Kategóriák

otthon idézetek

otthon

A bölcs mindenhol otthon van. A nemes lelkű ember hazája a széles világ. [Részletek]

- Démokritosz

A fecske nem ember, mégis visszavágyik a szülőföldére. Ha nem vágyakozna, nem térne vissza. (...) Az ember is csak egy helyen van otthon, másutt mindenütt idegen. [Részletek]

- Gárdonyi Géza

A férfi szobája keveset bizonyít jelleméről, s belélete történetét is ritkán árulja el. De a nőt megítélheted abból, amit lakása küszöbén belül látsz. Miként arcát a tükör,... [Részletek]

- Kemény Zsigmond

A Galaxis többi részének szemében, ha egyáltalán tudomásuk van rólunk, a Föld csupán egy kavics az égben. Számunkra viszont az otthon, méghozzá az egyetlen otthon, amelyet ismerünk. [Részletek]

- Isaac Asimov

A gyereknek az az otthonos, az a természetes, ami körülveszi, amibe belenő. Nem kérdőjelezi meg a környezetét, nem az otthonát méri a külvilághoz, hanem a külvilágot az otthonához. Egy... [Részletek]

- Fischer Eszter

A halandóknak adott legédesebb szavak: anya, otthon, mennyország. [Részletek]

- William Goldsmith Brown

A ház a par excellence emberi világ. A mi világunk, mert mi építettük. Emberi mértékkel mérve a ház építése az, ami legközelebb esik a világ isteni teremtéséhez. Az otthonomban én... [Részletek]

- Hankiss Elemér

A ház az ember első világa. Mielőtt "belevettetik a világba", az ember belehelyeztetik a bölcsőbe. [Részletek]

- Gaston Bachelard

A ház is alszik, holtan és bután, mint majd száz év után, ha összeomlik, gyom virít alóla s nem sejti senki róla, hogy otthonunk volt-e, vagy állat óla. [Részletek]

- Kosztolányi Dezső

A ház mindig hűtlen, mert vagy előbb elpusztul, mint te, vagy túlél téged, és hajlékot ad bárkinek, bárminek. [Részletek]

- Konrád György

A hazám a házam tája, amely pillantásommal, ahogy növekszem, egyre bővül, széles gyűrűkben egyre távolabbi területekre terjed, mint a hullám a vízbe dobott kavics körül; világokat... [Részletek]

- Illyés Gyula

A hely, ahol valaki gondol rád, nevezhető úgy, hogy az otthonod. [Részletek]

- Naruto

A kert a mi saját világunk, egy általunk teremtett és általunk ellenőrzött világ. Rendezett és harmonikus univerzum, szemben a rendezetlen és diszharmonikus külső világgal. A kert egyike... [Részletek]

- Hankiss Elemér

A közönséges madarakat szeretem nézni az ablakom alatt. Teljesen elképesztő számomra, hogy valami, ami tud repülni, aminek megvan a szabadsága, hogy bárhová menjen, azt választotta, hogy... [Részletek]

- Susan Volland
1 2 3 4 5 6...