Kategóriák

önbizalom idézetek

önbizalom

Helen Keller

A csönd és a nyugalom nem fejleszti a jellemet. Csak a szenvedés és a megpróbáltatás nyomán erősödik a lélek, tisztul az éleslátás, támad fel az ambíció és jön el a siker. [Részletek]

- Helen Keller
William Shakespeare

A gyáva nap mint nap meghal, a bátor csak egyszer. [Részletek]

- William Shakespeare : Julius Caesar c. drámája

A különbség a között, amit megteszünk és amire képesek lennénk, megváltoztathatná a világot. [Részletek]

- Mahatma Gandhi

A legnagyobb dicsőség nem az, hogy soha nem vallunk kudarcot, hanem hogy minden bukás után képesek vagyunk felemelkedni. [Részletek]

- Nelson Mandela

A lehetetlen nem tény, hanem vélemény. [Részletek]

- Muhammad Ali
Amby Burfoot

A negatív gondolkodás határt szab a teljesítménynek. Ha viszont ezt megfordítjuk, akkor a lehetetlen hirtelen nagyon is elérhetővé válik. [Részletek]

- Amby Burfoot

A történelem bebizonyította, hogy a legnevezetesebb győztesek rendszerint nyomasztó nehézségekkel kerültek szembe, mielőtt teljes diadalt arattak. Győzelmük titka az, hogy sohasem szegte... [Részletek]

- B. C. Forbes

Ahhoz, hogy felfedezzünk egy új kontinenst, készen kell lennünk arra, hogy elveszítsük a part biztonságát. [Részletek]

- Brian Tracy

Ahhoz, hogy önmagad legyél - egy olyan világban, amely éjjel-nappal arra törekszik minden erővel, hogy olyanná tegyen téged, mint akárki más - a legnehezebb csatát kell megvívnod amit... [Részletek]

- E. E. Cummings
Henry Ford

Akár azt hiszed hogy képes vagy rá, akár azt, hogy nem, igazad lesz. [Részletek]

- Henry Ford

Aki harcol, veszíthet. Aki nem harcol, már vesztett is. [Részletek]

- Bertolt Brecht

Amikor azt gondolod, hogy már minden lehetőséget kimerítettél, még mindig van legalább egy. [Részletek]

- Thomas Alva Edison

Az emberek úgy nézik a dolgokat ahogy vannak, és azt kérdezik: miért? Én úgy nézem a dolgokat ahogy lenniük kellene, és azt kérdezem: miért ne? [Részletek]

- Robert F. Kennedy

Az erős lélek, ha nagy cél van előtte, megacélosítja a gyönge testet. [Részletek]

- Mark Twain
Andrew Matthews

Az még rendben van, ha én olykor-olykor hibáztatom magam, de ha te teszed ezt, az már más! Ugye milyen meglepő? Mi vígan kritizálhatjuk a viselkedésünket, az anyukánkat, az arcunkat, a... [Részletek]

- Andrew Matthews : Barátkozni jó
André Kostolany

Az optimista két garassal a zsebében is úr. A pesszimista tele páncélszekrénnyel is senki. [Részletek]

- André Kostolany

Bölcsesség az, ha mindig tudatában vagyunk annak, mennyire tévesek lehetnek nézeteink és mennyire bizonytalanok mindazok a dolgok, amelyekre a leginkább számítunk. [Részletek]

- Gerald Brenan

Egy idő után megtanulod a finom különbségtételt a kézfogás és az önfeladás között, És megtanulod, hogy a vonzalom nem azonos a szerelemmel és a társaság a biztonsággal, És kezded... [Részletek]

- Veronica A. Shoffstall

Egyikünk élete sem könnyű. És akkor? Legyen bennünk kitartás, és mindenekelőtt bízzunk önmagunkban. Hinnünk kell benne, hogy tehetségesek vagyunk valamiben, és ezt a valamit -kerül,... [Részletek]

- Marie Curie

Gyógyszerekre nincs mindig szükség, de a gyógyulásba vetett hitre igen. [Részletek]

- Norman Cousins

Ha kitör a vihar, mindenki a természete szerint cselekszik. Van, ki elnémul a félelemtől. Van, ki menekül. Van, ki elbújik. És van, aki szárnyát kitárja, és sasként szárnyal a szélben. [Részletek]

- Elizabeth : Az aranykor

Ha ma nem izzadok meg, holnap a könnyeim áztatnak majd. [Részletek]

- MMA

Ha nem vagy kész változtatni az életeden, nem lehet segíteni rajtad. (Hippokratész) [Részletek]

- ismeretlen

Hasonlítsd össze magad a jobbal és elégedetlen vagy, de hasonlítsd össze magad a legrosszabbal és máris több vagy az elégnél. [Részletek]

- kínai közmondás

Jobb sikertelennek lenni az eredetiségben, mint sikeresnek az utánzásban. [Részletek]

- Herman Melville
Andrew Matthews

Kevés embernek van akkora önbizalma, mint amennyit mutat. [Részletek]

- Andrew Matthews

Kreativitás = 10% tehetség és 90% elszántság. [Részletek]

- Thomas Alva Edison

Legbenső félelmünk nem az, hogy alkalmatlanok vagyunk. Legbelső félelmünk az, hogy hatalmunk nem ismer mértéket. Nem sötétségünk, hanem ragyogásunk ijeszt leginkább. Azt kérdezzük... [Részletek]

- Marianne Williamson

Mások rólad alkotott véleménye nem kell, hogy a te valóságoddá váljon! [Részletek]

- Les Brown

Megkaphatsz bármit, ha eléggé akarod. Csak olyan túláradó lelkesedéssel kell akarnod, amely kitör a tested fogságából és eggyé válik a mindenséget teremtő erőkkel. [Részletek]

- Sheila Graham

Milliók és milliók hiszik azt magukról, hogy szegénységre és kudarcra vannak kárhoztatva valamilyen megfoghatatlan erő hatásának következtében, amelyre - meggyőződésük szerint -... [Részletek]

- Napoleon Hill

Minden hátrány magával hozza a vele egyenértékű előny csíráját. [Részletek]

- Napoleon Hill

Ne várj, a legjobb alkalom soha nem fog elérkezni. Kezdj hozzá ott, ahol éppen most vagy, és használj bármilyen eszközt, ami csak a kezedbe kerül, hiszen a legjobb szerszámokat útközben... [Részletek]

- Napoleon Hill

Nem veszítettem el a kedvemet, mivel minden egyes sikertelen kísérlet egy újabb lépést jelent előre. [Részletek]

- Thomas Alva Edison

Nincs a világon még egy ugyanilyen ember. Egyes részleteket tekintve sokan hasonlítanak hozzám, de egészében véve senki. Ennélfogva bármit teszek, azt magamnak tulajdoníthatom, hiszen én... [Részletek]

- Virginia Satir

Őrizkedjünk azoktól, akik lekicsinylik törekvéseinket! A törpék mindig így tesznek, míg az igazán nagyok azt éreztetik velünk, hogy mi is azzá válhatunk. [Részletek]

- Mark Twain

Sosem tudhatod milyen eredményei lesznek a cselekedeteidnek, de ha nem cselekszel eredményük sem lesz. [Részletek]

- Mahatma Gandhi

Talán különös dolog ilyet mondani, de egyedül a fejlődésben, az átalakulásban és a változásban találhatjuk meg az igazi biztonságot. [Részletek]

- Anne Morrow Lindbergh

Tegyünk valami olyant minden nap, amitől félünk. [Részletek]

- Eleanor Roosevelt