Kategóriák

Nemzeti ünnepek idézetek

Nemzeti ünnepek

A háromszín-lobogók mellé tegyetek három esküvést: sírásból, egynek, tiszta könnyet, s a zsarnokság gyűlöletét, s fogadalmat: te kicsi ország, el ne felejtse, aki él, mert úgy... [Részletek]

- Tamási Lajos

A haza örök, s nem csak az iránt tartozunk kötelességgel, amely van, hanem az iránt is, amely lehet, s lesz. [Részletek]

- Kossuth Lajos

A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem. [Részletek]

- Bibó István

Aki idegenben él, üres térben lépeget magasan a föld fölött és nincs alatta védőháló, amit az emberek saját hazája nyújt, ahol rokonai, kollégái, barátai vannak, s ahol játszva... [Részletek]

- Milan Kundera

Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, gondolkozom, írok, életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható. (...) Mélyen bennem van, a vérem csöppjeiben, idegeim... [Részletek]

- Kosztolányi Dezső

Az ember egyedül gondolva nem több a magányos vadállatnál, mely élte fenntartásaért zsákmányt keresve bolyong. Emberi ész és erő csak társaságban fejlik ki; s amint valamely... [Részletek]

- Kölcsey Ferenc

Az ember lábának a saját hazája földjébe kell mélyednie, de szemének fürkésznie kell a nagyvilágot. [Részletek]

- Gilbert Keith Chesterton

Bármily erővel, bármily áldozattal, Bár mind egy szálig elvesztek belé, Hazát kell nektek is teremteni! Egy új hazát, mely szebb a réginél És tartósabb is, kell alkotnotok. [Részletek]

- Petőfi Sándor

Békét, békét a világnak, De ne zsarnokkénytől, Békét csupán a szabadság Fölszentelt kezéből. [Részletek]

- Petőfi Sándor

De semmi kincsért s hírért a világon El nem hagynám én szülőföldemet, Mert szeretem, hőn szeretem, imádom Gyalázatában is nemzetemet! [Részletek]

- Petőfi Sándor

Epévé változék a víz, mit lenyelek, ha téged elfelejtelek! Nyelvemen izzó vasszeget üssenek át, mikor nem téged emleget! Hunyjon ki két szemem világa, mikor nem rád tekint, népem, te... [Részletek]

- Dsida Jenő

És ne szóljon áldozatról, Lemondásról senki sem; Kötelesség! mit az ember Hon jólléteért teszen. [Részletek]

- Petőfi Sándor

Haza és szabadság, ez a két szó, melyet Először tanuljon dajkától a gyermek, És ha a csatában a halál eléri, Utószor e két szót mondja ki a férfi! [Részletek]

- Petőfi Sándor

Hazára minden embernek szüksége van. Persze nem olyanra, amilyennek a primitív, melldöngető hazafi képzeli, olyanra sem, mint a vallásé, vagyis holmi túlvilági haza bágyatag... [Részletek]

- Elias Canetti

Magyar vagyok. Büszkén tekintek át A multnak tengerén, ahol szemem Egekbe nyúló kősziklákat lát, Nagy tetteidet, bajnok nemzetem. [Részletek]

- Petőfi Sándor

Magyar vagyok. Legszebb ország hazám Az öt világrész nagy terűletén. Egy kis világ maga. Nincs annyi szám, Ahány a szépség gazdag kebelén. [Részletek]

- Petőfi Sándor

Minél cifrább a kokárda, annál kevesebbet ér az, aki viseli. [Részletek]

- Henri-Frédéric Amiel

Négy szócskát üzenek, vésd jól kebeledbe, s fiadnak Hagyd örökűl ha kihúnysz: A HAZA MINDEN ELŐTT. [Részletek]

- Kölcsey Ferenc
Juhász Gyula

Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, Hiába szállnak árnyak, álmok, évek. Ők itt maradnak bennünk csöndesen még, Hiszen hazánk nekünk a végtelenség. [Részletek]

- Juhász Gyula

Ott hol mondhatja: szabad vagyok, ott hazáját fogja találni minden ember. [Részletek]

- Eötvös József

Serkenj fel álmadból és szánd meg hazádnak Nyelvét, melly ha kihal, tudd meg, örökre kihalsz. [Részletek]

- Baróti Szabó Dávid

Sokan azt gondolják: Magyarország volt. Én azt szeretem hinni: lesz! [Részletek]

- Széchenyi István

Szenteld, oh magyar, hazádnak Kebled szebb érzelmeit: Romlott szív és romlott elme, Kit hazája hő szerelme, Szép tettekre nem hevít. [Részletek]

- Bajza József

Szeresd hazádat s ne mondd: A néma szeretet Szűz, mint a lélek, melynek a Nyelv még nem véthetett. Tégy érte mindent: éltedet, Ha kell, csekélybe vedd; De a hazáz könnyelmüen Kockára... [Részletek]

- Vörösmarty Mihály

Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és hazám, tudom, megértik ezt a szolgálatot. [Részletek]

- Aulich Lajos

Tied vagyok, tied, hazám! E szív, e lélek; Kit szeretnék, ha tégedet Nem szeretnélek? [Részletek]

- Petőfi Sándor

Van-e szebb lánc a világon, Mint mely minket összefűz? Bűvös karikába gyüjte Minket a szent honfitűz. [Részletek]

- Petőfi Sándor