Kategóriák

pénz idézetek

pénz

A bank egy olyan hely, ahol pénzt adnak neked kölcsön, amennyiben bebizonyítod, hogy nincs rá szükséged. [Részletek]

- Bob Hope

A bank ernyőt ad, amikor hét ágra süt a nap, és amikor esni kezd, visszaveszi. [Részletek]

- Joanne Harris

A bankár egy olyan ember, aki kölcsönadja neked az esernyőt, amikor süt a nap, de visszakéri egy perccel azelőtt, hogy eleredne az eső. [Részletek]

- Mark Twain

A bőség a világegyetem természetes törvénye. A természet mindenütt szinte pazarlóan nagyvonalú, körös-körül bőség uralkodik. Ennek ellenére nyilvánvaló, hogy sokan nem... [Részletek]

- Kurt Tepperwein

A legnagyobb ára annak van, ami sosem lehet a tiéd. [Részletek]

- Kara Winwood

A lélek nem gazdagszik pénzzel. És nem is szegényedik pénz fogytával. Amiben a lelketek nyer, az az igazi nyereség. [Részletek]

- Gárdonyi Géza

A meglévő kincs sohasem szerez annyi örömet, mint amennyi bánatot elvesztése jelent. [Részletek]

- Xenophón

A munka az ár, amit a pénzért fizetsz. [Részletek]

- Robert Ringer

A nélkülözőnek sok minden hiányzik, a kapzsinak minden. [Részletek]

- Publilius Syrus

A pénz az embernek barátokat szerez. [Részletek]

- Szophoklész

A pénz csak ott boldogít, ahol más nem adhatja meg a boldogságot. [Részletek]

- Jane Austen
Voltaire

A pénz mozgatja a világ minden ügyét-baját. [Részletek]

- Voltaire

A pénz nem azokat a törvényeket követi, mint a természet más részei. Nem oda folyik, ahol valóban szükség van rá, hanem oda, ahol a leggyorsabban szaporodhat. [Részletek]

- Joseph Heller

A pénz nem beszél, hanem káromkodik. [Részletek]

- Bob Dylan

A pénz nem boldogít, de azért mindenki tudja, hogy megkönnyíti az életet. [Részletek]

- Choderlos De Laco

A pénz senkit sem tesz gazdaggá. [Részletek]

- Seneca

A pénzről sok jó és elmés mondást olvashattok más könyvben. Én csak arra figyelmeztetlek benneteket, hogy a pénzszerzés ne legyen életcélotok. [Részletek]

- Gárdonyi Géza

A pénzt még piszkos zsákokban is szívesen fogadják. [Részletek]

- Lee Wallek

A sok kincs a boldogságot porba dönti. [Részletek]

- Aiszkhülosz
Anatole France

A szegény, aki semmire sem vágyik, birtokában van a legnagyobb kincsnek: magamagának. A gazdag, aki eped valami után, nyomorult rabszolga. [Részletek]

- Anatole France

A szegénység közvetlen oka a nagy vagyon. [Részletek]

- Jean de La Bruyére

A szerelmet érhető váratlan szélrohamok közül egy sem olyan fagyos és pusztító, mint a pénzkérés. [Részletek]

- Gustave Flaubert

A vagyon elveszhet, a pénz elfogyhat, de a jellem, az egészség, a tudás, a jó ítélőképesség minden körülmények között megmarad. [Részletek]

- Roger Barson

A vagyon mit sem ér, ha nem élünk vele. [Részletek]

- Aiszóposz

Aki a gazdagoknak ad, semmiben sem különbözik attól, aki vizet önt a tengerbe. [Részletek]

- Szókratész

Aki könyörül a nincstelenen, az Úrnak ad kölcsön, mert ő megtéríti jótéteményét. [Részletek]

- Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája

Aki már veszített el olyasvalamit, amit elveszíthetetlennek gondolt (és velem ez már számtalanszor előfordult), az rájön, hogy valójában semmije sincs. [Részletek]

- Paulo Coelho

Aki sokat gyűjt, sokat veszthet. [Részletek]

- Lao-ce

Aki többet birtokol, annak jobban kell félnie a veszteségtől. [Részletek]

- Leonardo da Vinci

Ami megöli a lelket, az a pénz. [Részletek]

- Jim Morrison

Amiképpen egyáltalán nem számít, hogy a beteget faágyba vagy aranyágyba fekteted-e - bárhova cipeled, betegségét magával cipeli -, úgy nem számít az sem, gazdagságba, vagy... [Részletek]

- Seneca

Arra kell gondolnunk, hogy a boldogság nem a nagy vagyonon alapul, hanem a lélek jó állapotán. [Részletek]

- Arisztotelész

Az ember egy napon rádöbben arra, hogy az életben igazán semmi sem fontos. Sem pénz, sem hatalom, sem előrejutás, csak az, hogy valaki szeresse őt igazán. [Részletek]

- Goethe

Az emberek természetüknél fogva nem szeretik az igazságot annyira, mint amennyire a hasznot hajhásszák. [Részletek]

- Aiszóposz
Benjamin Franklin

Az emberi boldogság ritkán a hatalmas vagyonok gyümölcse, sokkal inkább támad napi apró örömökből. [Részletek]

- Benjamin Franklin
Andrew Matthews

Az, hogy milyen javakkal rendelkezünk az életben, attól függ, hogy milyen emberek vagyunk. Kutatások eredményei igazolják, hogy a legtöbb ember, aki nagy összegeket nyer a lottón,... [Részletek]

- Andrew Matthews : Élj vidáman!
André Kostolany

Az optimista két garassal a zsebében is úr. A pesszimista tele páncélszekrénnyel is senki. [Részletek]

- André Kostolany

Azt állítom, hogy pénzért csak rutinszerű munkát lehet végezni. A feltalálásnak mint rutinszerű cselekvésnek önmagában van a fizetése. [Részletek]

- Rubik Ernő

Azt mondják, az idő - pénz. Ez a mondás lebecsüli az időt. Az idő sokkal, de sokkal értékesebb, mint a pénz. Ha van időd, általában szert tehetsz pénzre, de lehetsz bármilyen gazdag,... [Részletek]

- Arnold Bennett

Csak a kétségbeesett játékos teszi fel mindenét egy lapra. Csak a könnyelmű kereskedő rakja egyetlen hajóra egész vagyonát. [Részletek]

- Friedrich Schiller
Andrew Matthews

Először tegyél félre, és csak azután költs! [Részletek]

- Andrew Matthews

Emlékszik bárki olyan időkre, amelyek nem voltak kemények, és amikor nem voltunk szűkében a pénznek? [Részletek]

- Ralph Waldo Emerson

Ha a kemény munka olyan csodálatos dolog lenne, valószínű, hogy a gazdagok mind maguknak tartanák meg. [Részletek]

- Lane Kirkland

Ha kapok egy kis pénzt könyveket veszek rajta, és ha még marad pénzem, akkor ételt és ruhákat. [Részletek]

- Erasmus

Ha közülünk többen többre becsülnék az ételt, a vidámságot és az éneket, mint az aranykincset, ez egy boldogabb világ lenne. [Részletek]

- J. R. R. Tolkien

Ha már minden érzékünkkel ráálltunk az új számítógépre, a régi, mely oly sok éven át szolgált minket, hirtelen kifogásolhatóvá válik, és egyre több hiányosságra tesz szert a... [Részletek]

- Dalai Láma
Albert Einstein

Ha nincs ára, amit meg kell fizetni, akkor nem is ér semmit. [Részletek]

- Albert Einstein

Ha valaki azt mondja, a pénz mindenre képes, ezzel csak egyet bizonyít: hogy nincs pénze. [Részletek]

- Ed Howe

Ha valakit gazdaggá akarsz tenni, ne a vagyonát növeld, hanem csökkentsd a vágyait. [Részletek]

- Epikurosz

Hajdan szegények voltunk, de jól éltünk: ma urak vagyunk s nyomorgunk. [Részletek]

- Kner Izidor
Benjamin Franklin

Három hűséges barát létezik - egy öreg feleség, egy öreg kutya és a készpénz. [Részletek]

- Benjamin Franklin
Wass Albert

Játékaidat elvehetik, ruháidat, pénzedet is elvehetik mások. De nincsen olyan hatalma a földnek, amelyik elvehetné tőled azt, hogy a pillangónak tarka szárnya van, s hogy a rigófütty... [Részletek]

- Wass Albert

Kell ahhoz bizonyos neme az áldott ostobaságnak, hogy az ember a pénzzel bánni tudjon. [Részletek]

- Jókai Mór

Kétféle ember gyötrődik és fáradozik hiába: aki gyűjti a pénzt, de nem költi, és aki tudást szerzett, de nem használja. [Részletek]

- Démokritosz

Légy bár rengeteg föld ura, és birtokolj végtelen sok mérő rétet, holtan be kell érned három-négy rőfnyivel. [Részletek]

- Philisztión

Ma szabadnak - legalább a nyilvános rabszolgaság szempontjából - csak az érzi magát, kinek pénze van. [Részletek]

- Richard Wagner

Milliók és milliók hiszik azt magukról, hogy szegénységre és kudarcra vannak kárhoztatva valamilyen megfoghatatlan erő hatásának következtében, amelyre - meggyőződésük szerint -... [Részletek]

- Napoleon Hill

Minden ember közül a leggazdagabb az, aki nem szorul másokra, hanem elegendőnek véli a magáét. [Részletek]

- Khrüszosztomosz
Wass Albert

Minden vagyonodat elvesztetted. A virágok is elvesztették színpompás ékszereiket, csak puszta gyökerük maradt meg a föld alatt. Azért ne hidd, hogy most már többé sohasem fognak... [Részletek]

- Wass Albert

Minél egyszerűbben tudtok élni, annál inkább urai vagytok az életnek. Csak egy kis hajlék, a mindennapi kenyér és a tisztességes ruha legyen biztosítva, a többi ne legyen sorvasztó... [Részletek]

- Gárdonyi Géza

Ne törekedj gazdagságra! Ha megszerezted, megöl az unalom. [Részletek]

- Pierre Auguste Renoir

Nehéz dolog a szegénynek rokont találni. [Részletek]

- Menandrosz

Nem az a boldog, akit a tömeg annak nevez, akihez özönlik a pénz; hanem az, aki minden javát a lelkében hordozza, szálegyenesen kimagaslik, eltapossa a bizonytalanságot, senkivel sem... [Részletek]

- Seneca

Nem az a szegény, akinek csak kevese van, hanem aki többre vágyik. [Részletek]

- Seneca

Nem az a szegény, akinek kevés a vagyona, hanem az, aki többet kíván. [Részletek]

- Seneca

Nem az számít, hogy a leggazdagabb ember legyek a temetőben. Ami igazán számít nekem, hogy úgy térjek nyugovóra éjszaka, hogy valami csodálatosat alkottunk. [Részletek]

- Steve Jobs

Nem engedhetem meg magamnak, hogy az időmet pénzcsinálásra pocsékoljam. [Részletek]

- Louis Agassiz

Nem mindig az a szegény ember, aki nádfödeles házban lakik s kenyeret ebédel. Mindig szegényebb az, aki (ha nagyságos és méltóságos vagy akár excellenciás úr is) olyan dolgot dolgozni... [Részletek]

- Gárdonyi Géza

Nem tudom mennyi pénzem van, de igazából nem is érdekel. [Részletek]

- Emma Watson

Öregség és szegénység: e kettő nehezen gyógyítható. [Részletek]

- Khrüszosztomosz

ÖRÖM: Roppant nagy a vagyonom! ÉSZ: Vigyázz, nehogy te légy a vagyonodé, s ne a vagyonod a tiéd! Vigyázz, hogy ő szolgáljon neked, és ne te őnéki! Mert ha nem tudnád, több az olyan... [Részletek]

- Petrarca : A gazdagságról

Senki sem emlékezne a jó szamaritánusra, ha a jó szándékon kívül semmije sem lett volna. Pénze is volt. [Részletek]

- Margaret Thatcher

Senki sem lehet annyira gazdag, hogy visszavásárolhassa a múltját. [Részletek]

- Oscar Wilde

Sokkal fájdalmasabb dolog a szegénység a gazdagból lett szegénynek, mint annak, aki soha nem is volt gazdag. [Részletek]

- Xenophón

Szebb dolog a bölcsességért irigyelni valakit, mint a gazdagságért. [Részletek]

- Agathón

Szerencsés az, aki kevés pénzzel boldog, szerencsétlen az, aki sok pénzzel boldogtalan. [Részletek]

- Démokritosz

Úgy tűnik, hogy mindenki a ruhámat köszöntötte, és nem engem, most pedig egy sem áll szóba velem. [Részletek]

- Poszidipposz

Vagyont szerezni nem rossz dolog, ám igazságtalanság árán: mindennél rosszabb. [Részletek]

- Démokritosz

Vannak emberek, akik csak annyit dolgoznak, hogy ne rúgják ki őket, és vannak vállalatok, amelyek csak annyit fizetnek, hogy a dolgozóik ne menjenek máshová. [Részletek]

- Louis E. Boone

Vehetsz házat De otthont nem; Vehetsz ágyat, De álmot nem; Vehetsz órát, De időt nem.Vehetsz könyvet, De tudást nem; Vehetsz pozíciót, De tiszteletet nem; Megfizetheted az orvost, De az... [Részletek]

- kínai tanítás