Kategóriák

Eötvös József idézet

Kinek lelkét mintegy őrültség ragadá meg, ki egyszerre boldognak érzé magát, vagy elkárhozottnak, mintha éltét egy átok, vagy áldás hatotta volna át egyszerre; ki nem keres tökélyt, nem ismer hibákat, nem tud, nem akar semmit, hanem csak érez, s egyszerre veti oda mindenét ez egy érzeménynek s nem remél semmit, s nem fél semmitől: az szeret!...

- Eötvös József

További Eötvös József idézetek:

Asszonyok férfiakban mindent szeretnek, csak a férfit nem. [Részletek]

- Eötvös József

A szilárd akarat - hatalom, de csak akkor, ha egyszersmind józan is, és a lehetőségek körében maradva erejét legyőzhetetlen akadályok ellen nem fecsérli el. [Részletek]

- Eötvös József

Semmi sem fejleszti ki gyöngeségeinket inkább, mint ha hatalomhoz jutunk. [Részletek]

- Eötvös József

Ott hol mondhatja: szabad vagyok, ott hazáját fogja találni minden ember. [Részletek]

- Eötvös József

Vigyázzon mindenki magára, mielőtt meghajlik; nehéz ám felegyenesedni! [Részletek]

- Eötvös József

A szerelem forró, hideg az élet. Csak a barátság melegíti állandóan valónkat. [Részletek]

- Eötvös József

Az asszony mindent eltitkolhat, csak szerelmét nem. [Részletek]

- Eötvös József

További idézetek:

Igaz, hogy a lelkészek ugyanazokat a szavakat mondogatják újra meg újra, de nem is bánom; ha jó szavak, mért ne ismételgessék? Így legalább az egyszerű ember is könnyebben megértheti.... [Részletek]

- Walter Scott

Csak az változik egy trauma után, aki a trauma előtt is változni akart. [Részletek]

- Doktor House

A szem, amelyikkel a világot látod, a te szemed. Külső szemeddel az emberekre figyelsz, belső szemedet megőrzöd önmagadnak. Amikor visszatekintesz, nem magadat látod, mert nem tükörbe... [Részletek]

- Tatiosz

Mit gondolnak a humanisták Jézusról? Én, mint minden humanista, azt mondom Jézusról: " Ha amit mondott, az jó, és túlnyomó része nagyon szép, akkor mit számít, hogy Isten volt-e, vagy... [Részletek]

- Kurt Vonnegut

Az alázatosak (...) lehatolnak kicsinységük, nyomorultságuk mélyére: oda, ahol már nincs semmi, ahol már minden van. Ott állnak egymagukban, meztelenül, mint akárki: álarc nélkül... [Részletek]

- Andre Comte-Sponville

Aki távolabbról néz, kevésbé ismeri a részleteket, de elfogulatlanabbul látja az egészet. [Részletek]

- Konrád György

S benne lakozik az akarat, mely nem hal meg. Ki ismeri az akarat titkait s erőit? Mert Isten csak egy nagy akarat, mely szent feszültségével mindenen áthat. Az ember nem adná meg magát a sors... [Részletek]

- Joseph Glanvill