Kategóriák

Paul Léautaud idézet

Az írónak sohase legyen szótára. Minden szókeresés, még ha szükséges is, a közvetlenséget csorbítja. Azokkal a szavakkal írjunk, amelyeket ismerünk, amelyek emlékezetünkben élnek, amelyek természetesen bugyognak belőlünk.

- Paul Léautaud

További Paul Léautaud idézetek:

A hiúság nem mindig hiba, erő is lehet. [Részletek]

- Paul Léautaud

Nem a boldogság tanít meg arra, hogy ismerjük a nőket, hanem a csalódások. [Részletek]

- Paul Léautaud

A szerelemben a kényesség, az árnyalatosság, az érzelmi választékosság és csaknem az észrevehetetlenségig finom figyelmesség csupán a férfiak kiváltsága. [Részletek]

- Paul Léautaud

A tanárok azoknak az embereknek valók, akik önként semmit sem tanulnának. Csakis az a tudás ér valamit, amelyet magunk szerzünk magunknak, velünk született érdeklődésből és... [Részletek]

- Paul Léautaud

A szerelem karmaiban megszűnik minden bölcsesség. [Részletek]

- Paul Léautaud

A szerelem gyakran olyan játszma, amelyben mind a két játékos felváltva azt hiszi, veszíteni fog, és ezért igyekszik hamisan játszani. [Részletek]

- Paul Léautaud

Amit tökéletességnek neveznek, az mindenben érdektelen. A tökéletességnek nincs egyénisége. [Részletek]

- Paul Léautaud

További idézetek:

Ki dönti el, hogy ki éli túl? Ki dönti el, hogy ki pusztul el? Értelmetlen az egész. Tessék, itt állok védtelenül, és egyetlen árva golyót se kapok, egyetlen árva golyót se. Miért?... [Részletek]

- Az őrület határán

Az embert csak akkor szerethetik, ha méltó a szeretetre, s mindaddig nem lehet az, amíg egyetlen célja, hogy szeressék. [Részletek]

- M. Scott Peck

Különös, hogy az emberek mennyire ragaszkodnak a foglalkozásukhoz, hogy örökké ugyanazt akarják csinálni! [Részletek]

- Agatha Christie

A nevetés mély forrású, mélyebb az emberi szívnél, mely szabadító erőként fakad fel a legválságosabb pillanatokban, és el tud söpörni minden gátat - erkölcsöt, vallást, hazát -... [Részletek]

- Nikosz Kazantzakisz

Talán csak álmodod mindazt, amit élsz, S a halál a felébredés. [Részletek]

- Kalapács

Ahhoz, hogy az ember győzni tudjon, hozzátartozik, hogy tudjon veszíteni is. [Részletek]

- Erich Wolf Segal

Rájöttem, hogy a családunk egy festővászon, amelyre a legszebb reményeinket festjük - tökéletlenül és hanyagul, hiszen mind amatőrök vagyunk az életben. De ha nem összpontosítunk... [Részletek]

- Richard Paul Evans