Kategóriák

Lao-ce idézetek

A bölcs (...) alkot, de művét nem birtokolja, cselekszik, de nem ragaszkodik, beteljesült művét nem félti, s mert magának nem őrzi, el se veszíti. [Részletek]

- Lao-ce

A bölcs... Alkot, s magának semmije sincs. Munkál, s jutalomra nem számít... És mert sohasem igényel semmit, sohsem veszthet semmit. [Részletek]

- Lao-ce

A bölcs egyenes és mást meg nem rövidít, önzetlen és mást meg nem károsít, igaz és semmit meg nem hamisít, fény, de nem vakít. [Részletek]

- Lao-ce

A bölcs: hátrahúzódik, ezért halad, nem őrzi magát, ezért megmarad. [Részletek]

- Lao-ce

A bölcs semmittevéssel foglalkozik. [Részletek]

- Lao-ce

A boldogságnak nincs köze ranghoz és vagyonhoz: egyszerűen csak harmónia dolga. [Részletek]

- Lao-ce

A folyók és a tengerek azért nyerik el száz és száz hegyi patak hódolatát, mert mélyebben fekszenek, mint emezek, tehát uralkodni tudnak a hegyi patakok felett. Így a bölcs is, aki az... [Részletek]

- Lao-ce

A győzni tudó nem támad, a vezetni tudó alázatos. [Részletek]

- Lao-ce

A halált örök erő intézi, s aki a gyilkolást helyette végzi, mintha elfoglalná az ácsmester helyét: aki az ácsmester helyett hasogat, gyakran megsebzi kezét. [Részletek]

- Lao-ce

A jó hadvezér nem harcias, a jó harcos nem haragos. [Részletek]

- Lao-ce

A kifeszített madárháló egyetlen szeme ejti rabul a madarat, de ha egyetlen szemből álló hálót használsz, madarat sohasem foghatsz. [Részletek]

- Lao-ce

A legszebb hadsereg is a csapás eszköze. [Részletek]

- Lao-ce

A mozgás a fagyot legyőzi, a nyugvás a hevet legyőzi, a béke a rendet megőrzi. [Részletek]

- Lao-ce

A nagy nép olyan, mint a nagy ember. Ha hibát követ el, felismeri. Ha felismerte, beismeri. Ha beismerte, kijavítja. És aki rámutat a hibáira, azt a legjóságosabb tanárának tekinti. [Részletek]

- Lao-ce
1 2 3 4 5