Kategóriák

A legjobb idézetek az életről, a szerelemről, mindenről.

Victor Hugo idézetek

Victor Hugo

A lelkében élő mély érzések tették ellenállóvá. De a szélroham, ha kimerült a horizont egyik oldalán, a másik oldalról támad, s a végzet, akár a természet, néha kitör. Az első roham megingat, a második kidönt.

Lewis Benedictus Smedes

Bocsáss meg, és meggyógyulsz! Nézz el mindent, amit ellened elkövetnek, és sok bajnak nézel elébe.

Sing-Sing

Én várok rád, hogyha várni kell, mert érzem, hogy jössz, újra itt leszel, és többé nem engedlek el.

Sík Sándor

A legszebb művészet tudod mi, Derült szívvel megöregedni. (...) Kezed letenni ölbe S hagyni, hogy gondod más viselje. Ahol segíteni tudtál régen, Bevallani nyugodtan, szépen, Hogy...

Keszei István

Az idő ablakára fagytam, mint a kristály, Szilárdan tündököl lábam, kezem, De így is szédül minden porcikám: A Folyam sodrára emlékezem.

Truman Capote

Amikor a titkolózás az egyetlen fegyver, akkor a gazemberek sem gazemberek.

Weöres Sándor: Bolond dolog a holnapot várni, élj kívül az...

Weöres Sándor

Bolond dolog a holnapot várni, élj kívül az időn, amennyire lehet.

Buddha

Buddha

A boldogsághoz nem vezet út. Az út maga a boldogság.

Márai Sándor

Azt hiszed, házat építettél, s pályád büszke ormairól elégedetten szemlélheted a világot? Nem tudod, hogy örökké vándor maradsz, s...

Wass Albert

Utas vagyok csak ebben a világban, egészen magánosan vándorló utas, aki megnézhet mindent, amit látni módjában van, de semmit magával el...

Antoine de Saint-Exupéry

Ha távol vagyunk, képzelődünk. Induláskor sajgó szívvel hagyjuk magunk mögött a gyöngéd vonzalmakat, ugyanakkor azzal a furcsa érzéssel...

Ernest Hemingway

Azzal, hogy egyik helyről a másikra szaladsz, még nem szabadulsz meg önmagadtól.

Wass Albert idézetek

...a halállal barátkozni kell annak, ki készül találkozni vele. Előbb csak ritkán gondol rá, azután egyre sűrűbben. Először csak úgy félve kerülgeti, később hozzászokik, mind gyakrabban foglalkozik vele: ez már barátkozás. Végül rájön, hogy nem is olyan rossz. Hozzátartozik az élethez ez is, mint sok minden egyéb, amit rendre megszokott az ember.

Sören Kierkegaard

A csók legyen a szenvedély kifejezése. Ha két testvér, mondjuk egy ikerpár, egy lány és egy fiú csókolják meg egymást, az nem igazi csók. Ugyanez vonatkozik a karácsonyi...

Dobai Benedek

Elítélem a hibák létének álszent tagadását, legyenek buddhista szőnyeg alatt, vagy mentsen fel akár a tao, hibák vannak. Legyen a kudarcunk szent, hogy lehessen pokoli győzelem.

Hős kerestetik

Amiért érdemes meghalni, azért élni is érdemes.

G. Hajnóczy Rózsa

A szerelmes nő csak azt a férfit látja, akinek érintése lázba hozza, akinek szavát orgonazúgásos zsolozsmának hallja.

Cseri Kálmán

Fontosnak tartom, hogy tanulja meg az ember elengedni azt, akit szeret. Nem szabad görcsösen ragaszkodni senkinek az emlékéhez, akármekkora űr marad utána.

Honoré De Balzac

Nincs olyan erény, amellyel valami bűn ne járna együtt.

Platón

Mindenki természet szerint ahhoz vonzódik, aki hasonló hozzá.

Babiczky Tibor

A bennem levő gonosz és jó is én vagyok. Megszületek, és semmi vagyok. Személyiségben, gondolkodásban is, semmi más dolgom nincs a világban, mint hogy a bennem alapvetően meglévő...

J. R. Ward

A sors kegyetlen játékos volt.

Konrád György

Nem hiszek a megbánásban. A léleknek vannak olyan szobái, ahol meghasonlás nélkül együtt vagyunk mindazzal, amit tettünk.

Mark Twain

Óvakodj az orvosi könyvektől, belehalhatsz egy nyomdahibába.

Anton Pavlovics Csehov

A világon minden (...) a véletlentől függ, minden a véletlennek van alárendelve! A véletlen - zsarnok.

Marion C. Garretty

Szerelmed vigasz a szomorúságban, nyugalom a zűrzavarban, pihenés a fáradtságban, remény az elkeseredésben.

Osho

Az elme nem más, mint álmok sorozata - álmok a múltról, álmok a jövőről, álmok arról, hogy hogyan alakuljanak a dolgok, nagy ambíciók, célok álmai.

Oravecz Imre

Újra hallottam hangodat, éreztem leheletedet, tapintottam bőrödet, láttam alakodat, máris megelevenedtél, és veled mindaz, ami igazolta és átszellemítette testiségemet.

Paulo Coelho

Nem szükséges tudnunk, "hogyan" és "hová", hanem egy kérdést kell feltennünk, ha bármibe belekezdünk: "Mi célból teszem, amit teszek?"

X-akták

A természetben élő teremtmények egyik fele öl a túlélésért, a másik pedig megpróbálja elkerülni, hogy megöljék. Ha a természet szépsége elvakítja, akkor nem látja meg a kegyetlen...

Gary Chapman

Hosszú távú jó kapcsolat nem létezhet bocsánatkérés és megbocsátás nélkül.

Tendzin Gjaco

A tanult ember elméje az által nemesedik igazán, hogy a gyakorlatban alkalmazza a tudását. Csupán szavakba foglalva nem sokat ér a tudás.

Anton Pavlovics Csehov

A közömbösség a lélek bénultsága, idő előtti halál.

Cavett Robert

Az érzelem ajtókat nyit, a logika viszont ajtókat zár.

Joshi Bharat

Aki adni képes, folyvást gazdagszik. Ez az egyszerű összefüggés sokakat mosolyra fakaszthat, de sokkal inkább irigykedniük kellene, mert pont abból rekesztődnek ki, ami után minden ember...

Lucius Annaeus Seneca

Mind, aki biztonságos életet akar közületek élni, amennyire lehetséges, kerülje a léppel bevont javakat, még másért is csalódunk bennük nagy nyomorultul; azt hisszük: birtokunkban...

Thomas Brezina

Néha történnek csodák. Teljesen váratlanul. Amikor nem is számítunk rá. Egyszerűen csak megtörténnek. (...) Sajnos az életben rossz dolgok is történnek. És persze csodálatos dolgok....

Grecsó Krisztián

Csak egy szakasznyi örömet, tudást, lehetőséget birtokolhatunk. Ha új dolgok jönnek elöl, hátul vesznek a régiek.

Joseph Joubert

Igaz szeretetet csak attól várhatunk, aki természete szerint jóságos és melegszívű.

Frank Herbert

Az emberi életnek nincsenek titkai. Nem megoldásra váró probléma, hanem megtapasztalásra váró realitás.

Kovács András Ferenc

Amit jól szeretsz, maradandó lészen. Amit jól szeretsz, való örökséged.

P. G. Wodehouse

Az iskolai életforma (...), ellentétben bármilyen más intézményével, rendkívüli módon időjárásfüggő. Itt minden kisfiú bizonyos mennyiségű csintalansággal terhelten kel ki az...

Barna Izsó

Nem mennék el más országba sehová a világon, Jó időben, rossz ínségben ezt a hazát szolgálom!

Christopher Moore

Ez a nő össze tudná törni a szívem. Ezért a nőért szívesen elégnék. Ezt a nőt el tudnám veszteni, utána keményen inni, mély értelmű verseket írni, és a csatornában halni meg...

Fodor Ákos

Többek is forrón vágytak rá - utóbb kisült, hogy szerették is.

Szent Ágoston

Az ember értékét nem az adja meg, hogy mennyit tud, hanem az, hogy mennyire van benne szeretet.

Richard Bachman

A hangnak különös útjai vannak; a gondolatnak is.

Pablo Picasso

A művészet lemossa a lélekről a mindennapok porát.