tavasz virágos kertjeiben is csak temetőben járkál, minden kő a keresztet, minden fa a... [Részletek]

- Kemény Zsigmond

További idézetek:

Az emberiséget a szeretet törvénye uralja. Ha az erőszak, azaz a gyűlölet uralkodna már rég kihaltunk volna. És mégis, a tragédiája a dolognak, hogy az úgynevezett civilizált emberek,... [Részletek]

- Mahatma Gandhi

Minél dúsabban tenyésznek a tervek, annál bajosabb aztán a tett: az ember eltökél, belekezd, szervez, s végül Kukutyinban zabot hegyez. [Részletek]

- Erich Kästner

A tudás közkincs, minden földi ember öröksége, és nem kiválasztott kevesek privilégiuma... Mindig voltak és lesznek olyan emberek, akik tudják, és aztán vannak és lesznek olyanok, akik... [Részletek]

- Bistey Zsuzsa

Semmi sem lehetetlen, csak szellemi képességeink korlátozottsága teszi, hogy bizonyos dolgokat elképzelhetetlennek tartunk. [Részletek]

- Marc Lévy

Szegénynek lenni nem olyan rossz, legalábbis egy darabig. Addig szerintem kötelező, amíg meg nem szereted. Nekem például sokszor eszembe jut, milyen volt, amikor nem volt még itthon... [Részletek]

- Szabó Eszter

Ha valami nagyon foglalkoztatja az ember gondolatvilágát, akkor az minden egyebet kiűz onnan, úgyhogy nincsen semmi más, amiről beszélni tudna. [Részletek]

- Agatha Christie

Ahol egyszer sas voltál, oda ne menj vissza verébnek. [Részletek]

- Arbiter Petronius