Kategóriák

Biblia idézetek

"Mester, melyik a legfőbb parancsolat a törvényben?" Jézus így válaszolt: "Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és... [Részletek]

- Biblia

A bölcs elméjű beveszi a parancsolatokat; a bolond ajkú pedig elveszti magát. [Részletek]

- Biblia

A bölcsesség legbiztosabb kezdete a tanulás utáni vágy. Tanulni akarni annyi, mint szeretni a bölcsességet. A bölcsesség szeretete a törvényeinek megtartása. A törvények megtartása a... [Részletek]

- Biblia

A bor csúfoló, a részegítő ital háborgó, és valaki abba beletéved, nem bölcs! [Részletek]

- Biblia

A bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek. [Részletek]

- Biblia

A dolognak summája, mindezeket hallván, ez: az Istent féljed, és az ő parancsolatit megtartsad; mert ez az embernek fődolga! [Részletek]

- Biblia

...a fiú ne viselje az apa vétkét, se az apa ne viselje a fiú vétkét; az igazon legyen az ő igazsága, és a gonoszon az ő gonoszsága. [Részletek]

- Biblia

A hiábavalóságot és a hazugságot messze távoztasd tőlem; szegénységet vagy gazdagságot ne adj nékem; táplálj engem hozzám illendő eledellel. Hogy megelégedvén, meg ne tagadjalak, és... [Részletek]

- Biblia

A hit is, ha cselekedetei nincsenek, megholt ő magában. [Részletek]

- Biblia

A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. [Részletek]

- Biblia

A jó ember az ő szívének jó kincséből hoz elő jót. [Részletek]

- Biblia

A jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél; mert a mely napon ejéndel arról, bizony meghalsz. [Részletek]

- Biblia

A ki a szelet nézi, nem vet az; és a ki sűrű fellegre néz, nem arat. [Részletek]

- Biblia

A ki bedugja fülét a szegény kiáltására; ő is kiált, de meg nem hallgattatik. [Részletek]

- Biblia
1 2 3 4 5 6...