Kategóriák

Keszei István idézet

Csak a vérrel írt vers nem veszendő,
csak a velőmbe hasító szavak
élnek tovább; a többi a jövendő
mélyén elhal, árnyékuk sem marad.

- Keszei István

További Keszei István idézetek:

Drága jó szüleim: szeressétek a postásokat, ők az istenek, a messzeség, a vágyak küldöncei: Hermes isten követei ők, akik vállukon lógó vásott bőrtáskákban viszik házhoz a... [Részletek]

- Keszei István

A költő célja nem az, hogy szép szavakkal valljon a naplementéről, hanem ezt a mindennap szemünk előtt lejátszódó jelenséget (...) az eredetiség frissen szőtt ruhájába öltöztesse. [Részletek]

- Keszei István

Engem is szétzúzott e század! Én is közéjük estem: a reszelék, a törmelék közé: megtöretett a testem. [Részletek]

- Keszei István

Te is csak általa vagy. (...) Az ő rejtelmes eszköze, íróeszköze vagy. (...) A csillagok gyémánt-tengelye alatt veled is húz a földre egy rejtelmes, rövid vonalat. [Részletek]

- Keszei István

Ők ott a Rózsadombon ingoványnál is süppedőbb fotelekben. Én itt Párizsban a tövisek csúcsán a titkos értelmű rózsa illatában. Távol a fotelektől. Távol az ingoványoktól.... [Részletek]

- Keszei István

Vonul a közöny jégmezőin a bilincsbevert agyvelők támolygó, gyáva menete. [Részletek]

- Keszei István

Nem nézhetek saját szemembe, csak véges végtagjaim láthatom, pedig közben a végtelen keresztülsuhan arcomon. [Részletek]

- Keszei István

További idézetek:

Elejtenél? Tán fölemeltél? Te gyűlölnél? Sose szerettél! Érinthetetlenebb vagyok neked, mint hullák, csillagok. [Részletek]

- Fodor Ákos

Szépen öregszem, ez talán vigasztal, Mosolyráncokkal, mint a boldogok, S mert nem bírok a gyorsuló irammal, Azt szeretem, akit más eldobott. [Részletek]

- Kiss Judit Ágnes

Ha akarjátok, itt helyben megmagyarázom, mi az élet lényege, mi az élet titka és értelme. Ne fussatok ábrándok után, ne törekedjetek címre, vagyonra! Évtizedek idegőrlő munkája kell... [Részletek]

- Alekszandr Iszajevics Szolzsenyicin

A jóval a rosszat is el kell fogadnunk. [Részletek]

- Richard C. Morais

Néha az élet különösebb, mint egy álom. És csak akkor tudsz felébredni, ha szembenézel azzal, ami a lelked mélyén fekszik. [Részletek]

- Tuti gimi

Akkor lehet valakit megváltoztatni, ha előbb elfogadom annak, aki ő. [Részletek]

- Gyökössy Endre

Ne szólj hát, minek oda szó, hol egy tekintet, egy mozdulat többetmondó. [Részletek]

- Kányádi Sándor