Kategóriák

Társadalom idézetek

Társadalom

A társadalmi helyességnek hagyományosan semmi köze a józan észhez, a logikához vagy a fizikához. [Részletek]

- Douglas Adams

A társadalom a kölcsönös haszon elvén alapszik; ha egyszer terhemre van, ki akadályozza meg, hogy lemondjak róla? [Részletek]

- Charles-Louis Montesquieu

A társadalom alapvetően mindig próbál egy bűnbakot találni a problémáira. Hát itt vagyok. [Részletek]

- Marilyn Manson

A társadalom kialakít egyfajta kollektív magatartásnormát - és senki nem kérdezi, miért pont így kell viselkedni. Az emberek elfogadják, és kész. [Részletek]

- Paulo Coelho

A tömeg magányos hely, olyan közösség, amiből hiányzik a szeretet. [Részletek]

- Stephen King

A történelem [...] nem ismer fenntartásokat és tétovázást. Rendíthetetlenül és tévedhetetlen biztonsággal halad végső célja felé. És medrének minden kanyarulatában lerakja partjain... [Részletek]

- Arthur Koestler

A történelem pulzusa lassan ver; az ember években méri az idő múlását, a történelem nemzedékekben. [Részletek]

- Arthur Koestler
Wass Albert

A világ szép és különös. Csak sok benne nagyon a beteg ember. Az izgága, az irigy, a gyűlölködő. A gonosztevő és a diktátor, az őrült és a hős. Fertőzik és rontják a világot,... [Részletek]

- Wass Albert

Ahogyan a természeti törvények vaskövetkezetességgel érvényesek nagyban éppúgy, mint kicsiben, úgy az emberek együttélésében is ugyanazt a jogot követelhetjük mindenki számára,... [Részletek]

- Max Planck

Aki úgy szereti és becsüli az országot mint önmagát, az méltó a kormányzásra. [Részletek]

- Lao-ce

Amíg az emberek beérték egyszerű kunyhóikkal, amíg megelégedtek azzal, hogy tövis vagy halszálka segítségével, állatbőrökből varrják ruháikat, hogy tollakkal vagy kagylókkal... [Részletek]

- Jean Jacques Rousseau

Amíg csak egy megelégületlen van, addig senki tökélyes boldog állapottal nem dicsekedhetik. [Részletek]

- Bolyai János
Victor Hugo

Az egyenlőség az igazságossággal kezdődik. [Részletek]

- Victor Hugo

Az egyes személyek csak biológiailag számítanak az emberi faj tagjainak - ahhoz, hogy a szó valódi értelmében ember lehessen valaki, a társadalmat alkotó egyedek Brown-mozgásában kell... [Részletek]

- Terry Pratchett
Abraham Lincoln

Az egyetértés - minden. A közvélemény támogatásával minden sikerül. Nélküle semmi. [Részletek]

- Abraham Lincoln

Az emberek rosszak, igaz, de mióta tudom, hogy van igazság a földön, azóta ők is jobbak. [Részletek]

- Makszim Gorkij

Az emberi nemnek hivatása nem rontás, pusztítás, megsemmisítés, hanem hogy munkáljon, alkosson, teremtsen. [Részletek]

- Széchenyi István

Az emberiség fejlődése: girbe-görbe fa. De mégiscsak fölfelé nő! [Részletek]

- Gárdonyi Géza

Azon bölcs embereknek, akik visszautasítják az államügyekben való részvételt, az a büntetése, hogy a buta emberek által kormányzott államban kell élniök. [Részletek]

- Platón
Albert Einstein

Azt hiszem, hogy az idősebbeknek már nincs annyi vesztenivalójuk, így az a helyes, ha bátran felszólalnak azok nevében is, akik még fiatalok, ezért az ő esetükben sokkal több forog... [Részletek]

- Albert Einstein

Bármilyen Csoport eleve kirekesztő: ez tartja össze. [Részletek]

- Fodor Ákos

Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen. [Részletek]

- Széchenyi István
Anatole France

Épp annyira szükségünk van a gondolataink elrejtésére, mint a ruhaviselésre. Az olyan ember, aki mindent elmond, ami megfordul a fejében, s elárulja, miként gondolja, amit gondol, éppoly... [Részletek]

- Anatole France

Ez idő szerint az életben az a legszomorúbb, hogy a tudomány gyorsabban halmozza fel a tudást, mint a társadalom a bölcsességet. [Részletek]

- Isaac Asimov

Ha tudnánk, milyen keveset foglalkoznak velünk, talán nem idegeskednénk olyan sokat azon, mit gondolnak rólunk mások. [Részletek]

- Olin Miller

Lehet, hogy a szelídek öröklik a földet, de jelenleg az öntelteké. [Részletek]

- Cassandra Clare

Ma szabadnak - legalább a nyilvános rabszolgaság szempontjából - csak az érzi magát, kinek pénze van. [Részletek]

- Richard Wagner

Még a nagy hátránnyal kötött béke is hasznosabb a háborúnál. [Részletek]

- Philón

Mily kellemes a magány annak, aki gyűlöli a gonoszokat! [Részletek]

- Menandrosz

Mindenki kisebbségben él, az egész világ. Ma már nincs közös civilizáció. Még családon belül sincs. Ez egy új kor. És ezt nevezik magánynak. Egyetlen út van: megtanulni egyetérteni. [Részletek]

- Tisza Kata

Mindenki szeretné megváltoztatni a világot, de senki sem szeretné megváltoztatni saját magát. [Részletek]

- Lev Tolsztoj

Mindenkinek van hatalma... kivéve esetleg a kisgyerekeket és a csecsemőket. [Részletek]

- Stephen King

Nem szabad semmiféle könyv olvasását megtiltani; ez az egyetlen mód arra, hogy önmagukat semmisítsék meg ama könyvek, a ponyvatermékek. [Részletek]

- Immanuel Kant

Önök nem fogják elhinni nekem, de létezik élőlényeknek olyan társadalma, közössége, ahol valóban a legjobbak irányítanak. Sajnos, ezt manapság egyelőre csak a páviánoknál... [Részletek]

- Konrad Lorenz

Semmi sem nehezebb, mint embernek lenni emberek között... [Részletek]

- Gárdonyi Géza

Senki sem emlékezne a jó szamaritánusra, ha a jó szándékon kívül semmije sem lett volna. Pénze is volt. [Részletek]

- Margaret Thatcher
Victor Hugo

Szomorú társadalomban élünk. Sikert mindenáron: ezt a tanítást csöpögteti belénk a ránk nehezedő romlottság. [Részletek]

- Victor Hugo
Wass Albert

Valamennyi embernek ugyanaz a célja, mint Neked: emberi módon akar élni. Békét és nyugalmat akar. Otthont, vagyis egy szemétdombot, melyen ő a kakas, aki kukorékol. Azonban több a kakas,... [Részletek]

- Wass Albert