Kategóriák

Ludwig Feuerbach idézet

A csoda megfosztja hitelétől a tapasztalatot; tehát a csoda maga sem érdemel hitelt.

- Ludwig Feuerbach

További Ludwig Feuerbach idézetek:

Azt, ami van, úgy, ahogy van - tehát az igazat igaz módon kimondani felszínesnek látszik; azt, ami van, úgy, ahogy nincs - tehát az igazat nem igaz módra, fordítva kimondani mély... [Részletek]

- Ludwig Feuerbach

Ami igaz, az nem az enyém, nem is a tiéd, hanem valamennyiünké. [Részletek]

- Ludwig Feuerbach

A dogma nem más, mint határozott tilalom a gondolkodásra. [Részletek]

- Ludwig Feuerbach

Az iskolának nem az iskola, hanem az iskolától való szabadság az igazi célja. [Részletek]

- Ludwig Feuerbach

A tisztesség és becsület minden dolognak hasznára van - a filozófiának is. [Részletek]

- Ludwig Feuerbach

Minél inkább növeljük jó könyvekkel ismeretkörünket, annál szűkebb lesz azoknak az embereknek a köre, akiknek a társaságában kedvünket leljük. [Részletek]

- Ludwig Feuerbach

A legegyszerűbb igazságok mindig éppen azok, amelyekhez a legkésőbb jut el az ember. [Részletek]

- Ludwig Feuerbach

További idézetek:

Erkölcstelen dolog átvinni tekintélyünket arról a területről, ahol kiérdemeltük, arra a területre, ahol járatlanok és zöldfülűek vagyunk. [Részletek]

- Paul Georgescu

Teljesen mindegy, hány év telt el, időnként újra kíváncsi, titkokat megosztó gyerekké válik az ember. [Részletek]

- Banana Yoshimoto

Nem az emberek közti kapcsolatok hoznak bennünket egymáshoz közel, hanem a gondolkodásmód és az érzések azonossága. [Részletek]

- Pjotr Iljics Csajkovszkij

A nulláról kell kezdeni minden napot. Amit már letettél, az nem érdekes. Amit még nem csináltál meg, az az érdekes. [Részletek]

- Kishonti Ildikó

Amikor a szavak hallgatnak, amikor a mondható mondhatatlan, amikor ajkam zárt, feszes vonal, akkor figyelj rám... baj van. [Részletek]

- Ágai Ágnes

Érzelmeinkben vannak titkok, amiket a józan ész semmiképpen nem fejthet meg. [Részletek]

- Guy de Maupassant

A költők azok, akik a legavatottabban művelik az áttörést a megszokás közönyén. Ez a mesterségük. Ám túlságosan sok költő túlságosan sokáig nem vett tudomást az ihlet azon... [Részletek]

- Richard Dawkins