Kategóriák

Petőfi Sándor idézet

Békét, békét a világnak,
De ne zsarnokkénytől,
Békét csupán a szabadság
Fölszentelt kezéből.

- Petőfi Sándor

További Petőfi Sándor idézetek:

Az esztendőnek a halála Oly ünnepélyes egy halál! Ilyenkor minden jobb halandó Elzárkozik, magába száll, S nem hogy barátnak, hanem még az Ellenségnek is megbocsát, És ez... [Részletek]

- Petőfi Sándor

Bármily erővel, bármily áldozattal, Bár mind egy szálig elvesztek belé, Hazát kell nektek is teremteni! Egy új hazát, mely szebb a réginél És tartósabb is, kell alkotnotok. [Részletek]

- Petőfi Sándor

De semmi kincsért s hírért a világon El nem hagynám én szülőföldemet, Mert szeretem, hőn szeretem, imádom Gyalázatában is nemzetemet! [Részletek]

- Petőfi Sándor

Egész úton - hazafelé - Azon gondolkodám: Miként fogom szólítani Rég nem látott anyám? Mit mondok majd először is Kedvest, szépet neki? Midőn, mely bölcsőm ringatá, A kart... [Részletek]

- Petőfi Sándor

És ne szóljon áldozatról, Lemondásról senki sem; Kötelesség! mit az ember Hon jólléteért teszen. [Részletek]

- Petőfi Sándor

Haza és szabadság, ez a két szó, melyet Először tanuljon dajkától a gyermek, És ha a csatában a halál eléri, Utószor e két szót mondja ki a férfi! [Részletek]

- Petőfi Sándor

Im, szerelmem ekkép változik, de Soha meg nem szűnik, mindig él, S nem gyöngül, ha néha szelidebb is... Gyakran csendes a folyó, de mély! [Részletek]

- Petőfi Sándor

Magyar vagyok. Büszkén tekintek át A multnak tengerén, ahol szemem Egekbe nyúló kősziklákat lát, Nagy tetteidet, bajnok nemzetem. [Részletek]

- Petőfi Sándor

Magyar vagyok. Legszebb ország hazám Az öt világrész nagy terűletén. Egy kis világ maga. Nincs annyi szám, Ahány a szépség gazdag kebelén. [Részletek]

- Petőfi Sándor

Menj el, karácson, menj innen sietve, Hiszen családok ünnepnapja vagy te, S én magam, egyes-egyedűl vagyok. [Részletek]

- Petőfi Sándor

Mert mindenik tükör volt, Ahonnan láthatám: Hogy a földön nekem van Legszeretőbb anyám! [Részletek]

- Petőfi Sándor

Szép reményeinknek hajnalcsillagánál A jövendő tündérkert gyanánt áll. [Részletek]

- Petőfi Sándor

Te az enyim, én a tied, Nekünk áll a világ! Magas a nap fejünk fölött, Messze földet belát, De ameddig szeme elhat, Nem lát nálunk boldogabbat. [Részletek]

- Petőfi Sándor

Tied vagyok, tied, hazám! E szív, e lélek; Kit szeretnék, ha tégedet Nem szeretnélek? [Részletek]

- Petőfi Sándor

Tudom azt, hogy a világra Egy nap süt le melegen, S ez a nap nem fönn az égben, Hanem lenn a szív mélyében Van, s e nap a szerelem. [Részletek]

- Petőfi Sándor

Van-e szebb lánc a világon, Mint mely minket összefűz? Bűvös karikába gyüjte Minket a szent honfitűz. [Részletek]

- Petőfi Sándor