Kategóriák

Baktay Ervin idézet

A haza gyökér, melyből életünk fája kisarjadt, az a pont a Föld kerekségén, ahol törzsünk a Föld tápláló, életadó, fenntartó erejét issza legmélyebb gyökérszálain át. Lombba borultan, terebélyes növésben széttárhatjuk messzenyúló ágainkat, - más, idegen törzsből fakadt lombok testvéri szövevényeibe kulcsolódva, a rög fölé emelkedett büszke koronával - ám csak azért, mert ott gyökerezünk abban a rögben, amelyből kinőttünk. Ha elvágják gyökereinket, korhadó hulladék, tűzrevetendő holt anyag lesz belőlünk; matériánkból szerencsés körülmények talán pompás remekműveket faragnak, de eleven, viruló, gyümölcsöző valóságunknak vége.

- Baktay Ervin

További Baktay Ervin idézetek:

A legtöbb úgynevezett `szabadgondolkodó` képtelen belátni, hogy a világon minden nagy és tiszta eszme csak első hirdetőjének eredeti elgondolásában emelkedhet az anyagtalanság... [Részletek]

- Baktay Ervin

Hangulatunk tudtunkon és akaratunkon kívül befolyásolja látásmódunkat és következtetéseinket. Vasegészségű, nyugodt idegzetű ember egészen másképpen fogja fel ugyanazt a tényt, mint... [Részletek]

- Baktay Ervin

Ha magasabbra emeljük is lelkünkben a magunk hitének szépségeit és büszkébb polcra helyezzük is tudásunk nagy céljait - azért ne higgyük, hogy az Ember mindig csak értelmetlenül,... [Részletek]

- Baktay Ervin

Mindennek megjön a maga ideje, és mindennel akkor találkozunk, amikor bensőnkben megértünk a találkozásra. [Részletek]

- Baktay Ervin

A dolgok eredménye és jelentősége nem tőlünk függ: a mi dolgunk nem lehet más, mint a döntés pillanatában elhatározni, hogy a nehéz és talán kockázattal járó utat, vagy a... [Részletek]

- Baktay Ervin

Egyedül az átéltség, a valóságos tapasztalás avatja mély, nagy igazságokká azokat a sokszor ismételt dolgokat, amelyek közhelyként hatnak, ha csupán megszokásból, szív nélkül... [Részletek]

- Baktay Ervin

A tettnélküliséghez sem juthat el senki, míg nem járta a cselekvés útját. [Részletek]

- Baktay Ervin

További idézetek:

A barátság nem törli el az emberek közötti távolságot, de élettel tölti meg. [Részletek]

- Walter Benjamin

Bármi az igazság, mindenki azt látja, amit akar. [Részletek]

- A pletykafészek

Nem te vagy az élet ritmusában, hanem a ritmus van benned. [Részletek]

- Csontos Márta

A boldogság felé azok haladnak legbizonyosabb úton, akik a boldogságot hajhásszák. [Részletek]

- Gárdonyi Géza

Az emlékezés társadalmilag szituált, hely- és helyzetfüggő. [Részletek]

- Boreczky Ágnes

Egy nő mindent megér, csak az árát nem. [Részletek]

- Karinthy Frigyes

Olyan ez, mint amikor az egyszeri arabnak azt mondták, egész életében boldog lesz, minden cselekedetét siker koronázza, és része lesz minden elképzelhető szépben, jóban, ha soha nem... [Részletek]

- Jaroslaw Iwaszkiewicz