Kategóriák

motiváció idézetek

motiváció

Benjamin Franklin

... a beszélgetés legfőbb célja mégis, hogy tudassunk vagy tudomást szerezzünk, továbbá hogy szórakoztassunk és meggyőzzünk. Ilyenformán óhajom az, bárha a jó szándékú, eszes... [Részletek]

- Benjamin Franklin
Helen Keller

A csönd és a nyugalom nem fejleszti a jellemet. Csak a szenvedés és a megpróbáltatás nyomán erősödik a lélek, tisztul az éleslátás, támad fel az ambíció és jön el a siker. [Részletek]

- Helen Keller

A dolgok leírásával járó fegyelem az első lépés a célkitűzés megvalósítására. Beszélgetések során az ember mindenféle homályos megfogalmazással és badarsággal élhet, gyakran... [Részletek]

- Lee Iacocca
Wass Albert

A fák levelei tavasszal újra kihajtanak és ősszel újra lehullanak. A virágok újra kinyitnak és újra elhervadnak. Újra jön a tavasz, újra jön a nyár, újra jön ősz és újra jön tél.... [Részletek]

- Wass Albert

A fontos nem a biztos birtoklás, hanem a szüntelen, az ideális célra irányuló harc, az élet naponta, óránként való megújulása, amely mindig a jobbért, a tökéletesebbért folyó újra... [Részletek]

- Max Planck

A hangya futkos, apró léptei Alig mutatnak járást, és halad... [Részletek]

- Vörösmarty Mihály
Andrew Matthews

A hozzáállásod sokkal fontosabb, mint a tények! [Részletek]

- Andrew Matthews

A jó gondolatok nem jobbak, mint a jó álmok, hacsak végre nem hajtják őket. [Részletek]

- Ralph Waldo Emerson

A kudarc remek alkalom egy okos újrakezdésre. [Részletek]

- Arthur Bloch

A lángész: egy százalék ihlet és kilencvenkilenc százalék verejték. [Részletek]

- Thomas Alva Edison

A libát többen dicsérik, mint a fácánt, mert amazt mindenki ismeri, ez meg ritkább, s mégsem becsüli egy ínyenc sem a fácánt a libánál kevesebbre. [Részletek]

- Johannes Kepler

A míg valamely veszedelmes dolognak kimenetele csak kétséges még, a míg megvan még annak lehetősége, hogy az szerencsés is lehet, gondolnunk se szabad csüggedésre, hanem csak... [Részletek]

- Arthur Schopenhauer

A történelem bebizonyította, hogy a legnevezetesebb győztesek rendszerint nyomasztó nehézségekkel kerültek szembe, mielőtt teljes diadalt arattak. Győzelmük titka az, hogy sohasem szegte... [Részletek]

- B. C. Forbes

A valahol megszülető gondolat máshol valódi tetté válik. [Részletek]

- John Ajvide Lindqvist
Helen Keller

A világ tele van szenvedéssel, de olyanokkal is, akik úrrá lesznek a kínon. [Részletek]

- Helen Keller

Abban nincs semmi csodálatos, ha valaki másnál kiválóbbak vagyunk. Igazi csoda a korábbi önmagunkhoz képesti kiválóbbságban mutatkozik meg. [Részletek]

- hindu közmondás

Amikor azt mondod: "Feladom!", gondolj arra, hogy ilyenkor másvalaki azt mondja: "Egek, micsoda lehetőség!" [Részletek]

- H. Jackson Brown

Amikor olyan messzire mentél, hogy képtelen lennél még egy lépést megtenni, csak fele olyan messzire jutottál, mint amennyire képes vagy. [Részletek]

- grönlandi közmondás
Andrew Matthews

Az élet az erőfeszítéseket díjazza, nem pedig a kifogásokat. [Részletek]

- Andrew Matthews
Andrew Matthews

Az élet folyamatos fejlődés. Minden nap számít! [Részletek]

- Andrew Matthews

Az élet olyan, mint a biciklizés. Nem lehet egyensúlyban tartani, ha egy helyben áll. [Részletek]

- Linda Brakeall

Az életben nem az jelenti a tragédiát, ha nem éred el a célokat, hanem, ha nincsenek céljaid. [Részletek]

- Benjamin Elijah Mays

Az ember akkor ember, ha az összes választási lehetőség közül a legnehezebbet választja. [Részletek]

- Bolyai János
Helen Keller

Az ember soha nem elégedhet meg azzal, hogy a földön kússzék, ha igazából szárnyalni vágyik. [Részletek]

- Helen Keller

Az emberek hálátlanok, de az emberiség hálás. [Részletek]

- Francois-René de Chateaubriand

Az emberek nem lusták. Egyszerűen nincs olyan céljuk, ami motiválná őket. [Részletek]

- Anthony Robbins
Victor Hugo

Az emberekből általában nem az erő hiányzik, hanem az akarat. [Részletek]

- Victor Hugo
Helen Keller

Az emberi tapasztalás bámulatos gazdagsága nem szerezne annyi örömet, ha nem kellene korlátokat leküzdenünk. A csúcsra érés feleannyira sem boldogítana, ha nem kellene sötét völgyeken... [Részletek]

- Helen Keller
Andrew Matthews

Az energiád és a lelkesedésed azután keletkezik, hogy belevágtál valamibe. [Részletek]

- Andrew Matthews

Az erős lélek, ha nagy cél van előtte, megacélosítja a gyönge testet. [Részletek]

- Mark Twain

Az időd véges, úgyhogy ne vesztegesd el arra, hogy valaki más életét éled! Ne engedd, hogy mások véleménye túlharsogja a saját belső hangodat! De ami a legfontosabb, legyen elég... [Részletek]

- Steve Jobs

Az okos nem tartja a véletlent istenének... [Részletek]

- Epikurosz
Helen Keller

Az olyan helyekre vezető utakat, ahová érdemes eljutni, nem lehet lerövidíteni. [Részletek]

- Helen Keller

Az összpontosítás a siker egyik kulcsa. Tisztában kell lennünk a képességeinkkel, hogy mihez értünk, és arra a területre kell fordítani az időnket és az energiánkat. [Részletek]

- Bill Gates

Bármennyire tehetetlennek látszhatunk, ha az életben mindama jót megtesszük, ami hatalmunkban áll, a legkisebb közülünk is sokat segíthet. [Részletek]

- Anne Bronte

Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen. [Részletek]

- Széchenyi István

És mégis - mégis fáradozni kell. [Részletek]

- Vörösmarty Mihály

Este mindig vidám leszel, ha a napot hasznosan töltötted. [Részletek]

- Kempis Tamás
Márai Sándor

Ez a kor mintha már csak élni akarna, szerep és küldetés nélkül. Én azt hiszem, így nem lehet élni. [Részletek]

- Márai Sándor

Fáradj, míg ez mulandó életben vagy, holtod után bizony eleget nyugodhatsz. [Részletek]

- Apácai Csere János

Férfi fohse búsuljon! A változtathatatlanba nyugodjon bele, a megváltoztathatót pedig változtassa meg. [Részletek]

- Kner Izidor

Gondoljatok az emberi erőre: nem születtetek tengni, mint az állat, hanem tudni és haladni előre! [Részletek]

- Dante Alighieri

Gondolkodj, higgy, álmodj, és merj! [Részletek]

- Walt Disney

Ha a lehetőség nem kopogtat be hozzád, csinálj magadnak egy ajtót. [Részletek]

- Milton Berle

Ha az ember víz alá kerül, nem szabad semmit tennie ellene, meg kell várnia, amíg a víz fenekére ér, csak akkor tudja magát egyetlen megváltó rúgással fellökni a felszínre. [Részletek]

- Anna Gavalda

Ha emberekkel van dolgunk, sose feledjük el, hogy nem logikus lényekkel van dolgunk. Érzelmi lények vagyunk, akikben hemzsegnek az előítéletek, és akiket büszkeség és hiúság kormányoz. [Részletek]

- Dale Carnegie : Sikerkalauz

Ha erősen akarunk, erősen szeretünk, minden lehetővé lesz. [Részletek]

- Jókai Mór

Ha meg tudtad álmodni, meg is tudod tenni! [Részletek]

- Walt Disney

Ha valaki tenni akar, de elmulasztva a kedvező alkalmat nem cselekszik, valójában nem akar tenni semmit. [Részletek]

- Emanuel Swedenborg

Ha valakit a sors tóba kényszerített, csodákat művelhet, ha kétéltűvé válik. Bámulatba ejtheti a világot azzal, mire képes a sikeres alkalmazkodás érdekében. Mégis azt hiszem,... [Részletek]

- Arnold Bennett

Hogy az ember képes változtatni önmagán... és úrrá lenni sorsán - ezt minden elme tudja, amelyik felismerte a megfelelő gondolkodás hatalmát. [Részletek]

- Christian D.

Inkább elhasználódni, mint berozsdásodni... [Részletek]

- Denis Diderot

Minden álmunk valóra válhat, ha van bátorságunk a nyomukba eredni. [Részletek]

- Walt Disney

Minden ember képes arra, amire mások képesek. [Részletek]

- Thomas Young

Minden ember legnemesebb öröme, ha valami olyant cselekedhetik, amelynek tisztaságában nem kételkedik. [Részletek]

- Tamási Áron

Minden próbatétel és minden nehézség, amivel találkozunk, arról szól, hogy az ember, ha magába tekint, felismerhesse, hogy milyen erő irányítja, mi motiválja cselekedeteiben. [Részletek]

- Balogh Béla
Wass Albert

Minden vagyonodat elvesztetted. A virágok is elvesztették színpompás ékszereiket, csak puszta gyökerük maradt meg a föld alatt. Azért ne hidd, hogy most már többé sohasem fognak... [Részletek]

- Wass Albert

Ne várj, a legjobb alkalom soha nem fog elérkezni. Kezdj hozzá ott, ahol éppen most vagy, és használj bármilyen eszközt, ami csak a kezedbe kerül, hiszen a legjobb szerszámokat útközben... [Részletek]

- Napoleon Hill

Nem az számít, hogy a leggazdagabb ember legyek a temetőben. Ami igazán számít nekem, hogy úgy térjek nyugovóra éjszaka, hogy valami csodálatosat alkottunk. [Részletek]

- Steve Jobs

Nem ismerek reménykeltőbb érzést, mint az ember kétségbevonhatatlan képességét, hogy tudatos erőfeszítéssel felemelje saját életét. [Részletek]

- Henry David Thoreau

Nem lehet olyan álom, amelynek az eléréséhez ne lenne elegendő erőd. [Részletek]

- Richard Bach

Nem veszítettem el a kedvemet, mivel minden egyes sikertelen kísérlet egy újabb lépést jelent előre. [Részletek]

- Thomas Alva Edison

Nincs a világon még egy ugyanilyen ember. Egyes részleteket tekintve sokan hasonlítanak hozzám, de egészében véve senki. Ennélfogva bármit teszek, azt magamnak tulajdoníthatom, hiszen én... [Részletek]

- Virginia Satir

Nincs öregebb annál, mint akiben kihunyt a lelkesedés lángja. [Részletek]

- Henry David Thoreau

Őrizkedjünk azoktól, akik lekicsinylik törekvéseinket! A törpék mindig így tesznek, míg az igazán nagyok azt éreztetik velünk, hogy mi is azzá válhatunk. [Részletek]

- Mark Twain

Semmit se szeressenek félig csinálni, vagyis a tökély előtt megelégedni. [Részletek]

- Bolyai János

Soha ne érd be kevesebbel, mint amit valójában akarsz! [Részletek]

- Claudia Gray

Soha nem késő, hogy azzá válj, aki lehettél volna. [Részletek]

- George Eliot

Soha, semmivel sem vagyok elégedett. A tökéletességre törekszem; éppen ettől vagyok az, aki. [Részletek]

- Michael Jackson

Több nemes szándék kudarcát okozta már az akaraterő és a cselekvési kedv hiánya, mint az átlagos vagy gyenge képességek. [Részletek]

- Harry F. Banks

Többen lesznek kiválóvá gyakorlás, mint pusztán természetes tehetség folytán. [Részletek]

- Démokritosz

Valahányszor elindulsz otthonról, húzd be az állad, emeld fel a fejed, és szívd tele a tüdőd levegővel, idd be a napfényt, köszöntsd mosolyogva a barátaidat, és szívvel-lélekkel... [Részletek]

- Elbert Hubbard

Valamilyen halvány esély a legreménytelenebb helyzetben is kínálkozik. Ha van erőd megragadni, egyszer csak azt tapasztalod, hogy hirtelen erős hátszél támogat. [Részletek]

- Moldova György