Kategóriák

Bozzai Pál idézetek

A hazájokat szerető népek halhatatlanok. Élni fognak azok, midőn már nem léteznek is és példáikon utókorok lelkesülnek. Az ő emlékezetök egy nemes sugárt bocsát a késő maradékok... [Részletek]

- Bozzai Pál

A szegény ember élete hasonló a csendes és szűk partú patakhoz, mely senkinek sem árt, sőt termékenyíti a mezőt. De rajta legkönnyebben vernek hidat. [Részletek]

- Bozzai Pál

A szegény ember olyan, mint a vas, az érczek között, melynek, bár leghaszonvehetőbb, mégis legkisebb értéke vagyon. [Részletek]

- Bozzai Pál

A szegény embernek nincsen baja. Kevéssel megelégedvén, mindene megvan. A mit az emberek megtagadnak tőle, megadja neki az Isten. [Részletek]

- Bozzai Pál

A ti életeteknek a szabadság olyan, mint a halnak a víz, madárnak a levegő, vadnak a rengeteg. Legyetek inkább halni készek véle, mint élni nélküle. Midőn mideneteket föláldozátok... [Részletek]

- Bozzai Pál

A virág teljes kinyiltának idejében legközelebb van a hervadáshoz; a felhajított kő is legmagasabb pontján kezd hanyatlani és a gyümölcs akkor húll le fájáról, mikor megérik. Ez az... [Részletek]

- Bozzai Pál

Az élet maga is fáradság és sanyarúság, a halál pedig nyugodalom és közületek melyik kívánná annak sanyarúságait fölcserélni ennek nyugodalmával? [Részletek]

- Bozzai Pál

Az első hazudság szüli a másodikat; a második a harmadikat, az utolsó hazudság szüli az igazságot. [Részletek]

- Bozzai Pál

Az igaznak útja tövisekkel vagyon hintve, de nyomában virágok nyílnak. [Részletek]

- Bozzai Pál

Az igazságnak legtisztább fénye van; tisztább az érczek fényénél, mert nem vakít, hanem látni enged. [Részletek]

- Bozzai Pál

Az igazságot nem csinálják az emberek, hanem keresik. Olyan az igazság, mint a nemes ércz, mely századok óta rejtőzik a hegyekben fénytelenűl és midőn napvilágra hozatik, sugárokat... [Részletek]

- Bozzai Pál

Én becsülöm az életet, mert az kizárólagos tulajdonom, ámbár nagyon szegény, mert nincsen tárgya, melyért feláldozni érdemes volna. [Részletek]

- Bozzai Pál

Ha meg nem ütköztél levelem kezdetén, kérlek, meg ne ütközzél annak végezetén se. [Részletek]

- Bozzai Pál

Hunyjátok be szemeiteket s tekintsetek magatokba. Ha lelketekben nem látjátok támadni az erőnek magját, akkor essetek kétségbe. Mert azt soha többé nem lesztek meglátandók e világon. [Részletek]

- Bozzai Pál
1 2