Kategóriák

művészet idézetek

művészet

A fényt követi az árny, az alkotást az értelmezés. [Részletek]

- Feleki László
Ambrose Bierce

A festészet a művészetnek az az ága, amely megvédi a sík felületeket az időjárás viszontagságaitól, s egyúttal kiteszi a kritikusok kényének-kedvének. [Részletek]

- Ambrose Bierce

A horror lehetőséget ad, hogy megtapasztaljuk (ne pedig elűzzünk) olyan érzéseket, amelyekkel kapcsolatban a társadalom elvárja, hogy kordában tartsuk őket. [Részletek]

- Stephen King

A közönségnek is kell játszania a maga szerepét... [Részletek]

- Max Reinhardt

A művész igazi hivatása: eljuttatni a fényt az emberi szív mélyébe. [Részletek]

- Romain Rolland

A művészet a magával és a természettel összhangban lévő, testileg szépen fejlett ember legméltóbb tevékenysége. [Részletek]

- Richard Wagner

A művészet épp olyan szükséglete az embernek, mint az evés és ivás. [Részletek]

- Fjodor Mihaljovics Dosztojevszkij

A művészet hivatása, hogy pótolja az életet, melyet nélkülözünk. [Részletek]

- Richard Wagner

A művészet kedveli a véletlent, s a véletlen a művészetet. [Részletek]

- Arisztotelész

A művészet nem olyan egyszerű, hogy esztétikai nevelés nélkül szeretni lehetne minden formáját. [Részletek]

- George Bernard Shaw

A művészetet nem gazdagítja a fölösleges beszéd, hanem maguk a tények ékesítik fel a művészetet. [Részletek]

- Hermadotosz

A művészetnek az a feladata, hogy tükröt tartson a természet elé, és egész egyszerűen nem létezik akkora tükör, amely elég nagy volna erre a célra. [Részletek]

- Douglas Adams

A nagy művek néha ahelyett, hogy felemelnék, eltakarják alkotójukat. [Részletek]

- Illyés Gyula

A természet a valóság, az igazság, de egész jelentősége, értelme, jellegzetessége csak annyi, amennyit a művész kiemel és kifejezésre juttat belőle. [Részletek]

- Vincent van Gogh

A tudomány - színképelemzés. A művészet - fotoszintézis. [Részletek]

- Karl Krauss

A zene megnyitja az érzések kapuit, olyan érzésekét, amelyekről nem is tudtuk, hogy léteznek bennünk. [Részletek]

- Johnny Deep

Aki mások nyomában jár, sohasem kerülhet elébük; aki maga nem tud jó dolgokat alkotni, a másét sem használhatja jól fel. [Részletek]

- Michelangelo Buonarroti

Aki valamit nem ért, olvassa el újra a kérdéses írást. Ha így sem érti, akkor a novellában a hiba. [Részletek]

- Örkény István

Akit megértenek, ammár szépen beszél. Az a sok csűrt-csavart szólás semmit sem ér. [Részletek]

- Moliére

Az egyetlen, amivel a művészt megjutalmazhatjuk, ha megvásároljuk a műveit. [Részletek]

- Pierre Auguste Renoir

Az emberek azt hiszik, hogy ők alakítják a meséket. Az igazat megvallva, pont fordítva történik. [Részletek]

- Terry Pratchett

Az ihlet folyamatosan áramlik a világmindenségben. Célpontja minden jó helyen, kellő időben lévő alkalmatos elme. Az ihlet sugara beleütközik a megfelelő idegsejtbe, elindul egy... [Részletek]

- Terry Pratchett

Bármely forradalmi eszme - akár a tudományokban, akár a politikában, akár a művészetben, akár egyebütt hangoztatják - háromféle reakciót vált ki. Ezek a következők: 1. Lehetetlen -... [Részletek]

- Arthur Bloch

Emberré lenni, művészet. [Részletek]

- Novalis

Én azért írok, hogy kiderítsem, mit is gondolok valójában. [Részletek]

- Stephen King

Én azt szeretem a művészetben, ha érezteti az örökkévalóságot, anélkül hogy hirdetné. Azt az örökkévalóságot, ami a legközelebbi utcasarkon ragadott meg: egy cselédlány, aki... [Részletek]

- Pierre Auguste Renoir

Festmény, könyv - ezeket nem szabad lebecsülni, és ha megalkotásuk kötelességem: ennél többet nem kívánhatok. [Részletek]

- Vincent van Gogh

Mennyi szépség van a művészetben! Ha az ember csak vissza tud emlékezni mindarra, amit látott, akkor már sosem henyél, igazában sohasem magányos, és nincs többé egyedül. [Részletek]

- Vincent van Gogh
Márai Sándor

Mert a tehetség kevés. Az értelem is kevés. A műveltség is kevés ahhoz, hogy valaki művész legyen. Mindehhez végzet kell, melyet nem lehet félreérteni, s melyet semmiféle emberi erő... [Részletek]

- Márai Sándor

Minden művész ünneplésre vágyik. Kortársainak dicsérő szavánál becsesebb jutalomban nem részesülhet. [Részletek]

- Jean Jacques Rousseau

Művész nem gondolhat ki oly nagyot, hogy Egy márványtömb ne rejtse már magába. [Részletek]

- Michelangelo Buonarroti

Nem azért írok, hogy tetsszem ennek vagy annak a klikknek, hanem azért, hogy tetsszem magamnak. [Részletek]

- Oscar Wilde
Victor Hugo

Nem szabad minden dolgot a költészet prizmáján át nézni. A költészet ama szellemes üveglencsék közül való, amelyek megnagyítják a tárgyak képét. [Részletek]

- Victor Hugo

Nincs művészibb magatartás, mint szeretni az embereket. [Részletek]

- Vincent van Gogh

Régi megfigyelésem: ha őszinte véleményt akarsz hallani előző könyvedről, írj annál jobbat, mindjárt megtudod. [Részletek]

- Sütő András