Kategóriák

Szkeptikus idézetek

Szkeptikus

A csoda megfosztja hitelétől a tapasztalatot; tehát a csoda maga sem érdemel hitelt. [Részletek]

- Ludwig Feuerbach

A dogma nem más, mint határozott tilalom a gondolkodásra. [Részletek]

- Ludwig Feuerbach

A Földön az emberek a "szemet szemért, fogat fogért, életet az életért" elvet követik. Az egész világegyetemben tudják, hogy ez ostobaság. A földiek közül hiába jött erre rá... [Részletek]

- K-Pax

A hiszékeny elme (...) abban leli a legnagyobb örömét, ha hihetetlen dolgokban hisz. Annál könnyebben hiszi el őket, minél hihetetlenebbek; de nem kelti fel az érdeklődését az, ami... [Részletek]

- Samuel Butler

A kételkedés serkenti a gondolkodást. Minél pontosabban tudom, mit kell gondolnom, annál kevésbé tudom, mit gondolok valójában. [Részletek]

- Peter Ustinov

A kétkedők büntetése, hogy mindig mindenben kételkednek, még a saját kételyeikben is. [Részletek]

- Ámosz Oz

A legsúlyosabb hiba, ha a tények megismerése előtt kezdünk el elméleteket gyártani. Biztos, hogy a tényeket kezdjük majd el hozzáigazítani az elmélethez, pedig éppen fordítva kellene... [Részletek]

- Arthur Conan Doyle

A lélek halhatatlanságának az az egyik bizonyítéka, hogy rengetegen hisznek benne. Abban is rengetegen hittek, hogy a világ lapos. [Részletek]

- Mark Twain

A paradoxonok mindig hasznosak. A gondolatiak. Mert segítik az elméleti tisztázásokat. Még hasznosabbak azonban azok, amelyeket a valóság kínál. Szinte kényszerítenek arra, hogy... [Részletek]

- Tordai Zádor

A spiritualizmus csak annyira tudomány, mint a lopás. Mert ennyiről van szó csupán: igen agyafúrt szélhámosok pénzt lopnak a gyászolóktól, cserébe egy kis reménysugárért. [Részletek]

- Libba Bray

A süketnél is rosszabb az, aki nem akar hallani. [Részletek]

- Vlagyimir Iljics Lenin

A szent mítoszoknak nem lehet jövőjük. Hogy miért nem? A kíváncsiságunk miatt. [Részletek]

- Daniel Dennett

A szentség a tudomány ellentéte. A szentség ima, és ránk semmi szüksége. Hívők kellenek neki. Nem azért képeztem az elmém éveken át, hogy ne használjam! [Részletek]

- Christoph Drösser

A társadalom torzulásának és a beteg társadalomnak az a jele, hogy mítoszok szerint él, és nem a racionalitás szerint. [Részletek]

- Popper Péter
1 2 3 4 5 6...