Kategóriák

Thomas Jefferson idézetek

A háború legalább akkora szenvedés a megtorlónak, mint a szenvedőnek. [Részletek]

- Thomas Jefferson

A különféle vallásos szekták papjai... úgy rettegnek a tudományos haladástól, mint ördög a szenteltvíztől. [Részletek]

- Thomas Jefferson

A szabadság fáját hazafiak és zsarnokok vérével kell öntözni. [Részletek]

- Thomas Jefferson

Akinek ötletet adok, annak tudása úgy nő, hogy közben az enyém nem csökken; mint ahogyan nem alszik el az én gyertyám, ha azzal más meggyújtja a sajátját. [Részletek]

- Thomas Jefferson

Amikor az emberek félnek a kormánytól, az önkényuralom. Amikor a kormány fél az emberektől, az szabadság. [Részletek]

- Thomas Jefferson

Bátran kérdőjelezzétek meg akár Isten létét is; ha ugyanis van Isten, akkor ő bizonyára többre fogja értékelni a józan ész tiszteletét, mint a vak félelemét. [Részletek]

- Thomas Jefferson

Egy olyan társadalom, amely egy kevés rendért cserében kész odaadni egy kevés szabadságot, egyiket sem érdemli meg. [Részletek]

- Thomas Jefferson

Ha a jogbitorlás és a visszaélések célja a zsarnoki hatalom megszerzése, s eme szándék a nép számára nyilvánvalóvá válik, a népnek joga és kötelessége az ilyen uralmat lerázni és... [Részletek]

- Thomas Jefferson

Ha egy civilizált nemzet egyszerre akar tudatlan és szabad lenni, olyasmire számít, ami sohasem létezett és nem is lesz soha. [Részletek]

- Thomas Jefferson

Magától értetődőnek tartjuk ezen igazságokat: hogy minden ember egyenlőnek teremtetett, teremtőjük bizonyos elidegeníthetetlen jogokkal ruházta fel őket, melyek között ott van az... [Részletek]

- Thomas Jefferson

Sosem bánjuk meg, amikor túl keveset eszünk. [Részletek]

- Thomas Jefferson

Stílus szempontjából sodródj az árral, elvek szempontjából állj szilárdan, mint egy szikla! [Részletek]

- Thomas Jefferson