Kategóriák

Isten idézetek

Isten

- A büntetés Isten létét igazolja, akárcsak annak hiánya. Zseniális érvelés. - Nem. A hit nem vita tárgya. [Részletek]

- Doktor House

- A mi vallásunk csupán csak egy jóslatot ismer. - Mondd. - Ahogyan Isten akarja. [Részletek]

- Gárdonyi Géza

"Én azért élek, hogy annak, aki engem küldött, megvalósulhasson a szabadítása, és előmozdíthassam eme lehetőség beteljesülését." - mondta Krisztus - mindegyikünknek ez a dolga. Nem... [Részletek]

- Lev Tolsztoj

- Ha Isten nem közömbös, miért nem mutatja ki a szándékát? - Ó, keresned kell ahhoz, hogy ezt kiderítsd. Talán az egész világot egy isteni bújócskához találták ki. - Az bizony... [Részletek]

- Carlos Castaneda

"Isten keresztre feszítteti istent, hogy elnyerje isten bocsánatát" - mondta igen szellemesen Hontan báró. Ez a gunyoros két sor többet megmagyaráz, mint száz vastag fóliáns a... [Részletek]

- Denis Diderot

"Isten" nem több, mint az olyan igazságok régi megnevezése, amelyekkel képesek vagyunk azonosulni. [Részletek]

- Alain Badiou

"Komolyan azt akarja mondani, csak azért próbál jó lenni, hogy elnyerje Isten helyeslését és jutalmát, vagy elkerülje rosszallását és büntetését? Hát ez bizony nem erkölcs, csak... [Részletek]

- Richard Dawkins

- Maga hisz Istenben? (...) - A tudomány azt mondja nekem, hogy Istennek léteznie kell. Az agyam azt mondja, hogy soha nem fogom megérteni Istent. És a szívem azt súgja, hogy nem is kell... [Részletek]

- Dan Brown

"Mester, melyik a legfőbb parancsolat a törvényben?" Jézus így válaszolt: "Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és... [Részletek]

- Biblia

- Mit kívánsz? - Isten irgalmát és a tiédet (...). - Azt mondod, Isten irgalmát kéred és a miénket. Isten irgalmát csak Istentől nyerheted meg. [Részletek]

- Gárdonyi Géza

"Nem én, hanem a Krisztus énbennem." Vagyis, ha a krisztusi erő áthatja a lelket, és az felveszi magába, az ember az istenség magasságába emelkedik. [Részletek]

- Rudolf Steiner

A bennünket érő próbák felfedik igazi mivoltunkat, megmutatják, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk-e. [Részletek]

- Martyn Lloyd-Jones

A Biblia szavai, melyek szerint Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert, nem azt jelentik, hogy az Isten egy ember a mennyországban, hanem azt, hogy az ember Isten a... [Részletek]

- Lucian Blaga

A Bibliát jogosan nevezik Szentírásnak is: aki elvesztette Istenét, ebben a könyvben ismét megtalálhatja. Aki pedig sosem ismerte meg Őt, azzal szembefúj az isteni szó lehelete. [Részletek]

- Heinrich Heine
1 2 3 4 5 6...