Kategóriák

Lev Tolsztoj idézet

Engedékenynek lenni könnyebb, mint mást engedékenységre késztetni, ezt már rég tudom; és nincs az életnek olyan helyzete, amelyben az ember ne lehetne boldog.

- Lev Tolsztoj

További Lev Tolsztoj idézetek:

Rossz kerék mindig hangosan csikorog. Üres kalász mindig magasabban áll. [Részletek]

- Lev Tolsztoj

Ne legyetek keményszívűek ahhoz, aki kísértésbe esett, igyekezzetek úgy megnyugtatni őt, mint ahogy ti magatok szeretnétek megvigasztalódni. [Részletek]

- Lev Tolsztoj

A nő boldog s mindent elér, amit csak kívánhat, ha a férfit elbűvöli. [Részletek]

- Lev Tolsztoj

Egy nép hadseregének egy másik nép hadseregével szemben elért kisebb-nagyobb sikere az oka, vagy legalábbis lényeges jele az illető nép ereje növekedésének vagy csökkenésének. [Részletek]

- Lev Tolsztoj

A kereszténység megvalósításához már csak elferdítéseinek megsemmisítése hiányzik. [Részletek]

- Lev Tolsztoj

Semmiféle tevékenységünk nem lehet állandó, ha egyéni érdekünkben nincs meg a gyökere. [Részletek]

- Lev Tolsztoj

Képzeld el, hogy az élet célja a te boldogságod, és akkor az élet kegyetlen badarság. Ismerd fel azt, amit az emberi bölcsesség is, értelmed is, szíved is mond neked: az élet annak a... [Részletek]

- Lev Tolsztoj

További idézetek:

A színészet a lélek felfedezése, csupa hit, csupa vallás. Mintha az ember megszabadulna a tudatától. Az egész egy vizuális költemény. [Részletek]

- Annie Hall

Légy igaz szerető, mert a szerelem bölcsebb, mint a tudomány, bár az bölcs, és erősebb, mint a hatalom, bár az erős. Lángszínű a szárnya és teste színes, mint a láng. Az ajka édes,... [Részletek]

- Oscar Wilde

Még a tízezer láb magas gát is összeomolhat egy hangyafúrástól. [Részletek]

- ismeretlen

Egy dolgot nagyon szeretek az emberekben: a legparányibb reménytől is képesek szárnyalni. [Részletek]

- Dean Ray Koontz

A képtelen dolgok a valóság legszélén léteznek. A legapróbb elvétett mozdulat, a legcsekélyebb bolygatás, és lepottyannak. Vagy üvöltve felpattannak. Nem lehet tudni. Óvatosnak kell... [Részletek]

- John Ajvide Lindqvist

Néha levelet írok magamnak, egy régi bélyeget ragasztok rá, és bedobom a levélszekrényünkbe, hogy a többiek azt higgyék, van valakim, aki csak az enyém és akiről ők nem is tudnak. [Részletek]

- Ingrid Sjöstrand

A szerelmesek - gondoltam egykoron - minden nélkülözéssel szembe tudnak szállni, ha céljuk az, hogy elnyerjék szívük jutalmát. És senki sem érdemel nagyobb dicséretet annál, mint aki az... [Részletek]

- Arthur Japin