Kategóriák

kommunikáció idézetek

kommunikáció

1. Mutass őszinte érdeklődést mások iránt. 2. Mosolyogj! 3. Sohase feledd el, hogy minden embernek egész anyanyelvéből a saját neve hangzik a legédesebben és ez a legfontosabb. 4. Légy... [Részletek]

- Dale Carnegie : Sikerkalauz
Dan Millman

A béke nem a konfliktus hiánya, hanem a konfliktus kezelésének képessége. [Részletek]

- Dan Millman

A beszéd képessége emberi kiváltság, a hallgatni tudás emberi kiválóság. A kimondott szavak mögött szándékok rejlenek; a hallgatásba bölcs megértés, türelem, tisztelet vegyül. Egy... [Részletek]

- Tatiosz
Benjamin Franklin

... a beszélgetés legfőbb célja mégis, hogy tudassunk vagy tudomást szerezzünk, továbbá hogy szórakoztassunk és meggyőzzünk. Ilyenformán óhajom az, bárha a jó szándékú, eszes... [Részletek]

- Benjamin Franklin
Márai Sándor

A földön kétmilliárd és néhányszáz millió ember él, így mondják. Tudjad tehát: kétmilliárd és néhányszáz millió esélye van annak, hogy szavadat, cselekedetedet félreértik.... [Részletek]

- Márai Sándor : Füves könyv - A félreértésről

A humor fő jellemvonása: az állandóság. Állandó lelkiállapot ez, kedélyhullámzás, életszemlélet, mely szomorúan-vidáman - könnyek közt mosolyogva - elfogadja az életet úgy, amint... [Részletek]

- Kosztolányi Dezső : Humor és írás

A kedves szavak nem kerülnek sokba… Mégis sokat érnek. [Részletek]

- Blaise Pascal

A költészetben mindig a háttér számít, egy érzés és gondolatvilág rejtetten ható delejessége, az a láthatatlan, dúsan felszerelt és kimeríthetetlen mögöttes országrész, melynek a... [Részletek]

- Kosztolányi Dezső

A másokkal való érintkezésben legelőször azt kell megtanulnunk, hogy hagyjuk a maguk sajátos módján boldogulni az embereket [Részletek]

- Henry James

A megfelelő szó megteszi hatását, de soha egyetlen szó sem lehet olyan hatásos, mint egy jól időzített szünet. [Részletek]

- Mark Twain

A nagy emberek eszmékről beszélnek, az átlagos emberek dolgokról, a kis emberek pedig más emberekről. [Részletek]

- Eleanor Roosevelt

A rossz szándékkal mondott igazság, többet árt, mint bármely hazugság!” [Részletek]

- kínai közmondás
Benjamin Franklin

A vitázó, feleselő és letorkoló emberek ügyeik boldogtalan sáfárai. A győzelmet elnyerik néha, de a jóakaratot soha, holott annak több hasznát vennék. [Részletek]

- Benjamin Franklin

Ahogy a hideg szavak fagyossá teszik az embereket, a forró szavak megperzselik, a keserű szavak elkeserítik, a dühödt szavak feldühítik õket. A kedves szavaknak is megvan a maguk lelki... [Részletek]

- Blaise Pascal

Aki igaz értelmi és érzelmi életet él, az csak egyetlenegy nyelvet bírhat többé-kevésbé tökéletesen, az anyanyelvét, melynek hajszálgyökerei visszanyúlnak a gyermekszobába, minden... [Részletek]

- Kosztolányi Dezső

Az engedelmes felelet elfordítja a harag felgerjedését; a megbántó beszéd pedig támaszt haragot. [Részletek]

- Példabeszédek 15:1

Az összetűzés mindig a második szóval kezdődik. [Részletek]

- japán közmondás

Azok, akiket embertársaik nem érdekelnek, a legnagyobb nehézségekkel küzdenek az életben, és a legnagyobb akadályt jelentik mások számára. Minden emberi balsiker tőlük származik. [Részletek]

- Dale Carnegie : Sikerkalauz
Márai Sándor

Csodálatos az is, mennyire érzékenyek az emberek. Mint egy rózsa. Mint egy kankalin. Oly végzetesen figyelnek minden szóra, mely hiúságukat sértheti, mint senki és semmi az élők... [Részletek]

- Márai Sándor : Füves könyv - Az emberi érzékenységről

Egy kedves szó olyan, akár a tavaszi napsütés. [Részletek]

- orosz közmondás

Egy új világ kezdődik minden nyelv küszöbén, a szépség új birodalma új értelmi és érzelmi törvényekkel. Mi tehát a tíz legszebb magyar szó? Ezt felelném, abban a tudatban, hogy... [Részletek]

- Kosztolányi Dezső : A tíz legszebb szó

Ha egy problémát kimondasz, félig már meg is oldottad. [Részletek]

- görög szólás

Ha gazfickóval van dolgod, csak egyetlen módon hozhatod ki belőle a legjobbat, ha úgy bánsz vele mint egy tiszteletreméltó úriemberrel. Előlegezz neki bizalmat. Ez a bánásmod annyira... [Részletek]

- Lewis E. Lawes
Abraham Lincoln

Ha szót akarok érteni valakivel, az előzőleg rendelkezésemre álló idő egyharmadában önmagammal foglalkozom, s azzal, hogy mit fogok mondani neki – kétharmadában pedig róla gondolkozom,... [Részletek]

- Abraham Lincoln

Ha tudsz egy szóval úgy fordítani a dolgon, hogy megvilágosodjék a kérdés, akkor miért ködösítesz? Ha tudsz egy mosollyal más arcára mosolyt csalni, akkor miért pártolod a... [Részletek]

- Tatiosz

Ha  tudsz, légy bölcsebb, mint a többi ember, de ne hozd ezt tudtukra... [Részletek]

- Lord Chesterfield

Ha van mit mondanod, de hallgatásra kényszerítenek, belül mondd ki; az ilyen hallgatás átsugárzik. Az is észreveszi, aki kiáltozásra is kész, hogy elhallgattasson. Ő fog megcsöndesedni,... [Részletek]

- Vasadi Péter
Benjamin Franklin

Ha vitatkozol, dühöngsz és ellentmondasz, néha győzöl, de hiú siker lesz, mert sohasem szerezted meg az ellenfeled jóindulatát. [Részletek]

- Benjamin Franklin

Jószándékból valók a barátságos embertől vett sebek; és temérdek a gyűlölőnek csókja. [Részletek]

- Károli Biblia

Kár hitegetni: a dolgok valódiságát nem díszességük adja, s az igazságnak nem kell a szó álruhája. Ami kimondhatatlan, mondd hát el hallgatással. [Részletek]

- John Heider

Kevés ember tud az elragadtatott figyelem burkolt bókjának ellenállni. [Részletek]

- Jack Woodford

Légy az, amivé felebarátaid akarod, hogy váljanak. Ne szavad, hanem lényed legyen prédikációd. [Részletek]

- Henri-Frédéric Amiel

Lényed olyan hangosan beszél, hogy nem hallom tőle, amit mondasz. [Részletek]

- Ralph Waldo Emerson

Megtanultam, hogy az emberek elfelejtik, amit mondasz, és elfelejtik, amit teszel. Az egyetlen dolog, amire emlékezni fognak az, hogy milyen érzéseket váltottál ki belőlük. [Részletek]

- Maya Angelou

Minden vitát megnyersz, amit el sem kezdesz. [Részletek]

- Dale Carnegie : Sikerkalauz

Nem kell mindent kimondani. Nem kell mindent megkérdezni. Nem kell mindenre válaszolni. (Tatiosz) [Részletek]

- ismeretlen
Márai Sándor

S egyáltalán, ezek az úgynevezett nagy találkozások, döntő pillanatok tudatosak-e?… Van-e az, hogy valaki belép egy napon a szobába és tudjuk: aha, ő az? … Az igazi… mint a... [Részletek]

- Márai Sándor : Az igazi

Sajnos nagyon sokan hiszik azt, hogy a csend olyan űr, amit mindenképp ki kell tölteni még akkor is, ha nincs fontos mondandójuk. [Részletek]

- Nicholas Sparks

Titkos írás az arc, de annak, aki a kulcsát bírja, nyitott könyv. [Részletek]

- Jókai Mór

Van olyan, aki beszél hasonlókat a tőrszúrásokhoz; de a bölcseknek nyelve orvosság. [Részletek]

- Példabeszédek 12:17