Kategóriák

Kassák Lajos idézet

Szép csöndben megöregedni nem szánalomra méltó állapot, kihullanak belőlünk a tört cserepek, a sok rendetlen részlet, mindinkább együvé látjuk a világot, és lehet, hogy egyszer majd békés harmóniák ringatják el a szívünket, amely annyi bánatot őrzött, és annyi szép ígéretben csalódott.

- Kassák Lajos

További Kassák Lajos idézetek:

Mi is az hogy családi kapocs az ember holmi selyemszalaggal meghosszabbitja a köldök- zsinórját... [Részletek]

- Kassák Lajos

Itt az ideje hogy a gyámoltalan lélek térdre hulljon és kiokádja bűneit. [Részletek]

- Kassák Lajos

Aki elment, az elment, mondta anyám, sohse keseregjetek a kósza lélek után. Aki elment, az elment, mondtam én is, de ugyanekkor mélységesen éreztem, aki egyszer nálunk volt, az többé... [Részletek]

- Kassák Lajos

Most arcomon az ájult, régi láz: Létembe látok könnyes ablakon S szeretnék élni bús hallgatagon, [Részletek]

- Kassák Lajos

Elindultam tőled s mennél messzebb megyek annál közelebb jutok hozzád. [Részletek]

- Kassák Lajos

Balga kezem utánad nyúl a sötétben s a fényben lehunyom szemem hogy ne lássalak. [Részletek]

- Kassák Lajos

Várok rád de tudom nem jössz vissza soha. Nehéz föld alatt ágyaztak neked. Alszol mozdulatlan. Hiába zümmög a szél. Hiába fütyülnek a rigók Hiába csalogat a napfény. [Részletek]

- Kassák Lajos

További idézetek:

A legapróbb kövecske a cipődben több bajt okoz, mint a legnagyobb szikla az utadban. [Részletek]

- ismeretlen

Egyik pillanattal sem lehet teljesen azonosulni, mert a jelen tetten érhetetlenül, de megállíthatatlanul tűnik át a múltba. [Részletek]

- Laár András

Az embert viszi a sors. [Részletek]

- Thomas Mann

Néhány döntésben hallgathatsz a szívedre, máskor meg az eszedre; de ha kételkedsz, akkor az eszedre hallgass – ez fog életben tartani. [Részletek]

- Laurell Kaye Hamilton

Mióta a matematikusok megtámadták a relativitás-elméletet, azóta én magam sem értem. [Részletek]

- Albert Einstein

Az istenek a nőknek fegyverül adták a szépséget. [Részletek]

- Anakreón

Mintha bekéredzkedett volna valami alaktalan, szürke vigasztalanság, valami, ami a bánatnál is szomorúbb - egy távoli, névtelen emlék, szélfújta, végtelen hullám, hogy visszakövetelje,... [Részletek]

- Erich Maria Remarque