Kategóriák

Márai Sándor idézet

Márai Sándor

Márai Sándor

Magyar író

1900. április 11. - 1989. feburár 21.

Olyan méltányossággal ítélni a magad ügyében is, mint ahogy méltányosságra neveled magad a mások ügyében. Nincs jogod a türelmetlenséghez, méltatlansághoz, túlzott követeléshez magaddal szemben sem. Ha azt akarod, hogy a világ elismerje emberi rangodat, ismerd el saját magad rangját. S viselkedj annak megfelelően, türelmesen és nagylelkűen. Ne követelj magadtól többet, sem mást, sem rosszabbat, amit te méltányosnak ítélsz mások számára. Nem lehet önmagunkkal szemben feltétlen követelőzni. Iparkodj szerényebb lenni, tudjad, erőid gyászosan végesek. Munkában, becsvágyban, emberi igényben szánd magad is, nemcsak a többieket. Nem elég az embereket sajnálni, sajnáld magad is. Te is ember vagy: s oly könnyű ezt a világi versenyben elfelejteni. Nemcsak mások felejtik el; legtöbbször magad is.

- Márai Sándor

További Márai Sándor idézetek:

Ez a legtöbb az életben: hogy marad utánunk valami, amiből haszna van a világnak, az embereknek. [Részletek]

- Márai Sándor

Az ember mindig hajlamos krajcáros jelképekben gondolkodni, mikor a világ tüneményeivel találkozik. Az ember mindenben hajlandó sorsát látni. [Részletek]

- Márai Sándor

Nem lehet szándékkal szeretni. Nem lehet görcsösen, eszelősen szeretni. Azt mondod, csak így lehet?... Hát én így szerettem. [Részletek]

- Márai Sándor

A nyárspolgár azt hiszi, hogy a művészet művelődési anyag. A többé-kevésbé normális ember tudja, hogy élmény, amely felveri az életörömet. [Részletek]

- Márai Sándor

Szemérem csak ott van, ahol vágy van és bűntudat. [Részletek]

- Márai Sándor

A részletek néha nagyon fontosak. Mintegy megkötik az egészet, megragasztják az emlék alapanyagát. [Részletek]

- Márai Sándor

A napot agyon kell ütni, percről percre, óráról órára, különben fáraszt és idegesít a céltalan idő. [Részletek]

- Márai Sándor

További idézetek:

A gyáva ember képtelen a szeretet kimutatására, az a bátrak kiváltsága. [Részletek]

- Mahatma Gandhi

Minél dúsabban tenyésznek a tervek, annál bajosabb aztán a tett: az ember eltökél, belekezd, szervez, s végül Kukutyinban zabot hegyez. [Részletek]

- Erich Kästner

A tudás közkincs, minden földi ember öröksége, és nem kiválasztott kevesek privilégiuma... Mindig voltak és lesznek olyan emberek, akik tudják, és aztán vannak és lesznek olyanok, akik... [Részletek]

- Bistey Zsuzsa

Semmi sem lehetetlen, csak szellemi képességeink korlátozottsága teszi, hogy bizonyos dolgokat elképzelhetetlennek tartunk. [Részletek]

- Marc Lévy

Szegénynek lenni nem olyan rossz, legalábbis egy darabig. Addig szerintem kötelező, amíg meg nem szereted. Nekem például sokszor eszembe jut, milyen volt, amikor nem volt még itthon... [Részletek]

- Szabó Eszter

Ha valami nagyon foglalkoztatja az ember gondolatvilágát, akkor az minden egyebet kiűz onnan, úgyhogy nincsen semmi más, amiről beszélni tudna. [Részletek]

- Agatha Christie

Ahol egyszer sas voltál, oda ne menj vissza verébnek. [Részletek]

- Arbiter Petronius