Kategóriák

Kossuth Lajos idézetek

A haza örök, s nem csak az iránt tartozunk kötelességgel, amely van, hanem az iránt is, amely lehet, s lesz. [Részletek]

- Kossuth Lajos

A múlt a jövendő tükre. [Részletek]

- Kossuth Lajos

A nagy jellemek fészke az arany középszerűség. [Részletek]

- Kossuth Lajos

Az eltiport nemzet újjászületik, de öngyilkos nemzetnek nincs feltámadás. [Részletek]

- Kossuth Lajos

Én ember és ember között faj-, nyelv-, vallásfelekezet miatt soha sem tettem, s nem is fogok tenni különbséget; az antisemitikus agitatiót, mint a XIX-ik század embere szégyellem, mint... [Részletek]

- Kossuth Lajos

Ezredéves történelmünk bizonyságul szolgál, hogy nem vagyunk gyermek nemzet; 1848-i történelmünk bizonyságul szolgál, hogy nem vagyunk elaggott nemzet. [Részletek]

- Kossuth Lajos

Ha a kisebb nemzetek a nagyhatalmak általi elnyeletéstől meg nem óvhatnak, Európában nem lesz szabadság, nem lesz nyugalom, csak nagyravágyási, túlsúlyra törekvési vetélkedések lesznek... [Részletek]

- Kossuth Lajos

Hol az uralkodó nem önkény, hanem csak élő törvények szerént uralkodhatik, a sajtó szabadságában inkább támaszra, mint ellenségre talál a kormány. [Részletek]

- Kossuth Lajos

Magyarországot a pokol kapui sem fogják megdönteni. [Részletek]

- Kossuth Lajos

Mindent a népért, mindent a néppel együtt, semmit a népről a nép feje felett. Ez a demokrácia. [Részletek]

- Kossuth Lajos

Nagy ésszel csak nagyot lehet tévedni. [Részletek]

- Kossuth Lajos

Némely embert jobb szeretek nyílt ellenségnek, mint kétes barátnak. [Részletek]

- Kossuth Lajos

Soha le nem mondani, soha el nem csüggedni, ha kell, mindig újra kezdeni. [Részletek]

- Kossuth Lajos

Ujjait a kor ütőerére tevé, és megértette annak lüktetéseit, és ezért, egyenesen ezért tartom én őt a legnagyobb magyarnak. [Részletek]

- Kossuth Lajos
1 2