Kategóriák

szenvedés idézetek

szenvedés

A boldogtalanság kimondása súlyos és tiszta fájdalmat jelent, mert a kapcsolat ajtaján benyitott a kapcsolat halála. [Részletek]

- Csernus Imre
Helen Keller

A csönd és a nyugalom nem fejleszti a jellemet. Csak a szenvedés és a megpróbáltatás nyomán erősödik a lélek, tisztul az éleslátás, támad fel az ambíció és jön el a siker. [Részletek]

- Helen Keller

A Földön éppúgy szükséged van a negatív tapasztalatokra, mint a pozitívakra. Mielőtt részed lehetne az öröm érzésében, meg kell ismerned a bánatot. [Részletek]

- Betty J. Eadie

A gyávaság az önmagam boldog léte elleni erőszak. [Részletek]

- Csernus Imre

A kitalált horrortörténetek segítenek elviselni a valódi szörnyűségeket. [Részletek]

- Stephen King

A megszokás a legfélelmetesebb dolgokat is megszelidíti. [Részletek]

- Aiszóposz

A nagy bánatok, akárcsak a nagy örömök, megrövidíteni látszanak az időt; mindaz, ami erősen foglalkoztatja a lelket, meggátol bennünket abban, hogy számláljuk a pillanatokat. [Részletek]

- Francois-René de Chateaubriand

A pesszimista olyan ember, akinek midig igaza van, de soha sincs öröme benne. [Részletek]

- Teller Ede

A remény a legrosszabb gonosz, mert elnyújtja az emberek szenvedését. [Részletek]

- Friedrich Nietzsche

A rettegés olyan érzés, amellyel az ember egész életében egyedül kell, hogy küzdjön. [Részletek]

- Stephen King

A szenvedés abból fakad, hogy elvárjuk, hogy úgy szeressenek minket, ahogy elképzeltük. [Részletek]

- Paulo Coelho : A Zahír
Anatole France

A szenvedés az emberek nagy nevelője. [Részletek]

- Anatole France

A tapasztalat nehéz tanár, mivel először jön a teszt, és csak utána a lecke. [Részletek]

- Vermon Law
Dan Millman

A világ egy iskola, és az élet az egyetlen valódi tanító. Számtalan tapasztalatot kínál, és ha a tapasztalatok egyedül bölcsebbé tehetnének, az idős emberek mind boldog,... [Részletek]

- Dan Millman : A békés harcos útja

A világ fennállása óta az ember legnagyobb tanítója a szenvedés. [Részletek]

- Tatiosz

A világ minden kincséért sem cserélném el azt a gyönyört, amit a kínjaim okoznak. [Részletek]

- Gabriel García Márquez
Wass Albert

A világ szép és különös. Csak sok benne nagyon a beteg ember. Az izgága, az irigy, a gyűlölködő. A gonosztevő és a diktátor, az őrült és a hős. Fertőzik és rontják a világot,... [Részletek]

- Wass Albert

Abraham Lincoln a polgárháború idején sűrűn látogatta a kórházakat, hogy sebesült frontharcosokkal beszélgessen. Egy alkalommal az orvosok egy fiatal katonát mutattak neki, aki a... [Részletek]

- The Best of Bits & Pieces

Aki más ellen áskálódik, saját bajainak lesz okozója. [Részletek]

- Aiszóposz

Akik lerázzák magukról a szegénységtől, a gyerekektől és az egyéb családi gondoktól való félelmet, és annak szentelik az életüket, hogy vígan éljék világukat, csak azt érik el... [Részletek]

- George Bernard Shaw
Anatole France

Akinek valami baja van, az nem bajlódik az unalommal. [Részletek]

- Anatole France

Amikor az Emberfia eljön dicsőségében, az összes angyalával, akkor leül dicsőséges trónjára. Akkor minden nemzet összegyűlik elé, és ő kettéválasztja őket, ahogyan egy pásztor... [Részletek]

- Máté evangéliuma 25:31-40

Annyi erőnk mindig van, hogy a más baját elviseljük. [Részletek]

- La Rochefoucauld

Az egészséges elme nem más, mint a valósághoz való feltétlen ragaszkodás.Életünket egy valós világban éljük. Hogy jól éljünk, szükséges, hogy a lehető legjobban megértsük a... [Részletek]

- M. Scott Peck : A járatlan út

Az egyetlen bajom az életemmel, hogy nem valaki más vagyok. [Részletek]

- Woody Allen
Márai Sándor

Az élet kötelesség, melynek eleget kell tenni; persze terhes és bonyolult kötelesség, melyet néha önfeláldozással kell elviselni. [Részletek]

- Márai Sándor

Az élet nehéz. Nagy igazság ez, a legnagyobb igazságok egyike.* Mégpedig azért, mert ha valóban beláttuk, akkor már felül is emelkedtünk rajta. Amikor valóban értjük - fölfogjuk és... [Részletek]

- M. Scott Peck : A járatlan út

Az elme önmagában képes a Poklot Mennyé, a Mennyet Pokollá változtatni. [Részletek]

- John Milton

Az ember gond nélkül olyan, mint a gazdátlan kutya. [Részletek]

- Makszim Gorkij

Az emberek könnyebben elviselik a bajokat, ha látják, hogy azok okozói is pórul jártak. [Részletek]

- Aiszóposz

Az emberi lét különben nem egyéb az áldozatok hosszú sorozatánál. [Részletek]

- Henryk Sienkiewicz
Helen Keller

Az emberi tapasztalás bámulatos gazdagsága nem szerezne annyi örömet, ha nem kellene korlátokat leküzdenünk. A csúcsra érés feleannyira sem boldogítana, ha nem kellene sötét völgyeken... [Részletek]

- Helen Keller

Az emberiség legősibb és legerősebb érzése a félelem, a legősibb és legerősebb félelem pedig az ismeretlentől való rettegés. [Részletek]

- H. P. Lovecraft
Andrew Matthews

Az idő valójában nem létezik, csak egy absztakt koncepció a fejedben. A jelen pillanat az egyedüli ami van. Kezdj valamit ezzel a pillanattal!Mark Twain egyszer megjegyezte, hogy szörnyű... [Részletek]

- Andrew Matthews : Élj vidáman!
Marcus Aurelius

Az igazságok közül, melyekre szemedet függeszted, kettő legyen mindig kéznél. Először, hogy a külső dolgok nem férnek hozzá a lélekhez, hanem kívül vannak rajta, mégpedig... [Részletek]

- Marcus Aurelius
Helen Keller

Az önsajnálat a legnagyobb ellenségünk. Ha behódolunk neki, egész életünkben semmi bölcset sem tudunk tenni. [Részletek]

- Helen Keller

Az unalomnak nincs oka. Aki eszmélkedik felőle, és észokokkal akarja legyőzni, annak fogalma sincs róla. [Részletek]

- Gustave Flaubert

Azt hiszem, fontos, hogy nem kell mindig mindenkinek magasan tartani a fejét, azt mondogatva, hogy minden rendben van. [Részletek]

- Nicole Kidman

Boldogtalan a pillanat, mikor fölfedezi az árva önmagát, s arra gondol, hogy másnak is fontos lehet e kéz, e görbeség, s azontúl arra vágyik, hogy szeressék. [Részletek]

- Pilinszky János

Bolond, aki a bánatot táplálja ahelyett, hogy éhen veszejtené. [Részletek]

- Henryk Sienkiewicz

Csak úgy kerülheted el azt, hogy nyomorúságosnak érezd magad, ha nincs elég időd azon töprengeni, boldog vagy-e vagy sem. [Részletek]

- George Bernard Shaw

Csukott ajtókon zörgetek. Sötét szobád, akár az akna. A falakon hideg lobog. Sírásom mázolom a falra. [Részletek]

- Pilinszky János

Egy a törvény: nincs halandó, Ki az életet baj nélkül éli végig, bárhol él. [Részletek]

- Szophoklész
Dan Millman

Egy építkezésen, amikor megszólalt a jelződuda, a mukások egy kupacba letelepedtek, hogy megebédeljenek. Sam minden alkalommal kinyitotta az ételhordóját és panaszkodni kezdett. - Hogy a... [Részletek]

- Dan Millman : A békés harcos útja
Wass Albert

Egyiknek ez a baja, a másiknak az. Éppen csak a baj maga, az van meg mindenkinek. [Részletek]

- Wass Albert

Értelmünk erőpróbája: mennyire bírjuk sarkunk alá tiporni a lelki fájdalmainkat. [Részletek]

- Gárdonyi Géza

Gyakran, ha reggel ébredek nincs kedvem és fel sem kelek, nincs kedvem vívni, sem zenélni. Se hangos zaj, se tánc nem éri el fülem és fel sem ébreszt, míg kedvem újra fel nem éleszt. [Részletek]

- William Dunbar

Ha igazán bölcs vagy, s úgy veszed a dolgot, amint van, sohasem kell valami baj miatt kedveszegetten szomorkodnod. [Részletek]

- Kempis Tamás
Dan Millman

Ha nem kapod meg, amit akarsz, szenvedsz; ha megkapod, amit nem akarsz, szenvedsz; sőt ha pontosan azt kapod meg , amit akarsz, akkor is szenvedsz, mert nem tarthatod meg örökké. [Részletek]

- Dan Millman
Andrew Matthews

Ha nem vagyok hajlandó megbocsátani sógoromnak, hogy nem hívott meg a karácsonyi partira, akkor én szenvedek ettől. Nem ő kap gyomorfekélyt, nem ő fog forgolódni éjjel az ágyban, nem ő... [Részletek]

- Andrew Matthews : Élj vidáman!

Hányan mondták már az élet örömeire: Hát ennyi az egész?! Volt-e már, aki a szenvedéseit összegezve így csodálkozott: igazán csak ennyi az egész? [Részletek]

- Osvát Ernő

Így táplálkozom a halállal, És így lakik jól ő velem; Az életem rég nem enyém már, Vadhúsként nő a szivemen. [Részletek]

- Pilinszky János
Wass Albert

Kerüld el a fertőzötteket. Könnyen megismered őket, mert a lázas ember félrebeszél. Akit a napsütésben is ráz a hideg, aki nem látja meg az útszéli virágokat, nem hallja meg a... [Részletek]

- Wass Albert

Ki a jót feledi, balga, de még balgább, ki a rosszat feledni képtelen. [Részletek]

- Valluvar

Koncentrálj a munkádra, és el fogod felejteni egyéb bajaidat. [Részletek]

- Victor Feather
Anatole France

Megmaradt bennem a vidámság mohó szükséglete, amit az élet nem tud többé kielégíteni. [Részletek]

- Anatole France

Mielőtt elmenekülnénk szenvedéseink elől, először mélyen meg kell értenünk azok okát és természetét. [Részletek]

- Dalai Láma

Mindenki állandó rettegésben él. Nem vagy egyedül. Csak abban különbözöl a többiektől, hogy te már túl vagy a nehezén: bekövetkezett, amitől a legjobban féltél. Most már nincs mit... [Részletek]

- Paulo Coelho
Charles Haddon Spurgeon

Néha olyan körülményekbe képzeljük magunkat, amilyent az isteni gondviselés egyáltalán nem szabott ránk; félünk ezernyi szenvedéstől, amelyek közül soha egyetlen egyet sem kell... [Részletek]

- Charles Haddon Spurgeon

Nem a csapás nagysága teszi a szenvedést naggyá, hanem a fogékonyság annak átérzéséhez. [Részletek]

- Jókai Mór

Nem azok a legszomorúbb gyászok, amelyeknek a szalagját a kalapunkon hordjuk. [Részletek]

- Gustave Flaubert

Nem szeretem, ha van időm gondolkodni. Olyankor mindig elkeseredem. [Részletek]

- Agatha Christie

Nincs semmi elszomorítóbb, mint emlékezni régi szép időre nyomorban... [Részletek]

- Dante Alighieri

Régi bajon nem kell új könnyet ontani. [Részletek]

- Euripidész

Semmitől sem kell félni az életben, csak megérteni. [Részletek]

- Pierre Curie

Senki sem ígérte, hogy az élet harmonikus döccenő nélküli. Anyám azt mondta egyet tanulj meg: Hétfőn hétfő, kedden kedd. Egyik sem ikertestvér. Hogy mit hoz a kedd azt ne kezdd el... [Részletek]

- Szabó Magda

Soha, semmi nem teheti meg nem történtté a szenvedést, amit okoztunk egymásnak. [Részletek]

- Leon Uris

Sose felejts el mosolyogni. Még akkor sem, amikor szomorú vagy. Lehet, hogy valaki beleszeret a mosolyodba. [Részletek]

- Gabriel García Márquez

Tudod, hogy miért nagyobbak az én problémáim másokénál? Mert az enyémek! [Részletek]

- Ally McBeal

Tudod, mi a legkellemetlenebb érzés, amit el bírok képzelni? Ha képtelen vagy megbízni abban az emberben, akit a világon mindennél jobban szeretsz. [Részletek]

- Cassandra Clare

Úgy is ki lehet szívni az élet velejét, hogy nem akad meg a csont a torkunkon. (Holt költők társasága / Dead Poets Society) [Részletek]

- ismeretlen

Van valami, amit egyetlen hatévesnek se szabadna megmondani a világon: az, ahogyan a dolgoknak lenniük kéne, és ahogy vannak, az szinte sose ugyanaz. [Részletek]

- Stephen King