Kategóriák

szeretet idézetek

szeretet

1. Mutass őszinte érdeklődést mások iránt. 2. Mosolyogj! 3. Sohase feledd el, hogy minden embernek egész anyanyelvéből a saját neve hangzik a legédesebben és ez a legfontosabb. 4. Légy... [Részletek]

- Dale Carnegie : Sikerkalauz

100 emberből csupán egy, aki megvalósítja önmagát és képességeit teljes egészében kihasználja. A többség anélkül létezik, hogy igazán élne. Általános vélekedés szerint a... [Részletek]

- John Powell

A barátságot mondhatjuk egy kertnek,melybe sok-sok kis magot elültethetsz.Kedvesség és nevetés a locsolás,s a szeretet lesz a kinyíló virág.Türelem, megértés, gyengéd... [Részletek]

- ismeretlen

A család azt jelenti, megosztjuk egymással a hibáinkat, a tökéletlenségeinket és az érzéseinket, miközben nem szűnünk meg szeretni egymást. De még ha szeretet árad belőlünk, akkor... [Részletek]

- Bernie Siegel

A felnőtt ember arca sohasem lehet olyan őszinte, mint a kisgyermeké, éppen azért, mert a világ tükörrendszerében kialakult az egója, s innen kezdve - anélkül, hogy ezt észrevenné -... [Részletek]

- Müller Péter : Boldogság

A gyáva ember képtelen a szeretet kimutatására, az a bátrak kiváltsága. [Részletek]

- Mahatma Gandhi

A gyerekektől függ az országom jövője, lehetőséget kell kapniuk arra, hogy tanulhassanak, hogy szeretetet kaphassanak. [Részletek]

- Paulo Coelho

A hit olyan, mint a szeretet: nem lehet kikényszeríteni. Ezért hiábavaló vállalkozás, ha állami rendszabályokkal akarjuk a szeretetet bevezetni, vagy megerősíteni; mert mint ahogy... [Részletek]

- Arthur Schopenhauer

A jó Isten egyszerűnek Alkotta az eszemet. Nincsen abban nagy modernség Csak szelídség, szeretet. [Részletek]

- Karinthy Frigyes
Anatole France

A könyörület: igazság és szeretet, s a szegények jobban értenek hozzá, mint a gazdagok. [Részletek]

- Anatole France

A lant hangját legszebbnek csak az mondja, aki sosem hallotta gyermeke gügyögését. [Részletek]

- Valluvar

A léleknek a lélek iránt való érzékenysége: a szeretet. [Részletek]

- Hamvas Béla

A lelki egészségnek két kritériuma van: képesség a munkára és képesség a szeretetre. (Sigmund Freud) [Részletek]

- ismeretlen

A lelki egészségnek két kritériuma van: képesség a munkára és képesség a szeretetre. (Sigmund Freud) [Részletek]

- ismeretlen

A mai gyerekek már kicsi koruktól kezdve rengeteg időt töltenek óvodában és iskolában, ezért nevelőiknek is szeretetet kellene mutatni irántuk - nem elég, ha csak megtanítják nekik az... [Részletek]

- Dalai Láma

A munka láthatóvá vált szeretet. Ha nem tudtok szeretettel, hanem csak kedvtelenül dolgozni, akkor jobban tennétek, ha abbahagynátok, és kiülnétek a templom lépcsőjére alamizsnát... [Részletek]

- ismeretlen

A szenvedés abból fakad, hogy elvárjuk, hogy úgy szeressenek minket, ahogy elképzeltük. [Részletek]

- Paulo Coelho : A Zahír

A szerelem és szeretet közt nagy a különbség. Az első vak, a másik szemes. [Részletek]

- Széchenyi István

A szeretet az, ami karácsonykor a szobában van. Ha egy pillanatra abbahagyod az ajándékok kicsomagolását, akkor lehet meghallani. [Részletek]

- egy 7 éves kisgyermek szerint

A szeretet az élet. [Részletek]

- Móra Ferenc

A szeretet az emberiség legértékesebb szava. Mégis ehhez fűződik a legtöbb hazugság is. Ha nem érzed, ha nem igaz, ne mondd ki. Ne ölj. [Részletek]

- Tisza Kata

A szeretet az mindenbe belebújik, s mindent könnyebbé tesz. Talán még a halált is. [Részletek]

- Dallos Sándor

A szeretet boldogságában nem érzünk félelmet vagy rettegést, nem csak létezünk, elkezdünk élni. [Részletek]

- Michael Jackson

A szeretet cselekvő törődés annak az életével és fejlődésével, akit vagy amit szeretünk. (Erich Fromm) [Részletek]

- ismeretlen

A szeretet csodálatos dolog. Sosem kell elvennünk valakitől, hogy másnak is adjunk: Mindig jut belőle bőven mindenkinek. [Részletek]

- Pamela J. deRoy

A szeretet csodálatos jelenség, hiszen ha te szeretsz, magadnak okozol vele örömet. [Részletek]

- Osho

A szeretet egymagában mit sem használ, ha nem párosul értelemmel. [Részletek]

- Carl Gustav Jung

A szeretet éppoly problémátlan, mint egy jármű. Csak az a kérdés: ki vezeti, ki utazik, és merre visz az út. [Részletek]

- Franz Kafka

A szeretet és gyűlölet tükre által látod magad a legtisztábban. [Részletek]

- Tatiosz

A szeretet fájdalomba torkollik ugyan, de amíg az bekövetkezik, addig gyógyír minden egyéb fájdalomra, védelem az életben elkerülhetetlenül megtörténő tragédiákkal szemben. [Részletek]

- David Morrell

A szeretet hiányának lényege a lustaság, mert a szeretet: munka. [Részletek]

- M. Scott Peck : A járatlan út

A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rójja fel a... [Részletek]

- 1 Korinthus 13: 4-8, 13
Dan Millman

A szeretet hűséges marad jóban és rosszban. Beéri a tökélynél kevesebbel is, és tekintettel van az emberi gyarlóságokra. [Részletek]

- Dan Millman
Anatole France

A szeretet képessége, fájdalom, elernyed, és elvész a korral, mint az ember minden más energiája. [Részletek]

- Anatole France

A szeretet két embert gyógyít meg: azt, aki adja, és azt, aki kapja. [Részletek]

- Karl Menninger

A szeretet kötelezettség, tulajdonképpen veszedelmes és kockázatos szenvedély. [Részletek]

- Szabó Magda

A szeretet láng, mely melegít, fény, mely világít, mágnes, mely vonz, illat, mely felüdít, pohár, mely felvidít, hegy, mely meg nem rendül, s mosoly, mely napvilágra hoz elrejtett... [Részletek]

- ismeretlen

A szeretet lángjaiban a legkeményebb vasnak is meg kell olvadnia. Senki sem téríthet el engem ettől a meggyőződéstől, mert a tapasztalás tanított meg rá. [Részletek]

- Mahatma Gandhi

A szeretet lángjaiban a legkeményebb vasnak is meg kell olvadnia. Senki sem téríthet el engem ettől a meggyőződéstől, mert a tapasztalás tanított meg rá. [Részletek]

- Mahatma Gandhi
Márai Sándor

A szeretet mindig lázas, mikor áldozatra készül. [Részletek]

- Márai Sándor

A szeretet nem érzés, hanem egy bizonyos viselkedésmód. (Gary Chapman) [Részletek]

- ismeretlen

A szeretet nem kíván semmit. Ami kíván valamit, az a vágy. [Részletek]

- Feldmár András

A szeretet örül a másiknak, úgy, ahogy a másik van. Kritika nélkül, nem várva, hogy a másik változzék olyanná, amilyet én szeretnék, azt képzelve, hogy az majd milyen jó lenne a... [Részletek]

- Feldmár András
Márai Sándor

A szeretet tud nagy önzés is lenni. [Részletek]

- Márai Sándor

A szeretet türelmes, minden más türelmetlen. És amint egyszer megérted, hogy türelmesnek lenni annyi, mint szeretni, és türelmesnek lenni annyi, mint imádságban lenni, akkor mindent... [Részletek]

- Osho

A szeretetért lemondással, kompromisszummal fizetnek. Persze kompromisszumok nélkül nem lehet senkivel sem együtt élni. [Részletek]

- Popper Péter

A szeretteink néha nem veszik észre bennünk azt, amit nem akarnak észrevenni. [Részletek]

- Stephen King
Márai Sándor

A természet végül is kegyes: igaz, soha nem adja meg, hogy az szeressen, akitől ezt reméljük, de módot ad arra, hogy korlátlanul szeressük azt is, aki bennünket nem szeret. [Részletek]

- Márai Sándor

Abraham Lincoln a polgárháború idején sűrűn látogatta a kórházakat, hogy sebesült frontharcosokkal beszélgessen. Egy alkalommal az orvosok egy fiatal katonát mutattak neki, aki a... [Részletek]

- The Best of Bits & Pieces

Ahol nagy a szeretet, ott mindig történnek csodák. (Willa Cather) [Részletek]

- ismeretlen

Ahol szeretetre méltó egyéniségedet nem eresztik be, ott hassál jó példáddal. [Részletek]

- Mahatma Gandhi

Aki mindig szeret, az sosem szeret igazán, aki mindig nevet, annak valami nagyon fáj. [Részletek]

- Szikora Róbert

Aki nem tud szeretni, az hiába keresi a kulcsot, amellyel belülről magára zárta ajtaját. [Részletek]

- Ancsel Éva

Aki szemtől szemben kívánja látni az Igazság egyetemes és mindent átható Szellemét, annak meg kell tanulnia, hogy a leghitványabb teremtményt is ugyanúgy szeresse, mint önmagát. Aki... [Részletek]

- Mahatma Gandhi

Aki szemtől szemben kívánja látni az Igazság egyetemes és mindent átható Szellemét, annak meg kell tanulnia, hogy a leghitványabb teremtményt is ugyanúgy szeresse, mint önmagát. Aki... [Részletek]

- Mahatma Gandhi

Aki szeret, aki mindig szeret, az nem ér rá panaszkodni és boldogtalannak lenni. [Részletek]

- Joubert

Aki szeret, aki mindig szeret, nem ér rá panaszkodni, és boldogtalannak lenni. [Részletek]

- Joseph Joubert

Aki szeret, annak fickándozik a szíve. Annak az élete színes, és süt a napja. Aki nem szeret, olyan tájakon jár, ahol nem süt a nap. [Részletek]

- Müller Péter : Szeretetkönyv

Aki szeret, annak nem lehet hazudni! [Részletek]

- Müller Péter

Aki szeret, elenged, felejt és megbocsát. Aki mindezt elvárja másoktól csupán önmagát szereti. Önmagunk elvesztésének a legbiztosabb módja: a szeretet elvárása. A szeretet elvárása... [Részletek]

- Tatiosz

Akinél ész és szív összhangban van, annál nincs meghasonlás. [Részletek]

- Lao-ce

Akkor szeress, amikor legkevésbé érdemlem. Mert akkor van rá nagy szükségem. [Részletek]

- kínai közmondás

Aligha van még egy tevékenység, még egy vállalkozás, amely olyan vérmes reményekkel és kilátásokkal indul, és mégis rendre olyan kudarcot vall, mint a szeretet. Ha bármely más... [Részletek]

- Erich Fromm
Anatole France

Amíg meg nem tapasztaltuk, milyen érzés szeretni egy állatot, lelkünk egy része mélyen alszik. [Részletek]

- Anatole France

Amikor a sok áldásra gondolok, amit kaptam, téged kétszer számollak. [Részletek]

- ír áldás

Amikor a szeretet int felétek, kövessétek őt, Jóllehet minden útja nehéz és meredek És mikor szárnyai átölelnek, engedjétek át néki magatokat, Jóllehet a belsejében rejlő kardok... [Részletek]

- Kahlil Gibran : Szeretet

Amikor az Emberfia eljön dicsőségében, az összes angyalával, akkor leül dicsőséges trónjára. Akkor minden nemzet összegyűlik elé, és ő kettéválasztja őket, ahogyan egy pásztor... [Részletek]

- Máté evangéliuma 25:31-40

Amikor két ember a szíve mélyén egyesül, Képesek megtörni a bronz vagy a vas erejét is. Amikor pedig két ember szíve mélyén megérti egymást, a nyelv, amelyen szólnak, édes lesz és... [Részletek]

- Ji Csing

Az a másodperc, amikor igazán szeretünk, életünk egyetlen valóságos pillanata. A többi nem az. A többi boldogtalan varázslat. Őrület. Teli félelemmel és szomjúsággal. Mi persze éppen... [Részletek]

- ismeretlen

Az anya jobban szereti a gyermekeit, mint az apa: ő ugyanis tudja, hogy a fia az övé, az apa csak hiszi. [Részletek]

- Menandrosz

Az anya mindenekelőtt gyermeke szeretete után áhítozik, még akkor is, ha ez a gyermek fejlődésére káros. [Részletek]

- Pierre Curie

Az anya mindig gondosan ügyeljen arra, nehogy gyermekét helytelenül alkalmazott szeretetével elrontsa. [Részletek]

- Mahatma Gandhi

Az anya nemcsak egy gyermeknek ad életet, hanem a szeretetnek és az örömnek, amit valaha magának remélt. (ismeretlen) [Részletek]

- ismeretlen

Az anyák gyerekeik kezét csak egy ideig fogják, de a szívüket mindörökké. [Részletek]

- ismeretlen

Az az ember, akit bennem szeretsz, természetesen jobb nálam: én nem vagyok ilyen. De te szeress, és én majd igyekszem, hogy jobb legyek önmagamnál. [Részletek]

- Prisrin

Az élet és a szeretet csupán egyetlen időt ismer: a jelent. Az egyetlen érzékelhető idő a pillanat, amelyben élünk, amikor szeretünk. Amikor együtt tudunk élni jó és rossz... [Részletek]

- Tatiosz

Az élet rövid, ezért nincs sok időnk megörvendeztetni azok szívét, akik velünk együtt utaznak ezen a ködös úton. Siessünk hát szeretni! Siessünk kedvesek lenni. [Részletek]

- Henri-Frédéric Amiel

Az életben tehát számos alkalommal el kell nyomnunk véleményünket, érzelmeinket, gondolatainkat, még tudásunk kifejezésének vágyát is. Milyen szabályhoz tarthatja akkor magát az, aki... [Részletek]

- M. Scott Peck : A járatlan út

Az életben való teljes elmerülés a szeretet legjobb iskolája. (Leo F. Buscaglia) [Részletek]

- ismeretlen

Az életet igazán csak akkor élvezhetjük, ha van, akivel ezt az élvezetet megoszthatjuk. (Mark Twain) [Részletek]

- ismeretlen

Az elme számol, a lélek sóvárog, a szív pedig tudja, amit tud. [Részletek]

- Stephen King

Az ember a világmindenséget beragyogó csillag, ha szeret, és szürkén félelmetes égbolt, ha nem szeret. [Részletek]

- Tatiosz

Az ember egy napon rádöbben arra, hogy az életben igazán semmi sem fontos. Sem pénz, sem hatalom, sem előrejutás, csak az, hogy valaki szeresse őt igazán. [Részletek]

- Goethe

Az ember életének ez a legjava, a szeretet és jóság kicsiny, névtelen, gyorsan elfeledett cselekedetei. [Részletek]

- William Wordsworth

Az ember mindig azt kockáztatja, hogy vagy azok csapdájába esik, akik gyűlölik és üldözik, vagy azok ölelő karjába, akik szeretik és meg akarják védeni. [Részletek]

- Jerzy Kosinski

Az embereket csak szeretve lehet jobbá tenni. (Böjte Csaba) [Részletek]

- ismeretlen
Victor Hugo

Az embernek érzelmekre is szüksége van, mert gyengédség és szeretet nélkül az élet csupán afféle lélektelen gépezet. [Részletek]

- Victor Hugo

Az embert csak akkor szerethetik, ha méltó a szeretetre, s mindaddig nem lehet az, amíg egyetlen célja, hogy szeressék. [Részletek]

- M. Scott Peck : A járatlan út
Dan Millman

... az, hogy én ki vagyok, attól függ, hogy te minek akarsz látni engem. [Részletek]

- Dan Millman
Antoine de Saint-Exupéry

Az idő, amit a rózsádra vesztegettél: az teszi olyan fontossá a rózsádat. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Az igazi szeretet ajándék: nem kérheted és nem is követelheted, ahogyan ő sem kér, és nem követel semmit. Van, ha életre hívod; és nincs, ha elvárod, hogy legyen. Földi eszköznek semmi... [Részletek]

- Tatiosz : Életbölcsességek

Az legyen becsületetek, hogy mindig jobban szeressetek, mint ahogy titeket szeretnek, sohase legyetek másodikak. [Részletek]

- Friedrich Nietzsche

Az olyan parányi teremtményeknek, amilyenek mi vagyunk, a mérhetetlen teret csak a szeretet teszi elviselhetővé. [Részletek]

- Carl Sagan

Az önzés lehet erény! Az önzés elengedhetetlen a fennmaradáshoz, és ha elbuksz, nem védheted meg azokat, akiket magadnál is jobban szeretsz. [Részletek]

- Duke Ellington

Az utazások végén találkoznak azok, akik szeretik egymást. [Részletek]

- Stephen King

Azért szeretünk valakit, mert fáradunk érte, és azért fáradunk érte, mert szeretjük. (Erich Fromm) [Részletek]

- ismeretlen

Azok a cselekedetek fejezik ki legjobban a szeretetünket, melyek nem magától értetődőek számunkra.” [Részletek]

- Gary Chapman

Azt mondják, a földi boldogsághoz a következők kellenek: legyen kit szeretnünk, legyen mit csinálnunk és legyen miben reménykednünk. [Részletek]

- Tom Bodett

Be furcsa szülni: lám, ki szült, az gyermekét, Ha tőle rosszat szenved is, nem gyűlöli. [Részletek]

- Szophoklész

Csak a gyenge szereti önmagát, az erős egész nemzeteket hordoz szívében. [Részletek]

- Széchenyi István
Albert Einstein

Csak a másokért élt élet érdemes arra, hogy leéljük. [Részletek]

- Albert Einstein

Csak akkor tudunk kitartóan szeretni, ha úgy döntünk, hogy jobban szeretjük az embereket, mint megérdemlik. [Részletek]

- Gary Chapman

Csak az erős szeretete az erős iránt igazi szeretet, mert szabadon adja oda magát annak, ki legyőzni nem tudja. [Részletek]

- Richard Wagner

Csak az tud élni, ki mindig nevet, kiből kicsordul minden szeretet, kinek lelke élettől vidám, ki himnuszt zeng az élet alkonyán. Ki az élet útján győztesen robog, csak az tud élni, ki... [Részletek]

- Sándor Dénes
Wass Albert

Csak mentem Erzsike mellett, és nézegettem az alacsony házakat az utca két oldalán, és arra gondoltam: nálunk nagyobb házakban laknak az emberek. Meg is mondtam ezt Erzsikének, mire nagyapa... [Részletek]

- Wass Albert : Magukrahagyatottak
Anatole France

Csakis akkor szeretünk igazán, ha ok nélkül szeretünk. [Részletek]

- Anatole France

Dönts szíved szerint: aki szeretettel közelít a világ dolgaihoz, mindig jól dönt. [Részletek]

- Tatiosz

Egy gyermek első öröme az, ha érzi, hogy szeretik. [Részletek]

- Don Bosco

Egy jó kutyának, halála után, a legjobb helye a gazdája szívében van. [Részletek]

- ismeretlen

Egy napon miután uralmunk alá hajtottuk a szelet, a hullámokat, az árapályt, és a gravitációt, talán hasznosíthatnánk a szeretet energiáit is. Akkor a világtörténelem során... [Részletek]

- Pierre Teilhard De Chardin

Egyáltalán nem hiszek a szeretetben, illetve semmivel sem jobban, mint a gyűlöletben vagy a bánatban. A szeretet éppolyan érzés, mint a többi és az rendben van így, amíg érzi az ember.... [Részletek]

- David Herbert Lawrence
Victor Hugo

Egyetlen dolgom e földön, a szeretet. [Részletek]

- Victor Hugo
Victor Hugo

Egyetlen dolgom e földön, a szeretet. [Részletek]

- Victor Hugo

Egyetlen házasságot sem nevezhetünk valóban sikeresnek, ha a házastársak nem egymás legjobb kritikusai. A barátságról is ugyanez mondható el, mégpedig a hagyományos elképzelés... [Részletek]

- M. Scott Peck : A járatlan út

Élni annyi mint szeretni. Szeretni látni és megmutatni, érezni és érzékeltetni, meghallani és meghallgatni, magasba szállni és felröpíteni, kinyílni és felnyitni, megérteni és... [Részletek]

- Tatiosz : Életbölcsességek

Első lépésként tisztába kell vele jönnünk, hogy szeretni művészet, éppen úgy, ahogy élni is művészet; ha meg akarjuk tanulni, hogyan kell szeretni, ugyanúgy kell eljárnunk, mint... [Részletek]

- Erich Fromm

Értelmünk és szívünk törekvései között gyakran ambivalens harcot vívunk. [Részletek]

- Dr. Németh Endre

...ez a dolgod ebben a cudar világban: életben kell tartanod magadban a szeretetet, de közben tovább kell lépned, történjék bármi. [Részletek]

- Stephen King

Farizeusi módon megtarthatod a törvény minden részletét anélkül, hogy szeretnél, de a törvény megtartása nélkül nem tudsz igazán szeretni. Ha igazán szeretsz, meg fogod tartani a... [Részletek]

- John Powell
Andrew Matthews

Fred azt gondolja: előbb a számláimmal foglalkozom, csak azután keresem a harmóniát. Elméletben jól hangzik, de általában az eredmények kiábrándítóak. Ez azért van, mert a fő... [Részletek]

- Andrew Matthews : Hallgass a szívedre

Gyógyító erő a szeretet. Ki teste, ki lelke egészségét köszönheti e csodának, ki teljes emberségét. [Részletek]

- Tatiosz

Ha az ember szeret valakit, mindent könnyűnek talál. A Nap fényesebb, a virágok szebbek, az emberek jobbak. [Részletek]

- Ramuz

Ha azt akarod, hogy szeressenek, te is szeress. [Részletek]

- Seneca

Ha megjelenik a szeretet, eltűnnek a határok. [Részletek]

- Osho

Ha nem érzel magadban szeretetet embertársaid iránt, akkor ülj csendesen, foglalkozzál a magad dolgával, amivel akarsz, csak az emberekkel ne. [Részletek]

- Lev Tolsztoj
Zeke László

Ha netán kétkednétek a Mikulás létezésében, legyen eszetekben: akit szeretnek, az van! [Részletek]

- Zeke László
Dan Millman

Ha répát akarunk, répát kell ültetnünk. Ha retket akarunk, retket kell ültetnünk. Ha szeretetet akarunk, szeretetet kell ültetnünk. Ha megértést akarunk, megértőnek kell lennünk. Ha... [Részletek]

- Dan Millman
Dan Millman

Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy, mink van, az sosem lesz elég. [Részletek]

- Dan Millman

Ha szeretsz, más szemmel nézel a világra; nagylelkű leszel, megbocsátó, jószívű, pedig korábban esetleg kemény és rideg voltál. Az emberek óhatatlanul is hasonlóan viszonyulnak majd... [Részletek]

- ismeretlen

Ha szeretsz, sebezhető vagy. Szeress bármit, és biztosra veheted, hogy megszakad a szíved, de legalábbis sebet kap. Ha érintetlenül meg akarod őrizni, ne add senkinek, még egy állatnak se!... [Részletek]

- C. S. Lewis

Ha tehát meg akarod szerettetni magad az emberekkel az első szabály: Mutass őszinte érdeklődést mások iránt! [Részletek]

- Dale Carnegie : Sikerkalauz

Ha tudsz egy szóval úgy fordítani a dolgon, hogy megvilágosodjék a kérdés, akkor miért ködösítesz? Ha tudsz egy mosollyal más arcára mosolyt csalni, akkor miért pártolod a... [Részletek]

- Tatiosz

Ha úgy érkezel a világra, hogy tudod, hogy szeretnek, és így is távozol, mindennel meg tudsz birkózni, ami a kettő között történik. [Részletek]

- Michael Jackson

Ha valamit igazán szeretsz, nem akarhatod, hogy örökre ugyanolyan maradjon. Engedned kell, hogy szabadon változhasson. [Részletek]

- Cassandra Clare

Hanem ha félelmetekben a szeretetben csak a békét és az örömöt keresitek, Akkor jobb, ha elföditek mezítelenségteket, és elmentek a szeretet szérűjéről Az évszakok nélküli világba,... [Részletek]

- Kahlil Gibran : Szeretet
Ady Endre

Harang csendül, Ének zendül, Messze zsong a hálaének, Az én kedves kis falumban Karácsonykor Magába száll minden lélek.Minden ember Szeretettel Borul földre imádkozni, Az én kedves kis... [Részletek]

- Ady Endre : Karácsonyi rege

Hiszem, némi tapasztalat és egy kis gyakorlat szükséges az igazi, mély bizalom eléréséhez. [Részletek]

- Dalai Láma

Hogy megértsd szüleid szeretetét, nevelj saját gyerekeket. [Részletek]

- kínai közmondás
Albert Schweitzer

Időt kell szakítanod embertársaidra, tégy valamit másokért, ha még oly apróságot is — valamit, amiért fizetséget nem kapsz, csupán a kitüntető érzést, hogy megtehetted. [Részletek]

- Albert Schweitzer

Igaz szeretetet csak attól várhatunk, aki természete szerint jóságos és melegszívű. [Részletek]

- Joseph Joubert

Isten nem ígért Örökké kék eget, Életünket átszövő Virágosnövényeket. Isten nem ígért Napot eső nélkül, Gond nélkül örömöt, Békét jajszó nélkül.De Isten erőt Ígért a... [Részletek]

- Annie Johnson Flint

Isten nem lehet ott mindenhol, ezért teremtette az anyát. [Részletek]

- zsidó közmondás

Jó érezni, hogy szeretlek. Nagyon és egyre jobban. Ott bujkálni két szemedben, Rejtőzködni mosolyodban. Érezni, hogy szemeid már szemeimben élnek és néznek, S érezni azt, ha szép, veled... [Részletek]

- Boda István
Antoine de Saint-Exupéry

Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Kellene az életemben egy ember, legalább egyetlen ember, akinél nem kényszerülök önvédelemre. Akinek lelkem titkos kódját ki merem adni. Akit beengedek magamba: ez vagyok, minden jóval,... [Részletek]

- Müller Péter : Örömkönyv

Két nagyon különböző ember is megtanulhat harmóniában élni egymással, ha felismerik, hogyan hozzák ki a legjobbat a másikból. Ez a szeretet jutalma. [Részletek]

- Gary Chapman : Egymásra hangolva

    Kétféle beszélgetés van.   Az egyik, amikor mondom a magamét. Amikor önmagamat akarom érvényesíteni. Szavakkal hatalmat lehet szerezni, olyan világot, amely csakis rólam szól,... [Részletek]

- Müller Péter : Szeretetkönyv
Albert Schweitzer

Kisgyermek koromban nem értettem, miért csak az emberekért kell imádkoznom. Miután édesanyám lefekvés előtt megpuszilt, magamban kiegészítettem az esti imát egy általam kiötölt... [Részletek]

- Albert Schweitzer

Körülbelül 3-4 percet bírunk ki a mindenséggel való egység - a szeretet - nélkül. Utána megfulladunk. Ez a valóság. [Részletek]

- Müller Péter

Légy tudatában esendő pillanataidnak, hiszen ember vagy. Ne ítéld el mások gyöngeségét, hiszen már tudod, hogy ember vagy. Aki ember, az szeret és megbocsát. A szeretet: megbocsátás. [Részletek]

- Tatiosz
Charles Dickens

Legyen szíved, mely sosem válik kővé, legyen kedved, mely sosem gyullad haragra, és legyen érintésed, mely sosem bántalmaz. [Részletek]

- Charles Dickens

Lehet-e szegény, akit szeretnek? (Oscar Wilde) [Részletek]

- ismeretlen

Létezik egy megfoghatatlan ajándék, amely többet ér, mint bármi, amit a kezünbe foghatunk. Ezt nevezem önmagunk odaajándékozásának, vagy jelenlétünk ajándékának. [Részletek]

- Gary Chapman

Ma imádkoztam érted, és tudom, hogy Isten meg kellett, hogy hallgassa. Éreztem a választ a szívemben, bár Ő nem szavakkal beszélt. Nem kértem gazdagságot és hírnevet, tudtam, hogy téged... [Részletek]

- Elisabeth Elliot

Még mindig esik… Lehet, hogy ez nem olyan zápor, ami egyik percről a másikra eláll, mint ahogy én képzeltem. Talán egyik sem olyan. Végül is az élet esős napok sorozata. De előfordul,... [Részletek]

- ismeretlen

Megmutatta neki a környezetében található embereket. Amott egy kitűnő családapa, aki éppen csomagolja a holmiját és segít felöltözni a gyerekeinek, szívesen kikezdene a... [Részletek]

- Paulo Coelho : Az ördög és Prym kisasszony

Megtanultam, hogy a hősök olyan emberek, akik azt tették, ami szükséges volt, szembenézve a következményekkel. Hogy a türelem rengeteg gyakorlást igényel. Hogy vannak emberek, akik... [Részletek]

- Paulo Coelho : A fény harcosa

Mert a hol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. [Részletek]

- Biblia

Miért töröd a fejed azon, ami megtörténhet veled? Meglehet, hogy meg sem történik. Tűzvészre gondolok, házad összeroskadására, csupa olyasmire, amibe beleeshetsz, s nem pedig... [Részletek]

- Seneca

Mikor arra vágysz, hogy észrevegyenek, megértsenek és szeressenek, tudd, hogy a többiek is erre vágynak. [Részletek]

- Tatiosz

Miközben mosogatsz, imádkozz! Adj hálát a mosogatni való tányérokért, hiszen ez azt jelenti, hogy volt bennük étel, hogy tápláltál valakit, hogy szeretettel gondoskodtál valakiről:... [Részletek]

- Paulo Coelho : A portobellói boszorkány

Mindaddig, míg nem érzünk rokonszenvet és szeretetet minden élőlénytársunk iránt, nem mondhatjuk, hogy megértettük az erkölcs törvényét. [Részletek]

- Mahatma Gandhi

Mindaddig, míg nem érzünk rokonszenvet és szeretetet minden élőlénytársunk iránt, nem mondhatjuk, hogy megértettük az erkölcs törvényét. [Részletek]

- Mahatma Gandhi

Minden azon múlik, hogy az emberek azt hiszik: van az életben olyan helyzet, amikor szeretet nélkül bánhatunk embertársainkkal; márpedig ilyen helyzet nincsen. [Részletek]

- Lev Tolsztoj

Minden csoda alapja a szeretet. [Részletek]

- Müller Péter : Szeretetkönyv

Minden ember legmélyebb érzelmi szükséglete, hogy szeressen és viszontszeressék. Ha érezzük mások szeretetét, képessé válunk a bennünk rejlő lehetőségek kibontakozására, ennek... [Részletek]

- ismeretlen

Minden tett, amelyben nincs szeretet, szenvedést szül. [Részletek]

- Müller Péter

Mindenből kettőt tartsunk kéznél, ami az élethez kell. Ekkor az életünk is kétszer annyit fog érni. Két mosolyunk, két kedves szavunk legyen egy helyett. Megkettőzött szeretet, türelem,... [Részletek]

- Tatiosz : Tartalékok

Mindenki lehet nagy ember... mert bárki képes másokat szolgálni. A szolgálathoz nem kell egyetemi végzettség. Nem kell hozzá egyeztetni az alanyt az állítmánnyal. Csak hálatelt szív kell... [Részletek]

- Martin Luther King

Mindent csak magunkra vonatkoztatva tudunk szeretni... [Részletek]

- La Rochefoucauld
Anatole France

Mindent kiválónak hiszünk abban, amit szeretünk, és bosszant minket, amikor megmutatják nekünk bálványaink hibáit. [Részletek]

- Anatole France

Mindig arra kell törekedned, hogy boldogok legyenek azok, akiket szeretsz. [Részletek]

- Laurell Kaye Hamilton

Minél inkább bírálunk, annál kevésbé szeretünk. [Részletek]

- Honoré De Balzac

Művészet-e a szeretet? Ha igen, akkor tudást és erőfeszítést igényel. Vagy kellemes érzés, amit megtapasztalni a vaksors műve, olyasmi, amibe az ember, ha szerencsés, beleesik? (...) Az... [Részletek]

- ismeretlen

Nagy dolog a szeretet. Valóban nagy jó, mely egyedül könnyít minden terhet, és egyaránt elvisel minden egyenetlent. A szeretet futván fut, örül, szalad és fel nem tartóztatható. Mindent... [Részletek]

- Kempis Tamás

Ne gondold, hogy a szeretet örök. Nagyon törékeny, olyan törékeny, mint egy rózsa. Reggel még pompában áll - estére eltűnik. Bármilyen apróság elpusztíthatja. Minél kifinomultabb... [Részletek]

- Osho

Ne szánd a holtakat [...]. Az élőket sajnáld, s legfőképp azokat, akik szeretet nélkül élnek. [Részletek]

- Joanne Kathleen Rowling

Nem az a legalapvetőbb érzelmi szükségletünk, hogy szerelmesek legyünk, hanem az, hogy társunk őszintén szeressen, olyan szeretettel, mely nem az ösztönökből fakad, hanem értelmi és... [Részletek]

- Gary Chapman : Egymásra hangolva
William Shakespeare

Nem az állandó fogadkozás a hűség bizonyítéka, hanem az egyszer kimondott és megtartott fogadalom. [Részletek]

- William Shakespeare

Nem azért szeretlek, aki te vagy, hanem azért aki én vagyok melletted. [Részletek]

- Gabriel García Márquez

Nem azt szeretjük, ami a legszebb, hanem ami a legszebb gondolatokat sugallja nekünk. [Részletek]

- Joseph Joubert

Nem tudom, hogy egyszer az emberiség tudatosan követni fogja-e a szeretet törvényét. De ez nem kell, hogy zavarjon. A törvény működni fog, ahogy a gravitáció is működik, akár... [Részletek]

- Mahatma Gandhi
Albert Schweitzer

Nem tudom mi a sorsod, de egy dolgot tudok: csak azok lesznek igazán boldogok, akik keresték és megtalálták hogyan lehet másokat szolgálni. [Részletek]

- Albert Schweitzer

Nemcsak azért vagyunk manapság kimerültek, mert sokat robotolunk, hanem mert olyasmit csinálunk, amit nem szeretünk, és olyan légkörben élünk, amelyben nincs szeretet. Ha valamit... [Részletek]

- Müller Péter : Szeretetkönyv

Nincs művészibb magatartás, mint szeretni az embereket. [Részletek]

- Vincent van Gogh

Ossz szeretetet, bárhová mész: Legfőképpen a saját házadban… ügyelj rá, hogy mindenki jobb érzésekkel és boldogabban távozzék tőled, mint ahogyan jött. Légy Isten jóságának... [Részletek]

- ismeretlen
Andrew Matthews

Próbáld ki: egy héten át ne ítélkezz senki és semmi felett! Amikor legközelebb találkozol valakivel, aki sokat beszél, költekezik, folyton panaszkodik vagy nem dolgozik, akkor mondd halkan... [Részletek]

- Andrew Matthews : Barátkozni jó
Márai Sándor

S mint ahogy csak az egyféle vércsoporthoz tartozó emberek tudnak egymásnak a veszély pillanataiban segíteni, mikor vérüket adják embertársuknak, kinek rokon a vérképlete, úgy a lélek... [Részletek]

- Márai Sándor : A gyertyák csonkig égnek

Senki sem ismerheti meg teljesen egy másik ember lényegét, csak akkor ha szereti. A szeretete teszi képessé arra, hogy meglássa a szeretett személy alapvető vonásait és tulajdonságait;... [Részletek]

- ismeretlen
Helen Keller

Sohasem veszíthetjük el, amiben egyszer örömünket leltük. Mindazok, akiket mélyen szeretünk, részünkké válnak. [Részletek]

- Helen Keller

Sokan vannak, akik elintézetlen benső viszonyaikat kívül akarják rendezni. Abban a tévedésben vannak, hogy a másokhoz való jóság pótolhatja az önmagunkhoz való jóságot. Sok... [Részletek]

- ismeretlen
Márai Sándor

... sokféle erő van az emberek között, sokféleképpen ölik egymást az emberek. Nem elég szeretni. A szeretet tud nagy önzés is lenni. Alázatosan kell szeretni, hittel. Az egész életnek... [Részletek]

- Márai Sándor : Az igazi

Szabadon választott rabszolgaság - ez a szeretet. [Részletek]

- Feldmár András
Juhász Gyula

Szép Tündérország támad föl szívemben Ilyenkor decemberben. A szeretetnek csillagára nézek, Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, Ilyenkor decemberben.…Bizalmas szívvel járom a... [Részletek]

- Juhász Gyula : Karácsony felé
Márai Sándor

Szeretetet lehet adni és lehet kapni. Csak egyet nem lehet: szeretetet zsarolni. S ezt legtöbbször nem tudják azok a szegények és szerencsétlenek, akik szeretetre éhesek. [Részletek]

- Márai Sándor

Szeretettel kell viselkedni mindenki iránt, de a bizalmaskodás nem üdvös. [Részletek]

- Kempis Tamás
Juhász Gyula

Szeretlek, mint a csöndes temetőkert Lágy dombjait, hol vágyaink ledőlnek S a ciprus és a csönd az égbe nő. [Részletek]

- Juhász Gyula : Szeretem az életet...

Szeretni, és szeretve lenni olyan, mintha kétfelől sütne ránk a nap. [Részletek]

- David Viscott

Szeretni mindig is mámorítóbb érzés, mint szeretve lenni. Hát még mennyivel biztonságosabb. [Részletek]

- Rácz Zsuzsa
Victor Hugo

Szeretni valakit annyi, mint átvilágítani. [Részletek]

- Victor Hugo

Szeretni valakit az több, mint egy erős érzés: az döntés, ítélet és ígéret. (Erich Fromm) [Részletek]

- ismeretlen

Szerintem valakinek az állandó jelenléte, akármennyire is szeretjük, előbb-utóbb nyomasztó lehet, akár elviselhetetlenné is válhat. [Részletek]

- Havas Henrik

Talán a legszebb tulajdonsága a gyerekkornak, hogy a gyermek a legnagyobb nyomorúságban is megtalálja, ami szép, vagy amit később szerethet. [Részletek]

- Koncz István

Talán úgy kellene élnünk - hiszen ki tudja, meddig élhetünk? – hogy széppé tegyük a magunk, és lehetőleg a mások életét is mindaddig, amíg ez lehetséges. [Részletek]

- Lőrinc L. László

Teljes munkaidős anyának lenni a legjobban fizetett állás... hiszen a fizetség tiszta szeretet. [Részletek]

- Mildred B. Vermont
Charles Haddon Spurgeon

Természetesen sok hibám van, ha benned kevés a szeretet. [Részletek]

- Charles Haddon Spurgeon

Törekedj arra, hogy szeressenek, utána könnyebben engedelmeskednek. [Részletek]

- Don Bosco
William Penn

Úgy vélem, csakis egyszer élhetjük meg az életet. Ha tehát akad bennem jóság, amit kimutathatok, vagy akad olyan jó cselekedet, amivel megkönnyíthetem bármely embertársam életét, most... [Részletek]

- William Penn

Uram!Tégy engem a Te békéd eszközévé, Hogy ahol gyűlölet van, oda szeretetet vigyek, Ahol sérelem, oda megbocsájtást, Ahol széthúzás, oda egyetértést, Ahol tévedés, oda igazságot,... [Részletek]

- Assisi Szent Ferenc
Andrew Matthews

...Van úgy , hogy megfeszülve erőlködsz... Úgy kell énekelned, hogy ne érdekeljen, kapsz-e érte pénzt, Úgy kell szeretned, mintha sosem bántanának, Úgy kell táncolnod, mintha senki sem... [Részletek]

- Andrew Matthews

Vannak emberek, akik szeretik a hatalmat, másoknak pedig hatalmuk van szeretni. [Részletek]

- Bob Marley

Végre hazaérsz. Kutyád nyakadba ugrik. - Hol jártál eddig? oly sokáig elvoltál! Hiányoztál, hiányoztál, hiányoztál! Szeretlek, szeretlek, szeretlek! Mi van a szatyrodban? Ugye az enyém?... [Részletek]

- Pam Brown

Veled boldog vagyok, Veled szelíd vagyok, Veled erős vagyok, Veled nyugodt vagyok, Veled mindig mosolygok, Veled én, énmagam vagyok, Nincs többé olyan, hogy nélküled, Tervem és jövőm van... [Részletek]

- Honoré De Balzac