Kategóriák

Arthur Schopenhauer idézetek

A Földön az emberek az ördögök; az állatok pedig a meggyötört lelkek. [Részletek]

- Arthur Schopenhauer

A gondolat elhal, mihelyt szavakban ölt testet. [Részletek]

- Arthur Schopenhauer

A gondolkodást a puszta tapasztalat épp oly kevéssé pótolhatja, mint az olvasás. [Részletek]

- Arthur Schopenhauer

A hit olyan, mint a szeretet: nem lehet kikényszeríteni. Ezért hiábavaló vállalkozás, ha állami rendszabályokkal akarjuk a szeretetet bevezetni, vagy megerősíteni; mert mint ahogy... [Részletek]

- Arthur Schopenhauer

A jelen soha ki nem elégít; a jövendő pedig bizonytalan, és a múlt visszahozhatatlan. [Részletek]

- Arthur Schopenhauer

A jellem ugyan teljességgel következetes és összefüggő, de valamennyi tulajdonságának gyökere sokkal mélyebben van, semhogy szórványos adatokból meg lehetne határozni, hogy melyek azok,... [Részletek]

- Arthur Schopenhauer

A legtöbb ember annyira szubjektív, hogy voltaképen semmi más sem érdekli, csakis ő maga. [Részletek]

- Arthur Schopenhauer

A mély gyász, amelyet egy szeretett lény halálakor érzünk, abból a megérzésből fakad, hogy minden egyénben rejlik valami leírhatatlan, valami, ami csak rá jellemző, és ezért... [Részletek]

- Arthur Schopenhauer

A míg valamely veszedelmes dolognak kimenetele csak kétséges még, a míg megvan még annak lehetősége, hogy az szerencsés is lehet, gondolnunk se szabad csüggedésre, hanem csak... [Részletek]

- Arthur Schopenhauer

A remény egy esemény óhajtásának összecserélése ennek az eseménynek a valószínűségével. [Részletek]

- Arthur Schopenhauer

A szépség nyílt ajánlólevél, amely a szíveket előre megnyeri számunkra. [Részletek]

- Arthur Schopenhauer

A szerelmet nem a férfi és nem a nő akarja, hanem az a hatalmas harmadik, aki nincs, de lenni akar. [Részletek]

- Arthur Schopenhauer

A szerénység közepes tehetségeknél puszta becsületesség, nagy talentumoknál képmutatás. [Részletek]

- Arthur Schopenhauer

A teljesületlen kívánság okozta kín kicsiny ahhoz képest, amelyet a megbánás okoz: mert amaz a mindig kérdéses, beláthatatlan jövő előtt áll, emez a visszavonhatatlanul lezárt múlt... [Részletek]

- Arthur Schopenhauer
1 2 3 4 5