Kategóriák

idő idézetek

idő

1. Csak ma boldog leszek. Hiszem, hogy Lincolnnak igaza volt: a legtöbb ember olyan boldog, amennyire elhatározza magát, hogy az legyen. A boldogság belülről jön, nem külsőségektől... [Részletek]

- Dale Carnegie : Sikerkalauz 2

A fa levelenként hullatja lombját: ha az emberek minden reggel megfigyelnék, hogy mit veszítettek az előző napon, észrevennék szegénységüket. [Részletek]

- Francois-René de Chateaubriand

A fiatal az, akinek fogalma sincs róla, hogy a régi szép idők, az most van.  [Részletek]

- Tímár György

A hosszú és jó életet nem évekkel, hanem élményekkel és megismeréssel mérik. [Részletek]

- Popper Péter
Albert Einstein

A hozzánk hasonló emberek, akik hisznek a fizikában, tudják, hogy a múlt, a jelen és a jövő közötti különbségtétel csupán egy makacsul ismétlődő illúzió. [Részletek]

- Albert Einstein

A jelen méhében hordozza a jövőt. [Részletek]

- Gottfried Wilhelm Leibniz

A jövőt megpróbálni megjósolni balekok játéka. [Részletek]

- Douglas Adams
Abraham Lincoln

A legvégén nem az fog számítani, hogy mennyi év volt életedben, hanem hogy mennyi élet volt éveidben. [Részletek]

- Abraham Lincoln

A letűnt személyiség nem hasonlítható-e a letűnt másodperchez, amelyet csupán megközelíthetünk, de igazán sohasem idézhetünk vissza? [Részletek]

- Robert Sheckley

A megszokás a legfélelmetesebb dolgokat is megszelidíti. [Részletek]

- Aiszóposz

A múlt nem a tied, csak az utána vonuló árnyék. A jövő nem a tied, csak az elébed vetődő sugara. Az óra a tied, csupán az óra, amelyben élsz. Ne siess ki belőle, ha napfényes,... [Részletek]

- Gárdonyi Géza

A nagy bánatok, akárcsak a nagy örömök, megrövidíteni látszanak az időt; mindaz, ami erősen foglalkoztatja a lelket, meggátol bennünket abban, hogy számláljuk a pillanatokat. [Részletek]

- Francois-René de Chateaubriand
Márai Sándor

A nagy kérdés nem az, mit hoz a holnap? Az igazi kérdés, mit hoz a tegnap? [Részletek]

- Márai Sándor

A nőknek két végzete van: a férfi és az idő. A férfit meghódítaniok, az időt legyőzniök kell harmóniájuk biztosításához. [Részletek]

- Dr. Németh Endre

A történelem pulzusa lassan ver; az ember években méri az idő múlását, a történelem nemzedékekben. [Részletek]

- Arthur Koestler

Aki képes haszontalanul elherdálni egy órát még nem jött rá, milyen értékes az élet. [Részletek]

- Charles Darwin
Albert Einstein

Amikor az ember fiatal, akkor mindenki és minden esemény egyedinek tűnik. Ahogy öregszünk, egyre inkább észrevesszük a történésekben a hasonlóságot. Idővel az embert már semmi nem... [Részletek]

- Albert Einstein

Az egyetlen dolog, amire még az istennek sincs hatalma: meg nem történtté tenni azt, ami egyszer már végbement. [Részletek]

- Arisztotelész

Az élet egyetlen napja csodálatos történetek szövevényéből áll össze. Akik ösztönösen élnek, nem áldoznak időt az események megértésére. Sosem fogják tudni, mi miért történt... [Részletek]

- Tatiosz

Az élet és a szeretet csupán egyetlen időt ismer: a jelent. Az egyetlen érzékelhető idő a pillanat, amelyben élünk, amikor szeretünk. Amikor együtt tudunk élni jó és rossz... [Részletek]

- Tatiosz

...az elveszett idő nem tér vissza. [Részletek]

- Kempis Tamás

Az emberek rosszul mérik az időt - egyetlen mérték van, az átélés sebessége. [Részletek]

- Karinthy Frigyes
Antoine de Saint-Exupéry

Az idő, amit a rózsádra vesztegettél: az teszi olyan fontossá a rózsádat. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Az idő az, ami akkor is halad, amikor semmi más nem. [Részletek]

- Richard Feynman

Az idő azért hoz gyógyulást a fájdalmakra és a viszályokra, mert az ember közben változik, többé nem ugyanaz a személyiség. [Részletek]

- Blaise Pascal

Az idő múlik: még ha lehetetlennek tűnik is. Még akkor is, ha a másodpercmutató minden egyes kattanása olyan fájdalmas, mint a vér lüktetése a felsebzett bőr alatt. Nem egyenletesen... [Részletek]

- Stephenie Meyer

Az idő nem fontos, ne sajnáld a napokat. Az ünnepi ebédhez a szakácsnő sok-sok mindent belevág egy nagy fazékba, ezért fogadj be te is mindent. Hordozd saját magad és mások fájdalmát, a... [Részletek]

- Böjte Csaba

Az idő titokban repül el és mindenkit becsap. [Részletek]

- Leonardo da Vinci
Andrew Matthews

Az idő valójában nem létezik, csak egy absztakt koncepció a fejedben. A jelen pillanat az egyedüli ami van. Kezdj valamit ezzel a pillanattal!Mark Twain egyszer megjegyezte, hogy szörnyű... [Részletek]

- Andrew Matthews : Élj vidáman!

Az időd véges, úgyhogy ne vesztegesd el arra, hogy valaki más életét éled! Ne engedd, hogy mások véleménye túlharsogja a saját belső hangodat! De ami a legfontosabb, legyen elég... [Részletek]

- Steve Jobs
Albert Einstein

Az időnek egyetlen oka van: minden nem történhet egyszerre. [Részletek]

- Albert Einstein

Az igazság az, amit az idő egy adott pillanatában annak hiszünk. [Részletek]

- Luigi Pirandello

Az öngyilkosság legjobb ellenszere az idő. Meg a szerelem. [Részletek]

- Rejtő Jenő

Azt mondják, az idő - pénz. Ez a mondás lebecsüli az időt. Az idő sokkal, de sokkal értékesebb, mint a pénz. Ha van időd, általában szert tehetsz pénzre, de lehetsz bármilyen gazdag,... [Részletek]

- Arnold Bennett

Beszéld el nekem a múltat, s megismerem belőle a jövőt! [Részletek]

- Konfucius

Biztosítatlan zuhanunk ki belakott pillanatunkból. [Részletek]

- Fodor Ákos

Csak úgy kerülheted el azt, hogy nyomorúságosnak érezd magad, ha nincs elég időd azon töprengeni, boldog vagy-e vagy sem. [Részletek]

- George Bernard Shaw

Egy óra hosszánál tovább időzni valahol már nem látogatás, hanem tanyázás. [Részletek]

- Gárdonyi Géza

Egyik pillanattal sem lehet teljesen azonosulni, mert a jelen tetten érhetetlenül, de megállíthatatlanul tűnik át a múltba. [Részletek]

- Laár András

Életművészet
Elfogadni tudni a boldog napokat, de az örömteleneket is. Sem kicsordulni, sem elsivárulni. Sem elcsorbulni, de túl sokat sem érni. Sem szónokolni, sem elnémulni. Nem megtenni gyorsan, de nem... [Részletek]

- Tatiosz

Élj a mában!
Nagy időpazarlással keresik a fölöslegest, és sokan élik le az életüket úgy, hogy csak az élet eszközeit keresik. Vedd szemügyre az egyént, és vizsgáld meg az összességet: nincs,... [Részletek]

- ismeretlen
Albert Einstein

Emlékeinket a dolgok mai állása, vagyis igen csalóka nézőpont festi oly gyönyörűen színesre. [Részletek]

- Albert Einstein

Fura dolog ez a hiányérzet. A legváratlanabb időben jelentkezik, képtelen helyzetekben. Betöri az ajtót. Nem kopogtat, nem kérdezi, hogy alkalmas-e , és a legfontosabbat is elfelejti, hogy... [Részletek]

- HamiaLinda
Wass Albert

Furcsa, ahogy az idő az ember fölött tovamegy. Események, emberek, gondolatok jönnek és mennek, érzések hullámzanak az ember lelkén keresztül, aztán egy idő múlva nem marad belőlük... [Részletek]

- Wass Albert : Csaba

Futnak, s lassanként kirabolnak minket az évek. [Részletek]

- Horatius

Ha a hosszú idő egyebeket el is szokott venni tőlünk, a gondolkodást erősebbé teszi. [Részletek]

- Menandrosz

Ha az életkort az örökkévalósághoz hasonlítjuk, semmi különbség a rövid és a hosszú élet közt. [Részletek]

- Plutarkhosz

Ha leereszkedsz lelked mélységeibe, megtalálod a boldogsággal kevert szomorúságot. Vajon lehetnek-e boldogok a napok, ha nem ismerjük a szomorúságot? Ott van ő mindenben, a lombját... [Részletek]

- Tatiosz

Ha választanom kellene, inkább az elnézést választanám, amely időt ad az embereknek, hogy megjavuljanak, s nem a szigort, amely rosszabbá teszi őket, sem pedig a sietséget, amely nem vár... [Részletek]

- Joubert

Három dolog soha nem tér vissza: a kilőtt nyíl, a kimondott szó és az elmúlt nap. [Részletek]

- Georg Friedrich Daumer

Hű barát az idő: felnyitja a szemeket, meghozza a tisztánlátást; tetté érleli a szándékot, alkotássá emeli a gondolatot; lecsöndesíti a szenvedélyeket, elhamvasztja az indulatokat: a... [Részletek]

- Tatiosz
Wass Albert

- Idefigyelj – mondta komoran -, ha egyszer megígérted valakinek, hogy ekkor és ekkor itt vagy amott leszel, és nem vagy ott időben, csak két mentséged lehet: meghaltál, vagy olyan beteg... [Részletek]

- Wass Albert : Nagyapám tanítása

Időnként meghal bennünk valaki, és valaki más megszületik. Ami elmúlt, annak múlttá kell válnia, s ha nem akar, akkor tudatos munkával azzá kell tenni. Maga az idő nem teszi azzá -... [Részletek]

- Müller Péter
Márai Sándor

Kétféle lustaság van: vízszintes és függőleges. Van ember, aki csak élete nagy távlataiban lusta; a tervekben; abban, hogy elodázza elhatározásait, döntéseit; lustán építi fel élete... [Részletek]

- Márai Sándor : Füves könyv - A lustaságról

Ki tudja, hogy az idő méhe mit rejthet magában? [Részletek]

- Friedrich Schiller
Marcus Aurelius

Közel az idő, mikor mindent elfeledsz; közel az idő, mikor téged minden elfeled. [Részletek]

- Marcus Aurelius
Dan Millman

Maradj a jelenben. Semmit sem tehetsz, hogy megváltoztasd a múltat, a jövő pedig soha nem lesz pontosan olyan, amilyennek tervezed vagy reméled. Fájdalmad, félelmed és dühöd,... [Részletek]

- Dan Millman : A békés harcos útja

Meghívlak, hogy gondolkodjunk együtt: Mi az élet célja? Talán jó lenne, ha mindegyikünk időt szakítana és leülne egy csendes sarokba és megírná élete hátralevő részének... [Részletek]

- John Powell
Alexandre Dumas

Minden bajra két orvosság van: az idő és a csend. [Részletek]

- Alexandre Dumas
Marcus Aurelius

Minden csak egy napig tart: a magasztalás éppúgy, mint a magasztalás tárgya. [Részletek]

- Marcus Aurelius

Minden elmúlik, minden visszajön; így forog örökké a lét kereke. [Részletek]

- Friedrich Nietzsche

Minden perc új esély arra, hogy mindent megváltoztass. [Részletek]

- Vanilla Sky

Minden szükségszerű baj orvosa az idő, s az téged is meggyógyít. [Részletek]

- Menandrosz

Mindig tudd, a dolgok egyszer történnek meg veled; a legértékesebb idő a pillanat, amelyben élsz.  [Részletek]

- Tatiosz

Nappal gyújt lámpát, aki folyton a múltat idézi. [Részletek]

- Janus Pannonius

Ne hidd azt, hogy nyugdíjas korodban pótolni tudod az addig el nem végzett tevékenységeidet. Akkor is időhiányban fogsz szenvedni. [Részletek]

- Dr. Németh Endre

Ne mondd, hogy nincs időd semmire! A te napod sem rövidebb mint Michelangelo, Pasteur, Teréz anya, Leonardo da Vinci, Albert Einstein vagy Jézus napja! [Részletek]

- ismeretlen

Nem az a fontos, hogy meglássuk, ami a távol ködébe vész, hanem hogy megcselekedjük, ami most előttünk áll. [Részletek]

- Dale Carnegie

Nem élhetünk a télben, ha közben kitavaszodott körülöttünk. [Részletek]

- Henry David Thoreau

Nem én kések. A világ siet. [Részletek]

- Fodor Ákos

Nem engedhetem meg magamnak, hogy az időmet pénzcsinálásra pocsékoljam. [Részletek]

- Louis Agassiz

Nem lehet összekötni a pontokat a jövőt fürkészve, az összefüggések csak utólag visszanézve látszanak. [Részletek]

- Steve Jobs
Márai Sándor

Nem nagyon sok idő telik el, s nemcsak neved és személyed feledi el tökéletesen és maradéktalanul a világ, nemcsak műved emlékét lepi be a feledés pora, hanem műved anyaga is elporlad, a... [Részletek]

- Márai Sándor

Nemcsak abban van igazság, hogy ma még nem tudhatom azt, amit tíz év múlva tudni fogok - hanem abban is (és ez még inkább számba venni való), hogy tíz év múlva már nem fogom azt tudni,... [Részletek]

- Osvát Ernő

Nincs oly titok, amit az idő fel ne fedne. [Részletek]

- Racine
Márai Sándor

Ötezer éve, tízezer éve nem változott az emberi anyag. Csak a jelmezek változtak, az együttélés rendszerei és feltételei. Az, ami az ember - a lélek és jellem -, nem változott. Ur... [Részletek]

- Márai Sándor : Füves könyv - Az emberi anyagról
Márai Sándor

Semmi nem érkezik idejében, semmit nem ad az élet akkor, amikor felkészültünk reá. Sokáig fáj ez a rendetlenség, ez a késés. Azt hisszük, játszik velünk valaki. De egy napon... [Részletek]

- Márai Sándor : Eszter hagyatéka

Tudd, hogy szavadat félreérthetik. Olykor tetteidet is. A félreértés épp úgy hozzátartozik az emberhez, mint fához a levél, tengerhez a víz, törzshöz a kar, fejhez a gondolat. A... [Részletek]

- Tatiosz : A szív erényei
Márai Sándor

Úgy látszik, az életben minden valamilyen láthatatlan óramű percmutatója szerint történik: egy pillanattal elébb sem lehet dönteni, csak amikor a dolgok és helyzetek önmaguktól... [Részletek]

- Márai Sándor : Az igazi
Abraham Lincoln

Valaki napról napra türelmetlenül figyeli a körtefáját, érik-e már a gyümölcse. Ha megpróbálná erőszakolni e folyamatot, tönkretenné a gyümölcsöt éppúgy, mint a fát. De ha... [Részletek]

- Abraham Lincoln

Vannak dolgok, amelyek megmásíthatatlanok. Mint a halál. Nem vitatkozhatsz vele. Nem tolhatod vissza a mutatót, nem támaszthatod fel a holtat. [Részletek]

- Danielle Steel

Vannak olyanok, akik a jelen életet nem élik, hanem nagy szorgalommal készülnek, mintha majdan egy másik életet élnének, nem a mostanit; eközben az idő elhagyja őket. [Részletek]

- Antiphón

Végtelen gyorsan száguld az idő; akkor tűnik ez fel leginkább, ha a múltra tekintünk. [Részletek]

- Seneca

Vehetsz házat De otthont nem; Vehetsz ágyat, De álmot nem; Vehetsz órát, De időt nem.Vehetsz könyvet, De tudást nem; Vehetsz pozíciót, De tiszteletet nem; Megfizetheted az orvost, De az... [Részletek]

- kínai tanítás