Kategóriák

Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg idézetek

Antoine de Saint-Exupéry

Antoine de Saint-Exupéry

Francia író és pilóta

1900. június 29. - 1944. július 31.

A beszéd csak félreértések forrása. De minden áldott nap egy kicsit közelebb ülhetsz... [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry : A kis herceg

Ha például délután négykor érkezel majd, én már háromkor elkezdek örülni. Minél előrébb halad az idő, annál boldogabb leszek. Négykor már tele leszek izgalommal és aggodalommal;... [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry : A kis herceg

További Antoine de Saint-Exupéry idézetek:

- Hol vannak az emberek? - kérdezte később a kis herceg. - Itt a sivatagban olyan egyedül van az ember. - Nincs kevésbé egyedül az emberek közt sem - mondta a kígyó. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

- Nálatok - mondta a kis herceg - az emberek egyetlen kertben ötezer rózsát nevelnek. Mégse találják meg, amit keresnek. - Nem találják meg - mondtam. - Pedig egyetlen rózsában vagy egy... [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

A barát az a rész az emberben, amelyik éretted van, és olyan ajtót tár ki előtted, amelyet talán soha másutt nem nyit ki. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

A barát az az ember, aki mellett hallgathatok, más szóval nem kell tőle féltenem belső kertjeimet, hegyeimet, vízmosásaimat és sivatagaimat, mert nem fog beléjük taposni. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

A barátság mindenekfölött fegyverszünet, hatalmas szellemi érintkezés a köznapi részletkérdések felett. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

A barátságot arról ismerem fel, hogy nem csalatkozhat, az igazi szerelmet pedig arról, hogy nem sértődhet meg. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

A bátorság nem a beszédben van. Hanem a választásban. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

A boldogság jutalomként adatik meg neked az alkotó munka után. És a boldogság feltétele a küzdelem, a kényszer és a kitartás. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

A boldogság nem egyéb, mint a tettek melegsége, az alkotás felett érzett megelégedettség. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

A csalódás be nem vált fösvénység. Nem egyéb, mint alacsonylelkűség, hiszem miért szűnne meg az, amit eddig szerettél valakiben, ha olyasmit fedezel fel benne, amit nem szeretsz? Csakhogy... [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

A fa buzgalma a gyümölcsbe száll át, amely viszont semmit sem nyújt érte cserébe. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

A gyerekeknek nagyon elnézőknek kell lenniük a fölnőttek iránt. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

A jövő soha nem más, mint rendrakásra váró jelen. Nem előre kell látnod, hanem el kell szenvedned. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

A kamasszá érett gyermek, aki nem tud többé mit kezdeni anyjával, nem lel addig nyugalomra, míg rá nem talál az asszonyra. Egyedül csak az asszony tudja majd újra emberré összerakni. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

A lebecsülés az alacsonyabbrendű ember agyában születik meg, mert az ő igazsága kizár minden más igazságot. Mi azonban tudtuk, hogy az igazságok megférnek egymással, ezért eszünkbe sem... [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

A léleknek is létezik hazája: a dolgok lényegének birodalmában. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

A magát kiteregető szerelem közönséges szerelem. Aki szeret, csendben szemléli istenét, és csendben érintkezik vele. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

A megismerés nem részekre bontást, nem magyarázatot jelent. Hanem látást. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

A mosollyal fizetni lehet. A mosollyal kárpótolni lehet. A mosollyal életet lehet adni. És van mosoly, melyért meghal az ember. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

A mosolyban egymásra találunk, nyelvek, kasztok, pártok felett. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

A nagyok semmit sem értenek meg maguktól, a gyerekek pedig belefáradnak, hogy örökös-örökké magyarázgassanak nekik. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

A szerelem tanulóiskoláját valójában csak a szerelem szüneteiben járod ki. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

A szeretet az a folyamat, melynek során visszavezetlek önmagadhoz. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

A szeretet mindenekelőtt a csendben való figyelem. Szeretni azt jelenti, hogy figyelsz. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

A tetteiből kellett volna megítélnem, nem a szavaiból. Beburkolt az illatával, elborított a ragyogásával. (...) Szegényes kis csalafintaságai mögött meg kellett volna éreznem gyöngéd... [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

A tökéletesség nem az, amihez nincs mit hozzátenni, hanem amiből nincs mit elvenni. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

A vágy tökéletes kifejezése kell, az, hogy ne holmi képtelen akadályokba ütközzél, hanem magába az élet-akadályba, a másik táncosba, a vetélytársadba - akkor aztán kezdődhet a... [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

A világon semmi sem olyan védtelen, mint a remény. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

A világos látáshoz néha elegendő a nézőpont megváltoztatása. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

A virágom... felelős vagyok érte. Hiszen olyan gyönge! És olyan gyanútlan. Egyebe sincs, mint négy semmi kis tövise, hogy a világtól védekezzék. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Ahhoz, hogy az ember szabad legyen, először is embernek kell lennie. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Aki hagyja, hogy megszelídítsék, az a sírás kockázatát is vállalja vele. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Aki hiú, az csak a dicséretet hallja meg, soha mást. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Aki mást megaláz, (...) az maga is alávaló. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Amikor az emberek gyűlölködnek, ne hallgasd végig gyűlölködésük okainak hülye felsorolását. (...) Úgy építették gyűlöletüket, mint valami templomot, ugyanazokból a kövekből,... [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Amit az ünnep előtt adsz az ünnepre, az jobban gyarapít téged, mint amit az ünnep egyszeri alkalommal képes lesz neked nyújtani. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Arról tudom felismerni azt, aki valóban szeret, hogy nem lehet megsérteni. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Az, aki mindenekfelett a szerelem várásába szerelmes, sohasem fogja megismerni a találkozást. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Az alvó kis hercegben a legjobban a virágjához való hűsége hat meg: egy rózsa képe, mely akkor is úgy ragyog benne, mint egy lámpa lángja, amikor alszik... és ettől még törékenyebbnek... [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Az életnek csak akkor van értelme, ha lassacskán elcseréli valamire az ember. A kertész halála mit sem árt a fának. De ha a fát fenyegeted, akkor kétszeresen hal meg a kertész. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Az elvétett mozdulat a sikerült mozdulatot szolgálja. A sikeres mozdulat pedig felmutatja a közösen keresett célt annak, aki elhibázta a magáét. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Az ember akkor fedezi föl magát, amikor megmérkőzik az akadállyal. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Az ember csak azt ismeri meg igazán, amit megszelídít. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Az ember, ha olyan nagyon-nagyon szomorú, szereti a naplementéket. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Az ember ledönti a falakat, hogy szabaddá legyen, de aztán már nem egyéb, mint lerombolt erősség, amely minden világtáj felé nyitva van. És kezdődik a szorongás, annak a tudata, hogy nem... [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Az ember számára egyetlen igazság létezik: az, amely őt emberré teszi. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Az emberek nem érnek rá, hogy bármit is megismerjenek. Csupa kész holmit vásárolnak a kereskedőknél. De mivel barátkereskedők nem léteznek, az embereknek nincsenek is barátaik. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Az embereknek nem ugyanazt jelentik a csillagaik. Akik úton járnak, azoknak vezetőül szolgálnak a csillagok. Másoknak nem egyebek csöppnyi kis fényeknél. Ismét mások, a tudósok számára... [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Az erény mindenekelőtt következmény. Embereim megromlása mindenekelőtt az embereket megvalósító ország romlása. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Az eszmék megosztják, nem pedig megmagyarázzák a világot. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Az idő, amit a rózsádra vesztegettél: az teszi olyan fontossá a rózsádat. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Az igazi szerelem nem pazarlódik el. Minél többet adsz, annál több marad belőle neked. Ha igazi forrásra mész vízért, minél többet merítesz, annál bővebben buzog. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Az igazságot az ember nem magának mondja meg, azt mások mondják meg nekünk. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Az teszi széppé a sivatagot (...), hogy valahol egy kutat rejt. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Azt, hogy a bölcsesség nem válasz, hanem a folyton változó szavakból való kigyógyulás, azoktól tudom, akik szeretik egymást, akik lábukat lógatva, szorosan egymáshoz simulva... [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Azt nevezem barátomnak, akit megláttam benne, aki talán mélyen elrejtőzve szendereg énjébe beágyazva, de velem szemben lassan kibontakozik belőle, mert felismert és rám mosolyog, még ha... [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Barátaid szükségszerűen rád unnak. Más házakba mennek, ott panaszkodnak rád. De aztán, amikor kipanaszkodták magukat, visszajönnek, mert megbocsátottak neked, és megint szeretnek... [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Belém hasított a jóvátehetetlenség fagyasztó érzése. (...) Tűrhetetlennek éreztem már a puszta gondolatát is, hogy nem hallom többet a nevetését. Hiszen olyan volt számomra, mint... [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Csak az ismeretlentől fél az ember. De aki szembeszáll vele, annak már nem ismeretlen. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Csodálni annyit jelent, mint elismerni az illetőről, hogy széles e bolygón ő a legszebb, a legjobban öltözött, a leggazdagabb és a legokosabb. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Egy hivatás nagysága elsősorban talán abban van, hogy egyesíti az embereket; csak egyetlen igazi fényűzés van: az emberi kapcsolatoké. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Egy sziklahalom megszűnik sziklahalom lenni, mihelyst akár csak egyetlen ember is úgy tekint rá, hogy benne katedrálist lát. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Egyedül a szellem szabadsága teszi lehetővé a gondolat fejlődését. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Egyetlen esemény felébresztheti a bennünk lakó, számunkra ismeretlen valakit. Élni annyit jelent, mint lépésről lépésre megszületni. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Éjszaka majd fölnézel a csillagokra. Az enyém sokkal kisebb, semhogy megmutathatnám, hol van. De jobb is így. Számodra az én csillagom egy lesz valamerre a többi csillag közt. Így aztán... [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Ekkor kezdődik a haldoklás, amely nem egyéb, mint az emlékezet egymást váltó dagályai és apályai által hol feltöltött, hol kiürült öntudat mérlegjátéka. Az emlékek árja... [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Élni csak azért tudsz, amiért elvállalod a halált. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Előbb minden felnőtt gyerek volt. (De csak kevesen emlékeznek rá.) [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Elvárjuk a kutatótól, hogy bizonyítékokkal szolgáljon. Ha például egy nagy hegy felfedezéséről van szó, azt várjuk el tőle, hogy nagy köveket hozzon magával. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Emberek azt állítják magukról, hogy józanul gondolkodnak, szkeptikusak és ironikusak, holott az irónia nem az igazi ember, hanem a tunya szellem tulajdonsága. Mert a szerelmet sem... [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Embernek lenni pontosan annyit jelent, mint felelősnek lenni. Érezni, hogy a kővel, melyet lehelyez, a világot építi tovább. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Én csak azt szeretem, ami ellenáll nekem. (...) Szeretem azt, aki bezárkózik és hallgat, aki keményen és összeszorított ajkakkal tart ki a kínok között, akit nem tör meg se kínhalál,... [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Engem szeretni velem való együttműködést jelent. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Eszembe jutnak gyerekkori játékaim a homályos, aranyos kertben, melyet istenekkel népesítettünk be, a határtalan birodalomban, amivé ez az egy négyzetkilométernyi, egészen soha meg nem... [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Feledd a szavak hiú cserfelését, és lásd: ha szakadék áll útjába, megkerüli a szakadékot, ha szikla meredezik előtte, kikerüli, ha túlságosan finom, omladékony a homok, keres másutt... [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Gyorsan találunk olyan barátokat, akik segítenek nekünk. De csak lassan érdemeljük ki azokat, akik a segítségünket kérik. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Győzelem... Vereség... Értelmetlen szavak. Az élet ezek alatt a képek alatt folyik, és új képeket készít. Egy győzelem gyöngévé tesz egy népet, egy vereség föltámaszt egy másikat. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Gyűlölöm a könnyen elérhetőt. És nem ember, aki nem áll ellen. Legfeljebb hangyaboly, amelyben már nincsen Isten. Kovásztalan ember. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Ha azt mondjuk a fölnőtteknek: "Láttam egy szép házat, rózsaszínű téglából épült, ablakában muskátli, tetején galambok..." - sehogy sem fogják tudni elképzelni ezt a házat. Azt... [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Ha azt mondom, hogy a pestist a púposok terjesztik, rémülten döbbensz rá, milyen sok a púpos ember. Mert eddig nem figyeltél fel rájuk. És minél hosszabb ideig hiszel nekem, annál jobban... [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Ha egy kertben sikerül egy új rózsafajtát kitenyészteni, a kertészeket izgalom fogja el. Elkülönítik, gondozzák, ápolják a rózsát. Az embereknek azonban nincsenek kertészeik. A gyerek... [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Ha elfogadják szerelmedet, ha karok tárulnak feléd, akkor imádkozz Istenhez, hogy óvja meg ezt a szerelmet a romlástól, mert féltem a túlságosan boldog szíveket. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Ha hagyod elszaporodni a csótányokat, (...) akkor megszületnek a csótányok jogai. Amelyek természetesen kétségbevonhatatlanok. Aztán énekeseik támadnak, és magasztalják őket előtted.... [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Ha hajót akarsz építeni, talán nem is az a legfontosabb, hogy összegyűjtsd a mérnököket és a hajóácsokat, hanem, hogy felébreszd a vágyat a végtelen után. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Ha különbözöm tőled, azzal távolról sem sértelek, inkább gazdagítalak. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Ha megszelídítesz, megfényesednék tőle az életem. Lépések neszét hallanám, amely az összes többi lépés neszétől különböznék. A többi lépés arra késztet, hogy a föld alá... [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Ha sajnálkozunk, még mindig ketten vagyunk; a szánalom még mindig megosztottság. De van a kapcsolatoknak egy olyan magasságuk, ahol a hálának, szánalomnak nincs értelme többé. Itt már... [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Ha szamárnak nevezem a királyt: ezzel mindaddig megnevettetem a hallgatóimat, amíg a király tiszteletet érdemel és tisztelik is. De aztán elkövetkezik egy nap, amikor a király azonosul a... [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Ha szerelmed a dolgok abszolút lehetetlenségébe ütközik, például egy klastrom vagy a számkivetés áthághatatlan fala meredezik előtted, adj hálát Istennek, ha választottad... [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Ha szeretsz, többet látsz a világból, s minél többet látsz, annál jobban szeretsz. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Ha távol vagyunk, képzelődünk. Induláskor sajgó szívvel hagyjuk magunk mögött a gyöngéd vonzalmakat, ugyanakkor azzal a furcsa érzéssel is, hogy kincset ástunk el a föld alá. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Ha valaki szeret egy virágot, amely csak egyetlen példányban létezik a csillagmilliókon: ez épp elég neki, hogy boldog legyen, ha a csillagokra pillant. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Ha valami nagyon lenyűgözően rejtélyes, az ember nem meri megtenni, hogy ne engedelmeskedjék. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Hát igen, szeretlek (...). Te persze még csak nem is sejtetted, de ebben én vagyok a hibás. Különben nem is fontos. Te azonban éppen olyan ostoba voltál, mint én. Próbálj meg boldog lenni. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Hazugságokból mindig marad vissza valami, mert olyan szempontot kínált, amelyből valóban létező igazságokat lehet felfedezni. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Helyrehozhatatlan a múlt, a jelen viszont olyan számotokra, mint az építő lába előtt heverő mindenféle épületanyag: a ti dolgotok, hogy jövendőt építsetek belőle. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Igazán hűségesnek lenni azt jelenti, hogy hű vagy önmagadhoz. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Igen - mondtam a kis hercegnek -, akár egy házról van szó, akár a csillagokról, akár a sivatagról: ami széppé teszi őket, az láthatatlan.  [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Jobb lett volna, ha ugyanabban az időben jössz. (...) Ha, teszem azt, délután négykor érkezel, már három órakor elkezdek boldog lenni. Amint halad az idő, egyre boldogabb leszek. Négy... [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Jócskán akadt dolgom a fölnőttekkel. Közvetlen közelről láthattam őket. És nem mondhatnám, hogy ettől jobb lett róluk a véleményem. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Kényszerítsd őket, hogy együttes erővel építsék fel a tornyot, és testvérekké teszed őket. De ha azt akarod, hogy gyűlöljék egymást, akkor vess elébük ennivalót. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Két-három hernyót el kell tűrnöm, ha meg akarom ismerni a pillangókat. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Küzdhetek a saját utam nevében amaz út ellen, amit egy másik választott. Bírálhatom értelme működési módját. Az értelem mozdulatai bizonytalanok. Szellemi téren mégis tisztelnem kell... [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Lakik bennem valaki, aki ellen küzdök, hogy magamat gyarapítsam. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Látod ott azt a búzatáblát? Én nem eszem kenyeret. Nincs a búzára semmi szükségem. Nekem egy búzatábláról nem jut eszembe semmi. Tudod, milyen szomorú ez? De neked olyan szép... [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Legyőztél, tehát még erősebb lettem. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Magunkon ítélkezni sokkal nehezebb, mint másokon. Ha sikerül helyesen ítélkezned saját magad fölött, az annak a jele, hogy valódi bölcs vagy. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Mert csak a gyerekek tudják, hogy mit keresnek. (...) Időt vesztegetnek egy rongybabára, amitől egyszerre nagyon fontos lesz az a rongybaba, és ha elveszik tőlük, sírnak... [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Milyen kevés zajt csapnak az igazi csodák! Milyen egyszerűek a lényeges események! [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Milyen könnyen oltod szomjadat álmodban, lépteid úgy hozzák feléd a vizet, mint jól idomított rabszolgáid, nem áll utadba tövisbokor, hogy visszatartson. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Minden tömegben vannak emberek, akiket észre sem vesznek, és akik csodálatos hírnökök. Ők maguk sem tudják, hogy azok. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Mindig az elnyomás pincéiben születnek az új igazságok. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Miután reggel gondosan rendbe szedte magát az ember, gondosan rendbe kell szednie a bolygóját is. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Ne ácsorogj itt ilyen ügyefogyottan. (...) Idegesítő... Elhatároztad, hogy elmégy. Hát menj. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt, amire szükségem van! [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Ne okozz nekem túl sok fájdalmat, ha nem igazán szükséges, és ments meg attól, hogy én valaha is fájdalmat okozzak neked! [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Ne remélj semmit attól, aki a saját életéért, nem pedig az öröklétért dolgozik. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Nekem arra van szükségem, aki tengerre nyíló ablak, nem pedig tükör, amely unos-untig csak engem mutat. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Nem akkor alkottál tökéleteset, ha már nem tudsz mit hozzátenni, hanem ha már nem tudsz mit elvenni belőle. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Nem arra törekszünk, hogy örökkévalók legyünk, hanem arra, hogy a dolgok és tettek ne veszítsék el előttünk azonnal értelmüket. Akkor megmutatkozik a semmi, amely körülvesz minket. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Nem az a fösvény, aki nem teszi magát tönkre ajándékozással, hanem az, aki nem adja cserébe saját arcának ragyogását a te adományodért. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Nem azért hibáztál, mert többet adtál, hanem mert kevesebbet kívántál. Ha többet adsz, többet is követelhetsz. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Nem szerelem az, amelyik lassan születik, mert a szerelem annak a kenyérnek a felfedezése, amelynek az éhségére megtanítottalak. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Nem tartom sokra a testi bátorságot; az élet megtanított arra, mi az igazi bátorság: ellenállni a környezet lesújtó ítéleteinek. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Nem tudom (...), nem azért vannak-e kivilágítva a csillagok, hogy egy napon mindenki megtalálhassa a magáét. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Nem tudtam, hogyan férkőzzem hozzá, hogyan találjak közösséget vele... Olyan titokzatos világ a könnyek országa. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Olyan sétára viszlek magammal, amelyen lépteink rendben követik egymást, odaültetlek a hegy tetejére, ahonnan minden vitás kérdésed megoldódik, és hagyom, hogy magad szűrd ki ebből az... [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Olyan titokzatos világ a könnyek országa. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Őrizz meg attól a naiv hittől, hogy az életben mindennek simán kell mennie! Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel, hogy a nehézségek, kudarcok, sikertelenségek, visszaesések az... [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Semmit nem kaphatsz attól az elérhetetlentől, akit csak érzékeiddel vágysz, és megkeseríti álmatlan éjszakáidat, amint éhes kutyád sem ér semmit a hús képével. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Soha ne téveszd össze a szeretetet a birtoklás elragadtatásával, amelyből a legnagyobb szenvedések származnak rád. Mert a közfelfogással ellentétben a szerelem egyáltalán nem okoz... [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Sok szemrehányáson kell majd túltenned magadat. (...) Az emberek szerint ugyanis bárhol adunk bármit, azt máshonnan lopjuk el. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Számomra a szenvedély vak szörnyeteg. Még ha nemes is. Még ha tiszta is. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Szépek vagytok, de üresek. Nem lehet meghalni értetek. Persze egy akármilyen járókelő az én rózsámra is azt mondhatná, hogy ugyanolyan, mint ti. Holott az az igazság, hogy ő egymaga... [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Szeretni nem annyit jelent, mint egymás szemébe nézni, hanem azt jelenti: együtt nézni ugyanabba az irányba. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Szétszórt voltam és boldogtalan: tégy összeszedetté! [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Talán a börtön falain át érzett szerelem az igazi, a nagy szerelem. Az imádság addig termékeny, amíg nem ad rá választ az Isten. Az éles kövek meg a tövisbokrok táplálják a szerelmet. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Te egyszer s mindenkorra felelős lettél azért, amit megszelídítettél. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Te pillanatnyilag nem vagy számomra más, mint egy ugyanolyan kisfiú, mint a többi száz- meg százezer. És szükségem sincs rád. Ahogyan neked sincs énrám. Számodra én is csak ugyanolyan... [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Tévedsz, ha azt hiszed, hogy kapcsolatot találsz a dolgokkal, és megfogod, vágyol rájuk, lemondasz róluk, és reméled, szétzúzod és szétszórod, meghódítod és birtokolod őket. Mert nem... [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Tudod, milyen a nászlakoma a vendégek és a szerelmespár távozása után. A hajnali szürkület pellengérre állítja az otthagyott rendetlenséget. Az összetört kőedények, az összevissza... [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Tudom, hogy sok probléma éppen úgy oldódik meg, hogy nem teszünk semmit. Kérlek, segíts, hogy tudjak várni! [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Úgy találtam rá, ahogy a dolgok értelmére talál rá az ember, s úgy lépkedek mellette, hogy végre fölfedezzem a világ bensőségét. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry

Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom, csak erőt kérek a hétköznapokhoz. Taníts meg a kis lépések művészetére!Tégy leleményessé és ötletessé, hogy a napok... [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry: Fohász

Víz! Se ízed nincs, se színed, se zamatod, nem lehet meghatározni téged, megízlelnek, anélkül hogy megismernének. Nem szükséges vagy az életben: maga az élet vagy. [Részletek]

- Antoine de Saint-Exupéry