Kategóriák

Baktay Ervin idézetek

A dolgok eredménye és jelentősége nem tőlünk függ: a mi dolgunk nem lehet más, mint a döntés pillanatában elhatározni, hogy a nehéz és talán kockázattal járó utat, vagy a... [Részletek]

- Baktay Ervin

A haza gyökér, melyből életünk fája kisarjadt, az a pont a Föld kerekségén, ahol törzsünk a Föld tápláló, életadó, fenntartó erejét issza legmélyebb gyökérszálain át. Lombba... [Részletek]

- Baktay Ervin

A legtöbb úgynevezett `szabadgondolkodó` képtelen belátni, hogy a világon minden nagy és tiszta eszme csak első hirdetőjének eredeti elgondolásában emelkedhet az anyagtalanság... [Részletek]

- Baktay Ervin

A tettnélküliséghez sem juthat el senki, míg nem járta a cselekvés útját. [Részletek]

- Baktay Ervin

Az élményt azonban nem szabad összetéveszteni a merőben érzelmi hangulattal, amelyből hiányzik a megértés törekvése. Az igazi élményben a tudatos megismerés éppen olyan... [Részletek]

- Baktay Ervin

Egyedül az átéltség, a valóságos tapasztalás avatja mély, nagy igazságokká azokat a sokszor ismételt dolgokat, amelyek közhelyként hatnak, ha csupán megszokásból, szív nélkül... [Részletek]

- Baktay Ervin

Ezen a világon még semmi szép és jeles dolog nem jött létre filiszteri számítgatással és elkedvetlenítő körülmények olcsó latolgatásával. Ellenkezőleg: ami érdemeset valaha... [Részletek]

- Baktay Ervin

Ha magasabbra emeljük is lelkünkben a magunk hitének szépségeit és büszkébb polcra helyezzük is tudásunk nagy céljait - azért ne higgyük, hogy az Ember mindig csak értelmetlenül,... [Részletek]

- Baktay Ervin

Hangulatunk tudtunkon és akaratunkon kívül befolyásolja látásmódunkat és következtetéseinket. Vasegészségű, nyugodt idegzetű ember egészen másképpen fogja fel ugyanazt a tényt, mint... [Részletek]

- Baktay Ervin

Minden nációt úgy kell elfogadni, amilyennek adottságai, otthonos környezete és szokásai formálták. [Részletek]

- Baktay Ervin

Mindennek megjön a maga ideje, és mindennel akkor találkozunk, amikor bensőnkben megértünk a találkozásra. [Részletek]

- Baktay Ervin

Tökéletes csendet csak a halál hozhat. [Részletek]

- Baktay Ervin