Kategóriák

Rudolf Steiner idézet

Az embert bizonyos körülmények között rá lehet venni arra, hogy lemondjon annak a végrehajtásáról, amit akar. De hogy hagyja előírni magának azt, amit tennie kell, vagyis hogy akarja azt, amit nem ő, hanem másvalaki tart helyesnek, erre csak úgy lehet rávenni, ha nem tekinti magát szabadnak.

- Rudolf Steiner

További Rudolf Steiner idézetek:

Ha az igazság önállóan, önmagában nem állna fenn, hanem értékét és jelentőségét az emberi lélek érzéseitől kapná, akkor nem lehetne minden ember egyetemes célja. Önmagában... [Részletek]

- Rudolf Steiner

Az elfogulatlan odaadásnak semmi köze sincs a "vak hithez". Nem azon múlik a dolog, hogy vakon higgyünk, hanem azon, hogy ne helyezzük a "vak ítéletet" az eleven hatás helyébe. [Részletek]

- Rudolf Steiner

"Nem én, hanem a Krisztus énbennem." Vagyis, ha a krisztusi erő áthatja a lelket, és az felveszi magába, az ember az istenség magasságába emelkedik. [Részletek]

- Rudolf Steiner

Engedjük, hogy a dolgok és események szóljanak hozzánk, és ne mi beszéljünk róluk! [Részletek]

- Rudolf Steiner

A szépet csodálni, Az igazat óvni, A nemeset tisztelni, A jót körülölelni, Ez vezeti az embert Az életben célokhoz. [Részletek]

- Rudolf Steiner

Az anyag a szellem romhalmaza. [Részletek]

- Rudolf Steiner

Az ember olyan mértékben szabad, amilyen mértékben meg tudja valósítani akaratában azt a lelki tevékenységet, hogy tisztán eszmei (szellemi) intuíciókat hozzon létre magában. [Részletek]

- Rudolf Steiner

További idézetek:

Jóllehet az élő beszéd elevenebbül és közvetlenebbül hat, viszont az írott szónak előnye, hogy nyugodtan megválaszolható és megfogalmazható, hogy megmarad, és az írójától jól... [Részletek]

- Thomas Mann

Én nem tudom, milyenek a győztesek. De a vesztest első pillantásra felismerem. [Részletek]

- James Follett

Az embereknek szükségük van segítségedre, de ha segítesz, támadás érhet, mégis segíts! A legjobbat add a világnak, amid csak van, s ha verést kapsz cserébe, mégis a legjobbat add a... [Részletek]

- Teréz anya

A rajongó szerelem egyik főbb ismérve a függőségi érzet. Azzal kezdődik, mikor bámulatod tárgya rád zúdít egy mámorító, érzékcsalódást előidéző nagyságrendű valamit,... [Részletek]

- Elizabeth M. Gilbert

A boldogság keresése egyéni dolog, nincs rá modell, amelyet másoknak átadhatnánk. [Részletek]

- Paulo Coelho

A lányok sosem értik meg, hogy muszáj néznünk. Muszáj. Ez persze nem azt jelenti, hogy csinálunk is valamit. És a lányok is néznek, csak ők gyorsabbak. És nehezebb őket rajtakapni: egy... [Részletek]

- Alice Katherine Applegate

Néha nézz a dolgok mögé. Ha szar a helyzet, igyál egyet - jobb nem lesz tőle, de legalább nem remeg a kezed. [Részletek]

- Csabai Márk