Kategóriák

Barabási Albert-László idézetek

A baktériumok nem idegeskednek, ha mikroszkóp alá tesszük őket. A Hold nem perel be, amiért űrhajóval leszállunk a felszínén. Ám egyikünk sem szívesen vetné alá magát olyan durva... [Részletek]

- Barabási Albert-László

A betegség csak úgy "ránk tör". Mintha egy kiszámíthatatlan merénylő sújtana le ránk véletlenszerűen és felfoghatatlanul. [Részletek]

- Barabási Albert-László

A tisztán véletlenszerű mintázattól való eltéréseket soha nem szabad figyelmen kívül hagyni, mert messzeható társadalmi és természeti törvényekre utalhatnak. [Részletek]

- Barabási Albert-László

A véletlenek mögött gyakorta még feltáratlan törvényszerűségek lapulnak. [Részletek]

- Barabási Albert-László

Akármilyen elbűvölőek is az élet apró részletei, a tudomány kitűnik azzal a ragyogó képességével, hogy az általánost és egyetemest tudja elénk tárni. És az emberi viselkedés... [Részletek]

- Barabási Albert-László

Akármilyen spontán embernek gondolta magát, valójában sokkal kiszámíthatóbb, mintsem hajlandó lenne beismerni. [Részletek]

- Barabási Albert-László

Egy könyv olvasótábora minden egyes grafikával megfeleződik. [Részletek]

- Barabási Albert-László

Ha az ember szemtől szembe ül élet és halál uraival, nem viselkedik racionális lényként. [Részletek]

- Barabási Albert-László

Legbecsesebb nem megújuló erőforrásunk az idő, és ha méltányosan akarunk bánni vele, fontossági sorrendeket kell felállítanunk. [Részletek]

- Barabási Albert-László

Lehet, hogy a hétköznapi ember fel sem tudja fogni (...) az ötödik dimenziót, az érzékelésnek ez a gyengesége azonban soha nem akadályozhatta az elsöprő erejű matematikai elméletekkel... [Részletek]

- Barabási Albert-László

Ma többet tudunk a Jupiterről, mint a saját szomszédunkról. Valóban, előre tudjuk jelezni egy elektron pályáját, ki-be tudunk kapcsolni géneket, képesek vagyunk robotot küldeni a Marsra,... [Részletek]

- Barabási Albert-László

Minden szabály vagy séma csak annyiban érdekes, amennyiben korábban ismeretlen összefüggéseket világít meg. Newton gravitációs törvényének sem lett volna akkora hatása, ha nem adja meg... [Részletek]

- Barabási Albert-László

Minél alaposabban vesszük szemügyre az emberek cselekvéseit, annál nyilvánvalóbbá válik, hogy egyszerű, rekonstruálható mintázatokat követnek, amelyeket átfogó törvények uralnak. A... [Részletek]

- Barabási Albert-László

Minél függetlenebb egy közösség, annál kevésbé vágyik a magánszférára. Minél inkább szükségünk van családunkra és barátainkra, annál kevésbé engedhetjük meg magunknak a... [Részletek]

- Barabási Albert-László
1 2