Kategóriák

Tamási Áron idézetek

- Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne - ismételtem el magamban. És éreztem, hogy a szívem megtelik nagy és általános meleggel, a lelkem megtelik a derűs idő... [Részletek]

- Tamási Áron

A különböző nyelvek melegéből keltek ki a különböző népek, melyeket az atyafiság és az együttes érdek alapján a közös szó szervezett nemzetekké. Velünk is ez történt. A... [Részletek]

- Tamási Áron

A madárnak szárnya van és szabadsága, az embernek pedig egyetlen szülőföldje és sok kötelessége. [Részletek]

- Tamási Áron

Aki embernek hitvány, az magyarnak alkalmatlan. [Részletek]

- Tamási Áron

Amiképpen az állatnak a körmeivel és a fogával kell harcolnia, azonképpen az embernek az eszével. [Részletek]

- Tamási Áron

Az a becsületes, aki mindig élete utolsó órája szerint él. [Részletek]

- Tamási Áron

Az ember a szíve mélyén örökké oda való, ahol született. [Részletek]

- Tamási Áron

Az ember a szíve mélyén örökké odavaló, ahol született. [Részletek]

- Tamási Áron

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. [Részletek]

- Tamási Áron

Elgondoltam, hogy milyen titkos teremtmény is az ember! Nappal küszködik azzal, ami van; s éjjel pedig küszködik azzal, ami nincs. És ha elmúlik a nap és elmúlik az éjjel, akkor az, ami... [Részletek]

- Tamási Áron

Forradalom volt ez is. Egy új korszaknak, a megpróbáltatás új korszakának forradalma. A munka, a bizalom, az újrakezdés forradalma. A megcsalt, de a háború kapujából visszafordult ember... [Részletek]

- Tamási Áron

Minden ember legnemesebb öröme, ha valami olyant cselekedhetik, amelynek tisztaságában nem kételkedik. [Részletek]

- Tamási Áron

Olyanok a szavak, mint a hírnökök: mindazt a jót vagy rosszat elbeszélik, ami ott honol abban az országban, ahonnan jöttek. [Részletek]

- Tamási Áron

Tiszta és nagy dolgokhoz csak tiszta és egyenes úton lehet eljutni. [Részletek]

- Tamási Áron